23.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Tivatska solila: Registrovano ukupno 45 vrsta ptica

Solila – flamngosi – foto Miloš Mitkić

Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o statusu očuvanosti i aktivnostima u Posebnom rezervatu prirode „Tivatska solila“ za 2023. godinu.

Tivatska solila su stavljena pod zaštitu kao posebni rezervat prirode radi očuvanja rijetkih, prorijeđenih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, prevashodno ornitofaune i biljnih zajednica.

U izvještajnom periodu je monitoringom hidrološkog režima utvrđen uticaj porasta nivoa mora pri čemu su date preporuke za njegovo dalje kontrolisanje.

Konstatovano je da je stanje flore tokom 2023. godine bilo konstantno, odnosno, populacije svih vrsta flore su brojne i stabilne, a vitalnost jedinki potpuna.

Monitoringom flore je takođe utvrđeno da u odnosu na 2019. godinu nije došlo do širenja invazivnih vrsta.

Registrovano je ukupno 45 vrsta ptica što predstavlja uobičajnu brojnost za ovo područje.

Među važnim aktivnostima za održavanje i uređenje prostora su: postavljanje interpretacijskog centra sa pratećom opremom i sanacija postojeće infrastrukture.

Na osnovu podataka kojima raspolaže Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, dobijenih realizacijom svojih programa monitoringa, projekata i aktivnosti, kao i podataka i informacija koje su dobijene od drugih institucija i NVO-a tokom 2023. godine, može se zaključiti da je Posebni rezervat prirode zadržao stanje očuvanosti i zaštite iz vremena njegovog stavljanja pod zaštitu (2008.g), kao i da je aktivnim upravljanjem stanje rezervata unaprijeđeno.

Izvor:Feral.bar

Najčitanije