23.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Starim zakupcima plaže do kraja godine

Prihranivanje plaža – foto arhiv Boka News

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine zatražiće od Vlade da obaveže direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Mladena Mikijelja da zaključi anekse ugovore sa dosadašnjim zakupcima kupališta i privremenih lokacija u zoni morskog dobra sa rokom važenja najduže do kraja 2024. godine.

Uz to, biće formirano 16 novih kupališta za koje će Morsko dobro raspisati posebne tendere do početka ove sezone i dati po novom cjenovniku koji Vlada treba da usvoji.

To piše, između ostalog, u informaciji u vezi sa korišćenjem zone morskog dobra, u koji su Vijesti imale uvid. Taj dokument je pripremio resor ministra Janka Odovića i proslijedio ga Vladinoj Komisiji za ekonomska pitanja i finansijski sistem zajedno sa Predlogom programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za period od 2024. do 2028. godine.

Dokument se našao i na sjednici Vlade, međutim rasprava o njemu je odložena.

– Za Morsko dobro se još razmatraju svi pravni oblici i modaliteti u cilju najpravičnijeg, ali i najboljeg rješenja kako za bivše zakupce, tako i za fizička i pravna lica koja nijesu nikad zakupljivala i kupališta, ali i državni i javni interes uspješne i blagovremene pripreme ljetnje turističke sezone, sve u cilju ostvarivanja primitaka projektovanih direktno i indirektno od turizma Zakonom o budžetu za 2024. godine – rečeno je Vijestima u kabinetu Odovića.

Pred Vladom bi trebalo da se nađe novi cjenovnik zakupa djelova zone morskog dobra.

Ovo je ujedno i rješenje izlaska iz ćorsokaka, jer novi program privremenih objekata u zoni morskog dobra 2024-2028, koje je sačinilo Morsko dobro, podržao je Odovićev resor, ali ocjena je da ga nije moguće realizovati do početka kupališne sezone, a koja počinje 1. maja.

U informaciji Odovićev resor navodi da im je Morsko dobro dostavilo Predlog programa privremenih objekata 5. marta i da je nakon detaljne analize konstatovano da ga nije moguće realizovati do 1. maja. Pojašnjeno je da je Morsko dobro predlog korigovalo u značajnoj mjeri u odnosu na prethodna rješenja, na način što je povećan ukupan broj plaža i kupališta.

– To rješenje, koje ministarstvo podržava, iako proizašlo iz sveobuhvatne analize i sagledavanja prostora, kao i zahtjeva potencijalnih korisnika, nije moguće sprovesti u predstojećoj turističkoj sezoni jer bi sve plaže i kupališta, kao i lokacije za postavljanje privremenih objekata, morali biti ponuđeni putem javnog nadmetanja. Analizirajući vremenski okvir u kojem je potrebno sprovesti kompletnu proceduru, koja se odnosi na pripremu i sprovođenje aktivnosti u vezi sa javnim nadmetanjem, zaključivanje pojedinačnih ugovora, kao i same pripreme plaža, kupališta i privremenih objekata, konstatovano je da to prevazilazi zahtjevni rok (1. maj) – piše u informaciji.

Kako se pojašnjava, postojeća kupališta, plaže, kao i lokacije za postavljanje privremenih objekata biće obuhvaćeni aneksima, dok će novoplanirane plaže, kupališta i lokacije za privremene objekte biti obuhvaćene tenderom koji će sprovesti Morsko dobro”.

Iz ministarstva podsjećaju da je Upravni odbor državnog preduzeća 25. marta donio cjenovnik početnih naknada za korišćenje/zakup morskog dobra, odnosno za postavljanje privremenih objekata, vezivanja plovnih objekata i istovremeno predstavlja osnov za utvrđivanje početnih naknada/zakupnina za ustupanje plaža i kupališta putem javnog konkursa ili drugih oblika ustupanja.

– Analizom dosadašnjih naknada utvrđeno je da se one ne podudaraju sa realnim stanjem na tržištu, a posebno se imalo u vidu o kojoj vrsti zemljišta se radi. Naime, imajući u vidu da se radi o naknadama za korišćenje možda i najvrednijeg resursa koji država Crna Gora ima, a to je zona morskog dobra, može se utvrditi da je do sada utvrđena naknada neodrživa u ovom momentu. Cijeneći cjelokupnu situaciju u našoj državi, okolini i globalu, utvrđuje se da su inflatorna kretanja uzrokovala značajan porast cijena u svom polju poslovanja – ističe se u dokumentu.

Predloženi cjenovnik početnih naknada odnosiće se na novoplanirana kupališta, kojih za ovu godinu ima 16, kao i lokacije za postavljanje privremenih objekata iz novog Programa privremenih objekata u zoni morkog dobra.

Ministarstvo će po završetku ljetnje sezone zajedno sa Morskim dobrom, kako se navodi, sprovesti sve neophodne aktivnosti u cilju implementacije nove bodovne politike, novog programa privremenih objekata u zoni morskog dobra i novog dokumenta kojim će se definisati plaže i kupališta. Namjera je da se do kraja oktobra donese plan aktivnosti za sprovođenje detalja iz ovih doklumenta.

Za privremene objekte predviđeno 2.248 lokacija

Programom privremenih objekata koji je važio od 2019. do kraja prošle godine ukupno je u zoni morskog dobra bilo 2.230 lokacija za postavljanje privremenih objekata što uključuje I 660 vikend kućica na obalam rijeke Bojane.

Novim predlogom programa koji Vlada treba da utvrdi predviđeno je 18 lokacija više, odnosno 2.248 lokacija, u šta su ukuljučene 660 vikend kućica.

Najveće povećanja privremenih lokacija ima u Tivtu, ranije je bilo 333, dok novim je predviđeno 395 od čega 130 lokacija u Porto Montenegru i 41 u Luštici.

Budva je zadržava isti broj privremenih lokacija 302, Bar ima pet manje odnosno137, Herceg Novi 60 manje ili 289, Ulcinj 183, što je tri više, Kotor 283 ili za pet više.

Morsko dobro je lani imalo 2.000 zaključenih ugovora o ustupanju kupališta i privremenih objekata od čega je prihodovalo 8,3 mil EUR.

Najčitanije