18 C
Kotor

Slušaj online radio

Tivatski gradonačelnik dopunio krivičnu prijavu protiv bivšeg rukovodstva FK Arsenal

Tivat – FK Arsenal

Gradonačelnik Tivta Željko Komnenović podnio je Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru “dopunu obavještenja sa elementima krivične prijave”, koja se odnosi na poslovanje fudbalskog kluba Arsenal iz Tivta u vrijeme dok je na njegovom čelu nekoliko mjeseci bio istaknuti funkcioner tivatskog SDP-a i nekadašnji potpredsjednik tivatske Opštine Krsto Bošković.

On je na čelu Arsenala koji je u vlasništvu Opštine bio od sredine decembra 2020. do sredine aprila 2021. kada je lokalna uprava Tivta imenovala novi saziv Skupštine kluba i promijenila njegovo rukovodstvo, izabravši novi Upravni odbor FK Arsenal na čijem je čelu Dejan Kandić. Prethodno, gradska uprava pokrenula je proces interne revizuje poslovanja FK Arsenal u vrijeme bivše DPS-SD-HGI uprave Tivta, kada je na čelu kluba kao predsjednik UO bio DPS-u bliski tivatski biznismen Rado Gago Arsić. Taj postupak koji je obavila Služba unutrašnje revizije Opštine na čelu sa Jelom Mrdak, pokazao je brojne nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju kluba, ali i postupanju bivšeg gradonačelnika Siniše Kusovca (DPS) i nekadašnje opštinske sekretarke za mlade, sport i socijalna pitanja Darke Ognjenović (DPS).

Nalazima interne revizije u vezi nezakonitog poslovanja Arsenala i mogućeg za interese Opštine kao vlasnika kluba, štetnog postupanja bivše klupske, ali i uprave grada, od prije nekoliko mjeseci bavi se i Specijalno državno tužilaštvo koje je otvorilo izviđaj. SDT istražuje poslovanje FK Arsenal za period 2018-2020. godina, a vezano za moguće bespravno raspolaganje imovinom Opštine od rukovodstva kluba, eventualno sklapanje štetnih ugovora o izdavanju te opštinske imovine sa trećim licem, te sa mogućim nezakonitim finansiranjem FK Arsenal iz budžeta Opštine, mimo za tu svrhu, Odlukom o budžetu predviđenih sredstva, a što je sve rezultiralo štetom za Opštinu koja se mjeri sa više stotina hiljada eura.

Komnenović (NP) je prije desetak dana ODT-u u Kotoru, na osnovu dopunskih nalaza opštinske Službe interne revizije, poslao dopunu krivične prijave i za više kontroverznih stvari koje su se u poslovanju FK Arsenal desile u periodu kada je nakon Arsićeve iznenadne ostavke na mjesto predsjednika kluba sredinom decembra 2020. došao Krsto Bošković.

U dopisu ODT-u Komnenović navodi da on time ispunjava svoju obavezu iz Zakona o krivičnom postupku jer je “obaviješten da postoji sumnja da je počinjeno više krivičnih djela u finansijskom poslovanju FK Arsenal”, te dostavlja Tužilaštvu dodatnje dokaze u vidu najnovijeg izvještaja Službe unutrašnje revizije i dvije kontroverzne odluke Boškovića o “pozajmicama” Arsenalu u vrijeme kada je on bio na čelu kluba. Komnenović u dopisu ODT-u navodi da je izvještaj o reviziji poslovanja Arsenala “urađen vrlo profesionalno, po pravilima struke i nauke i iz njega proizilazi sumnja da su počinjena krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti”.

”Kako Opština Tivat nema resurse i kadrove koji bi mogli kvalitetno da kvalifukuju moguća krivična djela, a na koje osnovano ukazuje Služba za unutrašnju reviziju, to je donijeta odluka da se u skladu sa članom 254 Zakona o krivičnom postupku, obavijesti nadležno Tužilaštvo. Od nadležnog Tužilaštva se očekuje da utvrdi i koja odgovorna lica iz FK Arsenal treba procesuirati”, piše u dopisu gradonačelnika kotorskom ODT-u.

Služba interne revizije je pregledajući poslovanje FK Arsenal za period od kraja novembra 2020. do kraja marta 2021. kada je na njegovom čelu bio Bošković (postavljen od iste Skupštine Arsenala u kojem su sjedjeli većinom predstavnici tivatske DPS, a koja je prethodno na čelo kluba dovela Arsića), konstatovala da je Bošković nastavio kontroverzno postupanje svog prethodnika i da je klub vođen i poslovao mimo propisa koji regulišu tu oblast. Tako je, pored ostalog, revizija utvrdila da prilikom primopredaje dužnosti predsjednika kluba između Arsića i Boškovića nije predat nikakav finansijski izvještaj sa bilansom stanja i bilansom uspjeha, kao i da Bošković nikada, zbog toga što nije ispunjavao zakonom predviđene uslove, nije u Ministarstvu prosvjete, kulture, nauke i sporta registrovan kao novi zakonski zastupnik FK Arsenal.

Uprkos tome i činjenici da Skupština kluba na kojoj je izabran za novog predsjednika nije održana u skladu sa Statutom FK Arsenal, on je u ime kluba, potpisivao određena akta i odluke – među njima su i dvije “odluke o izvršenoj pozajmici” donešene 22. marta 2021. Jedna je na iznos od 2.088 eura “za redovno finansiranje prijateljskih i prvenstvenih utakmica”, ali nije jasno da li je riječ o pozajmljenim sredstvima i od koga su ona pozajmljena, jer se u istoj toj “odluci o izvršenoj pozajmici” navodi da su ta stredstva “donirana”. U drugoj odluci koju je donio i potpisao Bošković kao predsjednik kluba, stoji da zbog toga što osnivač (Opština) “od oktobra 2020. ne vrši finansiranje kluba – i pored nekoliko naših zahtjeva za prenos namjenskih sredstava nismo ostvarili prihod po tom osnovu”, “privrednik Rado Arsić” je Arsenalu navodno pozajmio ukupno 20.470 eura “za redovno finansiranje plata igrača i njihovo premiranje za 2020. i 2021. godinu”.

U izvještaju Službe interne revizije stoji da ove odluke “nisu pravno valjane” i da “ukazuju na sumnje u prevarne radnje”, o čemu su odmah obavijestili u međuvremenu imenovano novo rukovodstvo Arsenala na čelu sa Kandićem, kao i gradonačelnika Komnenovića. Sve vrijeme dok je Bošković formalno bio na čelu Arsenala, po nalazu intervne revizije, sve naloge za podizanje novca sa žiro računa kluba u banci i dalje je potpisivao bivši predsjednik Arsić “jer Bošković nije mogao imati deponovan potpis, niti je mogao biti registrovan kao predsjednik UO kluba”.

Službi revizije su dostavljeni izvodi banaka, ali ne i dokumentacija koja potvrđuje i opravdava utrošak sa računa podignutog novca. Tu dokumnetaciju, kako je revizija konstatovala, nije koristio ni nadležni opštinski sekretarijat, niti komisije koje su se bavile raspodjelom sredstava soprtskim organizacijama i kontrolom potrošnje tog novca.

”U izvještaju o radu Komsiije za pregledanje finansijskih izvještaja sportskih organizacija za 2020. koju čine predsjednica Kristina Petrović i članovi Dragana Francesković i Aleksandar Daković, navodi se da je FK Arsenal odobreno 120.000 eura što je klub i opravdao. Dokumentacija po kojoj su to zaključili je, po navodima predsjednice Komisije, izvodi banke sa kojih su sabrali iznos od 120.000 eura, tako da nam nisu imali dostaviti dokumentaciju na osnovu koje to potvrđuju. Nije nam jasan način rada Komsije i stanje koje su konstatovali bez validne prateće dokumentacije”, piše u izvještaju revizije.

Napominju i da je druga, Komisija za raspodjelu sredstva sportskim organizacijama za 2021. na čijem je čelu tada takođe bila Kristina Petrović (DPS) donijela odluku da se FK Arsenal “zbog visokih troškova takmičenja” dodijeli dodatnih 60.000 eura, ali u odbrazloženju te odluke Komisija uopšte ne navodi da FK Arsenal ne ispunjava uslove tog konkursa jer je u momentu konkurisanja, klub imao skoro 13 hiljada eura neizmirenih poreskih dugovanja. Zanimljivo je da se i pored ovakvih postupanja bivše uprave Arsenala, jedini odbornik SDP u SO Tivat Aleksandar Đurović oštro protivio donošenju Odluke o imenovanju nove Skupštine FK Arsenal na sjednici lokalnog pralamenta 19. marta prošle godine. Tom odlukom smijenjen je dotadašnji skoro isključivio DPS-sastav Skupštine kluba koji je par mjeseci ranije, na kako se sada pokazuje, nestatutarno održanoj sjednici, imenovao Đurovićevog stranačkog kolegu Boškovića za predsjednika kluba. Ovaj je potom, kako pokazuju nalazi revizije, nastavio sa nezakonitim i za Opštinu Tivat štetnim načinom vođenja FK Arsenal kojim se već bave tužilačko-istražni organi.

Izvor:S.L.

Najčitanije