30.8 C
Kotor

Slušaj online radio

Svjetski dan pomorstva obilježen u Tivtu – Crna Gora prepoznata kao pomorska država koja se suočava s brojnim izazovima

Svjetski dan pomorstva

Povodom Svjetskog dana pomorstva, koji se obilježava 28. septembra, Transportna zajednica, u saradnji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom (IMO), Generalnim direktoratom za mobilnost i transport Evropske unije i Ministarstvom kapitalnih investicija Crne Gore, organizovala je konferenciju o zelenom i održivom pomorskom transportu u Tivtu. Konferenciji je prethodio 7. sastanak Tehničkog odbora Transportne zajednice za vodeni transport i multimodalnost, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija (MKI).

Na konferenciji je govorio i državni sekretar Ismet Latić iz Ministarstva kapitalnih investicija, koji je u okviru svog uvodnog izlaganja istakao važnost pomorskog sektora za Crnu Goru, ali i izazove s kojima se suočava.

“Crna Gora, prepoznata kao pomorska država, suočava se s brojnim izazovima, od potrebe za unapređenjem položaja pomoraca i poslovanja brodarskih kompanija, do osavremenjivanja položaja luka, s posebnim naglaskom na Luku Bar, kao najvažniju teretnu luku u Crnoj Gori. Garancija progresa i ekonomske stabilnosti neminovno diktira da je povezivanje jedini put i obaveza u dostizanju dobrih rezultata na tržištu, istakao je Latić.

Latić je dodao da integrisani koncept upravljanja, koji Ministarstvo kapitalnih investicija postavlja kao strateški pristup saobraćajnoj politici, zahtijeva blisku saradnju nadležnih institucija i pažljivu pripremu prostorno planske dokumentacije, kao i razvoj inovativnih rješenja radi iskorištavanja raspoloživih potencijala bez narušavanja zaštite životne sredine.

“Zajedno sa našim partnerima, kao što je Ministartsvo kapitalnih investicija, kontinuirano radimo na harmonizaciji legislative, jačanju sigurnosti i promovisanju održivog pomorskog saobraćaja. Sve ove aktivnosti imaju za cilj bolje povezivanje zemalja regiona ali i približavanje Evropskoj uniji”, istakao je Matej Zakonjšek, direktor Transportne zajednice.

Svjetski dan pomorstva

Govoreći o povezivanju Crne Gore s regionalnim saobraćajnim tržištem, Latić je istakao važnost koridorskog razvoja i digitalizacije lučkih operacija, unapređenja željezničkih i putnih veza luke Bar sa njenom gravitacionom zonom te istakao da to može pružiti ekonomske veze s regionom i bržu integraciju u Evropsku uniju.

Ministarstvo kapitalnih investicija vjeruje da je ova strategija ključna za bolju poziciju Crne Gore na saobraćajnom tržištu regiona, čime se čuvaju ekonomske veze sa susjedima.

Generalna direktorica direktorata za pomorstvo u MKI Maja Mijušković je istakla da crnogorska pomorska administracija, uz podršku EMSA-e, priprema novi Zakon o zaštiti mora od zagađenja sa plovnih objekata, koji če biti u potpunosti harmonizovan sa konsolidovanom MARPOL konvencijom.

Takođe, ukazala je na neophodnost pronalaženja odgovarajućeg balansa između odluka koje se odnose na razvoj sektora pomorske privrede, sa jedne strane, i neophodnosti zaštite životne sredine, kako bi se negativan uticaj razvoja sveo na najmanju moguću mjeru.

Današnji događaj okupio je regionalne eksperte, te je bio jos jedna prilika za razmjenu znanja i iskustva, kao i za promociju održivih rijesenja i praksi u sektoru pomorstva. Kroz diskusiju, prezentacije i otvorene razgovore učesnici su diskutovali o putu ka zelenijem i održivom pomorskom saobraćaju na Zapadnom Balkanu.

Najčitanije