5 C
Kotor

Slušaj online radio

Tivat – uklanjanje havarisanih automobila sa javnih površina

Foto Komunalna policija Tivat

Komunalna policija Opštine Tivat započela je akciju uklanjanja vozila, odnosno djelova vozila koji se ne upotrebljavaju u saobraćaju zbog dotrajalosti, oštećenja, koja su bez registarskih tablica i neregistrovana, a ostavljena na javnoj površini duže od sedam dana.

Na teritoriji opštine Tivat evidentirano je ukupno 16  takvih vozila na lokacijama u centru grada, Lepetanima, Radovićima i na Seljanovu. Na svako vozilo ostavljeno je pismeno naređenje ovlašćenog službenog lica vlasniku da, u roku od sedam dana, ukloni vozilo ili dio vozila sa javne površine. Ukoliko vlasnik vozila ne postupi po naređenju, komunalni inspektor donijeće rješenje kojim nalaže vlasniku da, u roku od sedam dana, ukloni ostavljeno vozilo. Rješenje će biti vidno istaknuto na vozilu ili dijelu vozila koji je na javnoj površini, i biće objavljeno na oglasnoj tabli Opštine.

Iz Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor ističu da će, u slučaju da vlasnik ili korisnik ne ukloni vozilo ili dio vozila, uklanjanje biti izvršeno putem trećeg lica, o trošku vlasnika.

Najčitanije