19.2 C
Kotor

Slušaj online radio

U budžetu nema sredstava za Bolnicu Meljine

Foto – Bolnica Meljine

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore Vuk Kadić kazao je za Dan da još uvijek nemaju procjenu koštanja preuzimanja kadra bivše privatne bolnice u stečaju Meljine, niti troškova za ljekove, medicinska sredstva i druge potrebe javnih zdravstvenih ustanova.

On je istakao da ova sredstva nijesu planirana u budžetu zdravstva. Dio kadra bolnice u Meljinama preuzeće Opšta bolnica u Kotoru, koja će za njih obavljati i administrativne poslove.

– Mi smo za bolnicu u Meljinama prošle godine uplatili oko milion i po eura, odnosno 1,8 miliona, jer se 300.000 odnosilo na vraćanje dugova iz prethodnog perioda. Tih milion i po sada nećemo uplaćivati jer bolnica prelazi u javno zdravstvo. Sada moramo da uplaćujemo za neke druge troškove, koji se odnose na bruto plate zaposlenih, ljekove, potrošni materijal i sve ono što svaka bolnica treba da ima. U ovom trenutku ne možemo dati tačnu procjenu koliko će to biti, dok sve to ne uvežemo. To su upravo ona nedostajuća sredstva o kojima sam govorio na sjednici skupštinskog odbora za zdravstvo u novembru prošle godine, jer ta sredstva nijesu planirana budžetom. U tom trenutku nijesmo znali dinamiku preuzimanja i koliko će zaposlenih biti primljeno. Kada to završimo, znaćemo i koliko je sredstava potrebno – objasnio je Kadić.

Raspisani su konkursi za 99 ljekara, medicinskih sestara i tehničara, kadar privatne medicinske zdravstvene ustanove u Meljinama u stečaju, koji prelazi u Opštu bolnicu Kotor. Bolnica u Meljinama imala je 150 zaposlenih.

– Oni će raditi u Meljinama, a samo će formacijski pripadati bolnici u Kotoru, kako bi formalno mogli biti uvedeni u javni zdravstveni sistem – pojasnio je Kadić.

Upitan šta će biti sa nemedicinskim kadrom, on je kazao da nijesu mogli da prihvate da javni zdravstveni sistem preuzme i nemedicinski kadar bolnice u Meljinama, jer bi došlo do dupliranja nekih pozicija, kao što su administrativne, što u ovom trenutku može da radi bolnica u Kotoru.

– U ovom trenutku je bilo bitno da primimo kompletan medicinski kadar. Meni je žao što u ovom trenutku nijesmo mogli da primimo i kompletan nemedicinski kadar. Nije nam plan da bolnica ostane na 11 ljekara i 60 tehničara, nego da to bude bolnica u punom kapacitetu. To znači da je preduslov da i ta bolnica raspiše novi konkurs za kadar i da u nekom budućem vremenu dobijemo funkcionalnu opštu bolnicu za građane tog dijela bokotorskog zaliva – kazao je Kadić.

Bolnica u Meljinama je od 1. marta organizacioni dio Opšte bolnice Kotor, dok se ne stvore uslovi i obezbijedi dovoljno kadra da samostalno funkcioniše u okviru javnog zdravstvenog sistema,saopšteno je nakon sastanka predstavnika Ministarstva zdravlja sa rukovodstvima kotorske bolnice i bolnice u Meljinama, koji je održan prethodne sedmice.

Tom sastanku su prisustvovali državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Slađana Ćorić, generalni direktor Direktorata za projekte, inovacije i zdravstveni turizam Luka Đukanović i načelnik Direkcije za zdravstvenu zaštitu Radovan Nikolić, direktor OB Kotor Davor Kumburović i direktorica bolnice u Meljinama Olivera Elez sa saradnicima.

– Bolnica će pružati usluge iz ginekologije, hirurgije i internog odjeljenja, a kako se budu stvarali uslovi tako će se proširivati njeni kapaciteti – kazala je Ćorić.

Elez je na tom sastanku rekla da zaposleni u bolnici u Meljinama do 1. marta imaju ugovor po osnovu stečaja, a nakon toga bi trebalo da pređu u javni zdravstveni sistem.

– Do tada ćemo obaviti još razgovora. Za početak, doktor Kumburović će doći u srijedu u našu bolnicu, da na licu mjesta pogledamo njenu organizaciju, kao i definitivnu sistematizaciju, tako da ćemo do 1.marta imati dovoljno vremena za sve moguće korekcije koje su neophodne – kazala je direktorica bolnice u stečaju.

Ona je tada naglasila da su tokom stečajnog postupka svi zaposleni, kako medicinski tako i nemedicinski kadar, primali platu i da očekuje da će im Fond za zdravstveno osiguranje uplatiti i decembarsku zaradu.

Izbori smetnja za konkurse

Trudićemo se da kompletan medicinski kadar bude primljen, ali je trenutno ograničena mogućnost da se zaposle svi jer su raspisani predsjednički izbori, pa moramo imati komunikaciju sa Agencijom za sprečavanje korupcije i voditi računa da se postepeno sprovode konkursi, kako proces rada bude organizovan.

U bolnici Meljine radi 11 ljekara, ne može se primiti 160 ljudi na 11 ljekara. Moramo voditi računa o sistematizaciji, o normativima, a kapaciteti će se proširivati kako se budu stvarali uslovi, istakla je Ćorić na sastanku.

Izvor:Dan

Najčitanije