17.6 C
Kotor

Slušaj online radio

Tivat nastavlja da plaća ogromne iznose zbog neodgovornog i nerazumnog ponašanja bivše vlasti

PPOV postrojenje na Klačini u Krtolima kod Tivta

Opština Tivat odustala je od ulaganja žalbe na još četiri prvostepene presude Osnovnih sudova u Kotoru i na Cetinju koji su presudili u korist mještana Krtola u sporovima koje su građani  pokrenuli protiv lokalne uprave, zbog faktičke ekspropijacije njihove imovine na Klačini radi izgradnje postrijenja za prečišćavanje otpandih voda (PPOV).

Po tim odlukama na koje su saglasnost dali odbornici na posljednjoj sjenici lokalnog pralementa, Opština Tivat će mještanima koji su je tužili i dobili sporove, platiti ukupno skoro 430 hiljada eura na ime oduzeog zemljišta i sudskih troškova, dok su tušioci pristali da se odreknu većeg dijela zatezne kamate i prihvate da im se ova potraživanja izmire u roku od 12 mjeseci od dobijanja kredita koji Opština mora uzeti da bi podmiri ove i dio drugih dugova koje joj je ostavila prethodna DPS-SD-GI uprava grada. Koalicija građanskih listi NP-BF-GB koja Tivat vodi nakon izbora 30.avgusta, već je naime, odlučila da se Opština uzme kredit odtri miliona eura sa rokom vraćanja od šest godina kod CKB-a, i da sa tim  sredtrvima izmiri kako obaveze za uzrurpiranu privatnu imovunu Krtoljanan na Klačini, tako i brojne druge neplaćene obaveze koje joj je ostavila u nasljeđe administracija bivšeg gradonačelnika Siniše Kusovca (DPS).

Opština Tivat već je sredinom decembra uz saglasnost lokalnog parlementa, odlučila da odustane od ulaganja revizije za još tri slična premeta koja se odnose na Klačinu, a koja je lokalna uprava već izgubila i na drugotspenom sudu, pa će po tom osnovu mještanima koji su je tužili u ta tri predmeta, isplatiti nešto preko 475 hijada eura sa troškovima postupaka.  V. D, sekretar za finansije Jovan Brinić (NP) tada je kazao da je samo u ova tri predmeta, kroz uporno insistiranje Kusovca i bivše uprave grada da nastave parnicu sa Krtoljanima iako su znali da je ne mogu dobiti, Opštini pričinjena šteta od preko 131 hiljadu eura.

Otvoreno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za Tivat i Kotor

PPOV sa pristupnim pute sagrađeno je 2015.na zemljišštu površine ukupno 43.700 kvadrata koja se formalno vodilo na Vladu Crne Gore, iako  su svi znali da je riječ o privatnoj imovini Krtoljana koja je kao neobilježena, na državu neosonovano upisana nakon izrade novog katastra 1995. godine. Vlada tadašnjeg premijera Mila Đukanovića je prije šest godina ovu zemlju prenijela na Opštinu Tivat kao suinvestitora gradnje PPOV i obavezala lokalnu upravu da ona naknadno o svom trošku, riješava sva sporna imovinsko-pravna pitanja u vezi tih nekretnina nekretninama. Vrlo mali broj mještana Krtola koji su se odmah potom javili tražeći da ih Opština obešteti za praktično im ekspropiisanu imovinu, pristalo je na to da im lokalna uoprava isplati zemljišjte po cijeni od samo 20 eura za kvadrat na koliko ga je tada procijenila Uprava za nekretnine, dok je veći broj građana „presavio tabak“ i tužio Opštinu.

Bivša tivatska DPS-SD-HGI vlast predvođena gradonačenikom Sinišom Kusovcem (DPS) je decembra 2018. bila pripremila ukupno decet odluka o prihvatanju sudskog poravnanja sa Krtoljanima i plaćanju odštete za uzurpirano privatno zemljište, ali ih je iznenada povukla sa dnevnog reda sjednice SO koja je na njih formalno trebala da da saglasnost. Po tim odlukama, Opština Tivat je građanima trebala da za uzurpiranu zemlju plati 1.213.067 eura, plus zakonske kamate i troškovi sudskih postupaka. Taj iznos Opština je po odredbama og poravnanja, građanima morala da plati u roku od 30 dana, a tada je grad imao dovoljno novca da podmiri ove izdatke jer je još uvijek na raspolaganju imao skoro 1,9 miliona eura na svom računu u Atlas banci. Kusovac je međutim, decembra 2018., blokirao već postignuti sporazum sa Krtojanima, a u međuvremenu je izgubio opštinksi novac u Atlas banci u kojoj je pokrenut stečaj. Sa mještanima koji su je tužili, Opština se inače, tada bila nagodila da metar kvadratni njihove zemlje na Klačini, plati u prosjeku po cijeni od 88 eura za kvadrat, dok su procjene vještaka koji su bili angažovani tokom trajanja suđenja, išle od 70 do čak 250 eura po kvadratu.            Kusovac je onda nastavio da se sudi sa Krtoljanima, iako je bio svjestan da Opština ne može dobiti te sporove. Stoga je bivpi gradonačelnik u međuvremenu samo „nabio“ bespotrebne sudske troškove i podigao cijenu zemlje jer su nove procjene vještaka bile znatno veće od cijene od 88 eura tza kvadrat po kojoj je decembra 2018. bio napravljen nesuđeni sporazum o vansudskom poravnanju sa Krtoljanima i sada se cijene kreću od 100 do 145 eura za kvadrat.

Aktuelni tivatski sekretar za finansije Jovan Brinić (NP) istakao je da če zbog toga ukupna šteta koju će Opština pretrpjeti zbog ovakvog postupanja bivšeg gradskog rukovodstva u svih ukupno devet parnica koje su se bespotrebno vodile sa Krtoljanima, preći iznos od čak 800 hiljada eura.

Otvoreno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za Tivat i Kotor

Uz Kusovca, direktan krivac za ovakvu  štetu je i bivši gradonačelnik i donedavni presednik lokalnog parlamenta Ivan Novosel (DPS). Tivat je naime, u projekat izgradnje PPOV  zvanično ušao 15.avgusta 2015. na osnovu Novoselove „Odluke o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od javnog interesa“, kojom se dalo zeleno svjetlo za zajednički PPOV sa Kotorom na tivatskoj teritoriji. Novosel je kao tadašnji gradonačelnik pripremio i predložio i ostale popratne akte na koje je onda saglasnost dala tadašnja većina u SO Tivat, a koju su tada činili DPS i SDP.

PPOV kapaciteta 75 hiljade ekvivalent stanovnika, vrijedno 10,25 miliona eura izgrađeno je na lokalitetu Klačina na zemljištu na kojem je Vlada CG, shodno ugovoru koji su 2014. potpisali tadašnji gradonačelnik Novosel i ministar finansija Radoje Žugić (DPS), prenijela pravo raspolaganja. Riječ je o ukupno oko 43.700 kvadrata zemlje na kojoj je Vlada formalno bila upisana kao vlasnik, iako je zapravo riječ o privatnoj imovini mještana Krtola koju je država neosnovano upisala na sebe prilikom izrade aktuelnog katastra. U tom ugovoru Novosel je  u ime Opštine prihvatio  i “obavezu Opštine Tivat da po zaključenju ugovora o ustupanju prava raspolaganja, preuzme riješavanje imovinsko-pravnih odnosa na istoj, kao i sve   trokove koji nastanu po osnovu odluka nadležnih državnih organa.” Novosel je dakle, unapred prihvatio da Tivat plati i svaku štetu nastalu iz odluke “nadležnog državnog organa” –suda da je ta zemlja zapravo privatna i da njenim vlasnicima treba platiti ekspropijaciju.

Novosel je kasnije sa bivšim gradonačelnikom Kotora Aleksandrom Stjepčevićem (DPS) sačinio i „Sporazuma o zajedničkog izgradnji i korišćenju PPOV“ kojim je pristao da Tivat, osim što daje plac za izgradnju postrojenja i snosi sve troškove ekspropijacije tog zemljišta, podmiri i većinu troškova za izgradnju tog objekta.

Na primjedbe tadašnje opozcije da je sklopio loše poslove za grad i da će Tivat naknadno trpeti veliku štetu zbog uzurpirane privatne zemlje na Klačini, Novosel se branio time da je UZN tada zemljište procijenila na samo 20 eura za kvadrat ui da je Opštine tada već oko 6 hijada kvadrata isplatila građanima za ukupno samo oko 120 hiljada eura.

„Opština je do sada isplatila 123.000 eura. To jeste problem, ali nije skandalozno i to ne može iscrpiti finansije Opštine Tivat. U pitanju je velika stavka, ali naravno nije nešto što se ne može izservisirati iz budžeta  i ukoliko se to riješi na kvalitetan način, to ne bi trebalo da je kamen o vratu Opštine Tivat.“- istakao je 2017. Novosel. U međuvremenu, iznos štete koju je on zajedno sa Kusovcem pričinio poreskim obveznicimja Tivta na slučaju Klalina, uvećao se desetak puta i zbog toga je Opština čak morala da sebi stavi i “kamen o vratu” u obliku  dugoročnog kredita koga je prinuđena da izme da podmiri ove obaveze.

Izvor:S.L.

Najčitanije