35.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Turistički kompleks Blue Kotor Bay dobiće nove sadržaje – dogradnja glavnog hotelskog objekta, gradiće se i vile uz more, bazeni i kongresna sala

Otvaranje hotela Blue Kotor Bay – Markov Rt
Kompanija Krolbay iz Podgorice planira rekonstrukciju, odnosno nadogradnju i dogradnju hotela Blue Kotor Bay koji se nalazi u Markovom Rt-u, za šta su dobili i saglasnost glavnog državnog arhitekte.
Kako se navodi u idejnom rješenju koje je obradio Arhitektonski atelje Podgorica, turistički kompleks je smješten na izuzetno atraktivnoj lokaciji (Markov rt) sa direktnom vezom sa obalom. Prilikom izrade projekta rekonstrukcije i dogradnje objekta vodilo se računa da arhitektura i primijenjeni materijali budu usaglašeni sa funkcijom i karakterom objekta, kao i uklapanjem u ambijentalnu arhitekturu.
Na dijelu lokacije iznad saobraćajnice već postoji objekat hotela koji je nakon završene adaptacije u periodu 2019 – 2020. pušten u funkciju zajedno sa drugim objektom – depadansom, koji se nalazi na dijelu lokacije ispod saobraćajnice.
– Oba ova objekta, nekada poznatim kao Hotelsko-zdravstveni kompleks Vrmac sada posluju pod nazivom Blue Kotor Bay Premium Spa Resort, i kao takvi predstavljaju okosnicu ovog idejnog rješenja kao glavni objekti hotela A i B, koji se ovom tehničkom dokumentacijom rekonstrukcije nadograđuju i dograđuju – navodi se u dokumentu koji je objavljen na sajtu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.
Otvaranje hotela Blue Kotor Bay – Markov Rt
Objekat A, smješten iznad saobraćajnice, ukupne je BGP 9,337.21 m2, spratnosti Su+Pr+3, i raspolaže sa ukupno 73 smještajne jedinice. Objekat B smješten je ispod saobraćajnice, ukupne je površine 3,661.76 m2, spratnosti S+P+2 i raspolaže sa ukupno 32 smještajne jedinice. Objekat je razuđene forme, sa dva kraka koja su međusobno pozicionirana pod uglom od 45 stepeni, što je omogucilo orijentisanje 90 % smjestajnih jedinica sa vizurama prema moru.
Pored ova dva postojeća objekta, teren je naslijeđen kao pripremljen djelimično za gradnju sa već uklonjenim objektima koji su navedeni u listovima nepokretnosti. Lokaciju na dva dijela dijeli postojeća saobraćajnica koja se zadržava i planskom dokumentacijom.
Idejnim rešenjem bilo je potrebno predvidjeti dogradnju postojećeg hotela i to u dvije zone
– neposredno uz postojeći glavni objekat kao i u zoni uz samo more.
U projektnom zadatku navodi se da je smještajne kapacitete trebalo predvidjeti na svakoj od etaža. Pored smještajnih kapaciteta u sklopu ovog objekta neophodno je projektovati i dva spoljašnja bazena kao i swim-up bazen duž soba smještenih na nivou prizemlja. Bazeni treba da su na različitim nivoima i potrebno je da oba imaju pogled ka moru. Oba bazena opremiti barovima za osvježenje korisnika od kojih jedan treba da ima mogućnost opsluživanja korisnika u samom bazenu (tzv. Wet bar).
Otvaranje hotela Blue Kotor Bay – Markov Rt
U okviru objekta potrebno je predvidjeti i restoran sa pratećom kuhinjom i svim neophodnim servisnim prostorijama. Prilikom projektovanja posebnu pažnju obratiti da omogući povezivanje nove kuhinje sa kuhinjom u postojećem objektu i to na taj način da putevi kretanja zaposlenog osoblja ne miješaju sa putevima kretanja gostiju hotela.
O hotelsko-zdravstvenom kompleksu Vrmac
Kompleks Vrmac je tradicijom dugom čitav vijek poznat kao vazdušna banja sa epitetom prirodnog lječilišta u kojoj je ljekovitost sudara planinskih i morskih strujanja vazduha prepoznata širom Evrope, a nalazi se u Stolivu jednom od najljepših mjesta u Bokokotorskom zalivu, udaljen 5 kilometara od starog grada Kotora koji je pod zaštitom UNESCO-a.
Staro naselje pomorskih kapetana Prčanj, je od 1920. godine odlukom kraljevske vlade proglašen za prirodno klimatsko lečilište. Morska voda u zalivu je svrstana u prvu i drugu kategoriju čistoće. Srednja godišnja temperatura vazduha u Prčnju iznosi 15,2 stepeni Celzijusovih. Vazdušna strujanja iznad zaliva utiču na biljni svet i vode, obogaćujući vazduh jonima, prije svega halogena i drugim hemijskim supstancama koje sadrži morska voda.
Isparenja eteričnih materija pomiješana sa isparenjima morske vode obogaćuju atmosferu mineralima i jonima čije je pozitivno dejstvo na respiratorni sistem medicinski potvrđeno.
dejnim rješenjem je faznost predviđena na sledeći način:
* Faza I – Depadansi hotela – Vile A, B, C i D;
* Faza IIa – Glavni objekat C sa objektom spoljnjeg bazena, tehničkim blokom i tuš blokom;
* Faza IIb – Depadans hotela – objekat E i
* Faza III – Kongresna sala glavnog objekta hotela.

Najčitanije