16.6 C
Kotor

Slušaj online radio

Svjetski Dan knjige i autorskih prava – promocija knjiga dr Miroslava Luketića “Kulturna baština”

baština

U povodu obilježavanja Svjetskog Dana knjige i autorskih prava, Narodna biblioteka Budve u utorak, 23. aprila sa početkom u 18 časova organizuje promociju knjiga dr Miroslava Luketića “Kulturna baština 1” i “Kulturna baština 2” koje su tek izašle iz štampe a čiji su izdavači: JU Narodna biblioteka Budve, Paštrovski almanah, Budva i Štampar Makarije, Beograd.

Promocija “Kulturne baštine 1 i 2” biće priređena u holu Akademije znanja a o knjigama će govoriti: mr Božena Jelušić, urednica izdanja Gordana Ljubanović, pjesnik Radomir Uljarević i autor, dr Miroslav Luketić.

U muzičkom dijelu programa nastupiće ženska vokalna grupa “Harmonija”.

Prvi tom obrađuje teme istorije, kulturne istorije i pravoslavne baštine i ima dosta naučnih radova, dok je drugi tom pitkiji i lakši, bavi se muzikom slikarstvom, temama iz književnosti i donosi izbor iz objavljenih i dosad neobjavljenih priča Miroslava Luketića. Tematski, u prvom tomu su pokrivene dvije oblasti: teritorija stare crnogorske države sa Cetinjem kao središtem, a druga je Budva i oblasti koje gravitiraju ka Budvi: Boka Kotorska, Paštrovići, Maine, Pobore itd. Kulturna baština dr Miroslava Luketića je nezaobilazan priručnik i izvor informacija za svakog ko bude namjeravao da se bavi istorijatom ovih krajeva, naročito u 18, 19. i 20. vijeku, navode iz JU “Biblioteka Budve”.

Tekstovi dr Miroslava Luketića su prijemčivi, a pored narativnog dijela sadrže i naučnu kompoziciju. Imajući u vidu oba toma, može se reći da pokrivaju period u rasponu od 60 godina pisanja dr Miroslava Luketića.

Miroslav Luketić, rođen je u Budvi 1927. gdje je završio osnovnu i građansku školu. U SSSR-u maturirao i završio Artiljerijsko učilište 1948; u Beogradu diplomirao na Filozofskom fakultetu, 1959; doktorirao u Pragu 1971; viši naučni saradnik, savjetnik.

U Nacionalnoj biblioteci Crne Gore na Cetinju, radio kao rukovodilac odjeljenja i pomoćnik direktora 1960-1972; direktor Kulturnog centra u Budvi 1972-1976; direktor Istorijskog arhiva Budve od osnivanja do penzionisanja 1976-1993. Učesnik NOR-a; oficir Sovjetske armije 1948-1957. Dobitnik je mnogih priznanja. Govori ruski, služi se italijanskim, češkim i engleskim. Radeći u CNB dao je značajan doprinos razvoju modernog bibliotekarstva; jedan je od inicijatora formiranja Salona ”13 novembar“ navode oni.

U Budvi je razvio izdavačku djelatnost, formirao ”Mediteran”, organizovao društvo ”Kanjoš”, unaprijedio rad Biblioteke i Moderne galerije, formirao galeriju „Santa Marija”. Jedan je od organizatora „Igara Juga” i festivala ”Dani muzike“. Svojim radom doprinio da Budva postane značajan kulturni centar u zemlji. Organizovao i afirmisao rad Arhiva Budve; inicirao formiranje Ljubišinog Spomen doma. U nauci, bibliotekarstvu, arhivistici i informatici vršio je odgovorne funkcije: predsjednik Društva bibliotekara i Društva arhivskih radnika Crne Gore, predsjednik Saveza arhivskih radnika Jugoslavije, član savjeta SNTIJ-a, član Komisije UNESKA, delegat RSIZ za nauku i dr. Autor je naučnih projekata: Crnogorska bibliografija 1494-1994; Izdavanje izvora za istoriju Crne Gore; Naučno-informativni sistem Crne Gore (koautor). Bio je član redakcije Enciklopedije Crne Gore.

U naučnoj i stručnoj periodici objavio je više od sto priloga iz kulturne istorije Crne Gore i zavičajne istorije. Urednik je i pokretač više monografskih i periodičnih izdanja: „Primorske novine“, „Paštrovski almanah“, „Matica Boke“, „Baština” i dr. Kao autor napisao je i priredio više od trideset posebnih izdanja: Budva, Sveti Stefan, Petrovac, 1966; Književni časopisi Crne Gore, 1871- 1891; Kazivanja o prošlosti, 1988; Stefan Mitrov Ljubiša-biobibliografija, prilozi, 1988; Turizam u Budvi 1918-1941; Krsto Ivanović: Drame i pisma 1996 (koautor); Serijske publikacije Crne Gore 1835-1985 (koautor); Srednjovjekovni statut Budve, 1988. (koautor); Ko je ko u Crnoj Gori,1993, (tri izdanja,koautor); Pomenik Paštrovića, 2000; Zapisi iz Rusije, 2002; Česi u muzičkom životu Crne Gore, 2005; Dr Miroslav Luketić, Biobibliografija, 2007; Češka i Crna Gora knj. I, 2009; Đedova pričanja i unukove priče, 2012.; Spomenar porodice Luketić, 2012. ; Zapisi i pričanja, 2017. (Narodna biblioteka Budve); Zapise iz Rusije na ruskom jeziku (2019)(Narodna biblioteka Budve) i Kulturna baština 1 i 2 (2019).

Najčitanije