30 C
Kotor

Slušaj online radio

Tivat – novi parkinzi umjesto starih limenih garaža

Seljanovo – garaže

Uklanjanje metalnih garaža na Seljanovu – Tivat, iza stambenog bloka u Kotorskoj ulici, danas je završeno.

Nije bilo potrebe za intervencijom firme koju je za uklanjanje ovih privremenih objekata preko tendera izabrala Opština Tivat, jer su garaže uklonili sami mjeptani – njihovi vlasnici, nakon čega je Komunalno preduzeće očistilo lokaciju i sa nje odnijelo sav preostali otpadni materijal.

Inače, upravne postupke sa ciljem uklanjanja bespravno postavljenih montažno -demontažnih objekata, limenih garaža na Seljanovu, komunalni inspektori Sekretarijata za komunalni i inspkecijski nadzor Opštine Tivat počeli su još 17.februara. Ukupno je ovdje bilo 19 limenih garaža, od cega su se kao vlasnici tih objekata izjasnilo 14 građana, a za ostalih pet garaža vodili su se postupci protiv NN lica.

“Nakon donesenih rješenja koja su postala izvršna, prema Zakonu o javnim nabavkama, putem tendera, izabrana je firma „Mtext Inženjering“ iz Podgorice  koja je upravo danas trebalo da pristupi uklanjanju spornih garaža. Međutim, i vlasnici i ostali su sami uklonili limene garaže, pa nije bilo potrebe za angađovanjem te firme. Komunalna inspekcija je naložila Komunalnom preduzeću  Tivat da ukloni svo smeće sa predmetnih lokacija, kao i rastinje i žbunje koje se nalazi u neposrednoj blizini, a što je takođe danas završeno.”- rečeno nam je u Sekretarijatu za komunalni i inspokecijski nadzor Opštine Tivat.

Uklanjnje ovih bespravnih privremenih objekata sa zemljišta koje pripada Opštini, bilo je preduslov da lokalna uprava pristupi realizaciji projekta uređenja ovog prostora i pravljenja ukupno između 30 i 40 parking pozicija za automobile na mjestu gdje su do sada godinama stajale neugledne metalne garaže.

Seljanovo – garaže

“U narednih nekoliko dana očlekujemo da dobijemo predračun za ove radove koji uključuju izgradnju jednog dužeg potpornog zida prema već postojećem parking sa gornje strane lokacije – prema gradama solidarnosti, izgradnju novih parkinga i hortikulturno uređenje zelenih površina Zato već postoji izrađen i revidovan projekat koji ćemo morati malo da izmijenimo zbog u međuvremenu promijenjenih okolnosti na terenu, ali računam da bi radovi mogli da počnu već do kraja ovog mjeseca.”- kazao je potpredsjednik Opštine Tivat Vladimir Arsić.

Dodao je da na taj način Opština nastavlja sa realizacijom svojeg obećanja mještanima najvećeg tibvatkog naselja Seljanovo koji kubure sa parking prostorom, da će ovdje do početka oktobra biti napravljeno ukupno oko 200 novih parking mjesta. Dio toga je već realizovan izmjenom režijma saobraćaja sa dviosmjernmog na jednosmjerni u dijelu Zagrebačke, Beogradske i Podgoričke ulice gdje je tako, na inicijativu skupština stanara zgrada koje se ovdje nalaze, obezijeđeno preko 50 novih parking mjesta za uzdužno uličnmo parkiranje. U dogovoru sa skupštinama stanara A i B stambenih blokova u Zagrbačkoj ulici, dio zelenih površina oko tih stambenih zgrada pretvoren je u uređene parkinge sa još skoro 50 mjesta za automobile.

“Predstoji nam da naklon završetka ovog novog većeg parking iza stabenog bloka u Kotorskoj ulici, uredimo još i između 15 i 20 novih parking poizicija sa istočne starne zgrada solidarnosti u ulici koja ih odvaja od naselja Tomičići”- podvukao je Arsić.

Izvor:S.L.

Najčitanije