3 C
Kotor

Slušaj online radio

U Herceg-Novom u toku kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

Foto Opština HN

Opština Herceg-Novi, od 2007. godine obilježava kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Obilježavanje ovogodišnje kampanje je u Herceg-Novom započelo aktivnostima koje traju od početka novembra  i trajaće do 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava.

Sekretarijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju, u čijoj nadležnosti su poslovi rodne ravnopravnosti, u kontinuitetu sprovodi implementaciju strateških ciljeva Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Herceg-Novi za period 2021-2025. godine, a koji je usvojen na sjednici Skupštine 27.12.2021 godine.

U okviru ovih aktivnosti organizovana je kampanja za prevenciju bolesti zavisnosti i upotrebe alkohola, sa osvrtom na rodni aspekt ovog problema. Ovo iz razloga što se kod djevojčica i žena o problemu alkoholizma veoma malo govori, i to je uglavnom tabu tema, iako je to jedan od uzroka nasilja i neravnopravnosti.

Tim povodom Sekretarijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju,  u saradnji sa  NVO  „Preporod“ iz Nikšića  je 19.11.2022 godine u JU Dječiji dom “Mladost “ Bijela organizovao predavanje na temu „Tretman zavisnika/ca od droga sa stanovišta terapijske zajednice“.

Predavanje je održao psiholog Jovan Bulajić, iz NVO „Preporod“, a predavanju je prisustvovalo 20-ak učenika/ca završnih razreda osnovnih škola i I razreda JU SMŠ „ Ivan Goran Kovačić“ iz Herceg-Novog ( štićenika/ca u JU Dječiji dom „Mladost“ u Bijeloj).

Prisutni štićenici/ce su imali/le priliku da se upoznaju sa pojmom prevencije, o vrstama droga i njihovoj štetnosti, o opasnostima koje nose bolesti zavisnosti, a posebno posljedice konzumiranja alkohola, cigareta i tableta. Specifičan osvrt je dat i na tretman zavisnica i zavisnica koje imaju djecu, kao i posljedicama koje zavisnost kod žena najčešće uzrokuje. Predavač je na kraju, predstavio „terapijsku zajednicu“ kao jednu od metoda liječenja zavisnika/ca , mjesta bez droga u kojima osobe sa problemom zavisnosti žive zajedno na organizovan i struktuiran način u cilju postizanja načina života oslobođenog od droga.

Predavanje je izazvalo veliku pažnju prisutnih štićenika/ca kao i vaspitačica i psihološkinja. Izrazili su interesovanje da se ovako predavanje ponovi u što skorijem roku.

Najčitanije