35.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Stabilno snabdijevanje Tivta električnom energijom imperativ

Sa sastanka

Zbog čestih problema koje Tivat u posljednje vrijeme ima sa napajanjem električnom energijom, predsjednik opštine Željko Komnenović održao je sastanak sa izvršnim direktorom CEDIS-a /Crnogorskog elektrodistributivnog sistema/  Vladimirom Ivanovićem i direktorom sektora za razvoj i investicije CGES-a /Crnogorskog elektroprenosnog sistema/ Draganom Perunovićem.

Na sastanku je zaključeno da je stabilno snabdijevanje Tivta imperativ kako lokalne uprave tako i CEDIS-a, te da je postojeće opterećenje mreže koje se dostiže u Tivtu tokom ljetnje sezone, ali i u zimskom periodu od 21MW, moguće obezbijediti sa postojećom infrastrukturom koja omogućava opterećenje do 32 MW.

Takođe utvrđeno je da je značajno smanjena pouzdanost 35/10kV kablovske trase u Tivtu zbog čestih oštećenja koja su nastajala na kablovima u toku različitih građevinskih radova. Ekipe CEDIS-a kvarove su otklanjale, međutim po njihovim riječima teško je pretpostaviti na kojem dijelu trase se može pojaviti slabost sistema kao posljedica čestih oštećenja i popravki. Dio rješenja je u polaganju novog voda u trup bulevara koji će prolaziti kroz Tivat, a dio rješenja je u redovnoj komunikaciji i većem stepenu saradnje neposredno prije otpočinjanja građevinskih radova, kako bi svaka lokacija na kojoj se izvode građevinski radovi bila pregledana i od strane CEDIS-ovog tima, te kako bi u odnosu na nju bila detektovana tačna pozicija oba podzemna 35kV strujna voda.

CEDIS je izradio katastar 35kV voda za teritoriju cijele Crne Gore, pa će Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat detektovati gradilišta na trasi ovog voda i posredovati da ekipe CEDIS-a obiđu ova gradilišta prije početka izvođenja radova kako bi se smanjila mogućnost daljeg oštećenja postojećeg kabla. Takođe CEDIS će imenovati lice koje će biti kontakt osoba za sva pitanja u vezi sa građevinskim radovima čiji je investitor lokalna uprava.

U CEDIS-u planiraju izgradnju još jedne 35/10kV trafo stanice u Bonićima, te zamjenu postojećih transformatora onim većeg kapaciteta i to u trafo stanici Tivat centar, kako bi se na nju moglo priključiti više potrošača.

Tivat – foto Miko Đuričić TO Tivat

Predsjednik opštine Željko Komnenović tokom sastanka je istakao značaj urednog i stabilnog snabdijevanje grada električnom energijom. Opština će svoje resurse staviti u službu ovog cilja, a trajno rješenje problema biće polaganje novih vodova u trup bulevara koji će prolaziti kroz Tivat.

U ime Opštine Tivat sastanku su prisustvovali i u njemu učestvovali potpredsjednik opštine Jovan Brinić, sekretarka za uređenje prostora Milica Manojlović, direktor Direkcije za investicije Vlado Brguljan i sekretar za inspekcijski i komunalni nadzor Krsto Pejović.

Jedna od tema bila je i dalja aktivnost CGES-a na jačanju 110kV elektro-energetske mreže u Radovićima.

Najčitanije