21 C
Kotor

Slušaj online radio

U Kotoru predstavljeni završni rezultati projekta CattaroSail

U Pomorskom muzeju Crne Gore Kotor danas su predstavljeni završni rezultati projekta „CattaroSail“ koji je realizovan u okviru ReLOaD programa, u saradnji sa Opštinom Kotor.

Projekat “CattaroSail” je realizovala NVO “Kalafatska radionica Bokovac” u saradnji sa NVO ,,Kamelija” iz Stoliva i jedriličarskim klubom ,,Lahor” iz Kotora.

„Najveći doprinos projekta je to što smo usijeli da uključimo mlade jedriličare iz JK „Lahor“ iz Kotora koji su kroz obuku sa iskusnim jedriličarima, a koji poznaju brodogradnju i jedrenje, došli u situaciju da na mlade prenesu svoja znanja. Osim kulturno-zabavnog programa pod nazivom “Dani jedrenja”, realizovana je i Studija o jedriličarstvu koja je pokazala zanimljive rezultate koliko vaši sugrađani znaju o jedriličarstvu ali i na čemu treba raditi kako bi jedriličarstvo unaprijedili…“ – kazao je Darko Pekić  ispred nosioca projekta, kalafatske radionice „Bokovac“ iz Bara.

Kotor – CattaroSail – foto Boka News

Predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović istakao da  je jedan od ciljeva ovog projekta jačanje sprega između lokalne saomouprave i civilnog sektora.

Ono što radi Kalafatska radionica Bokovac, kroz ono što je tradicija Boke Kotorske a to je život sa morem i od mora, jer je sve morem dolazilo i sve se dešavalo na moru,  treba da bude ponos cjele Crne Gore i regije. Puno rada i truda mora da bude uloženo da bi se dobio takav proizvod, kazao je Aprcović.

Projekat Cattaro Sail

„Značaj tradicije izrade drvenih barki je posebna vrijednost, koja predstavlja nacionalno blago. Drvenim barkama i jedrenjacima trebamo dati posebno mjesto, a kalafatski zanat koji njeguje porodica Bokovac, treba zaštititi i sačuvati, jer predstavlja nematerijalnu kulturnu baštinu Crne Gore. Ojedrene barke Arsenalka ne krase samo naše već i inostrane reprezentativne marine. Tradicija od 50 godina postojanja ove kalafatske radionice dovoljno govori o tome da tu stanuje iskustvo, empirija i prevashodno ljubav prema onome što teba da vrednujemo i poštujemo. Želim da ova kalafatska radionica svojim punim jedrima ide naprijed i da u vrijeme novih tehnologija od zaborava sačuva ovaj stari zanat i prenese ga na nove generacije”, poručio je Aprcović.

Direktor Pomorskog muzeja Crne Gore Andro Radulović kazao je da tragovi brodogradnje u Boki datiraju od Antike, a zaliv kao prirodna luka bio je idealan prostor za njeno razvijanje.

„Već krajem srednjeg vijeka pouzdano znamo da je veliki broj naselja u Boki imao svoje kalafatske radionice, za izgradnju i reparaciju drvenih brodova i barki, samo u Perastu su postojale tri. Tradicija brodogradnje nas obavezuje ne samo da je pominjemo, da o njoj pišemo u naučnim radovima, već da je oživimo i stvorimo uslove da se ne ugasi i ne postane samo legenda ili priča za turiste”, istakao je Radulović.

Dobrila Vlahović – Projekat Cattaro Sail foto Boka News

Direktorica Direktorata za kulturnu baštinu u okviru Ministarstva kulture Dobrila Vlahović izrazila je zadovoljstvo što je ova manifestacija organizovana u Kotoru, gradu koji zbog svojih jedistvenih i rijetkih kulturnih vrijednosti, pripada univerzalnim vrijednostima UNESCO- ve kulturne baštine .

 „S obzirom na značaj i sveobuhvatnost projekta, kako za sport tako i za kulturu,  istaći ću da ekonomska valorizacija kulturnog naslijeđa i jačanje konekcije sa turističkom ponudom zasnovanom na principima održivog razvoja, predstavlja važnu ulogu u procesu razvoja kulturne baštine. Promovisanje kulturnog naslijeđa kroz inovativni pristup direktno može doprinijeti razvoju kulturnog turizma i ekonomskoj valorizaciji kulturne baštine, što potvrđuje i ovaj projekat”, zaključila je Vlahović.

Projekat Cattaro Sail

Predsjednica NVO “Kalafatska radionica Bokovac” Miroslavka Lala Bokovac zahvalila se svima koji su podržali  projekat CattaroSail i podsjetila da je u sklopu projekta štampana publikacija Studija o razvoju jedriličarstva u Kotoru.

„Zahvaljujući nastojanjima entuzijasta, sa profesorom Mihom Belanom i predsjednikom JK Lahor Filipom Petričevićem na čelu, projekat sa uspjehom podsjeća na slavne tradicije bokeljskog jedrenja, kako trgovačkog, tako i sportskog…“ kazala je za Boka News, Lala Bokovac.

Organizatori su zaslužnima za realizaciju projekta uručili poklone, tri makete “arsenalke“ rad Damira Montića.

Programu je prethodila regata koja je održana ispred zidina Starog grada, pa su dodijeljene nagrada.

Projekat Cattaro Sail – foto Boka News

Na regati su učestvovale tri ojedrene drvene barke tako da nije određeno prvo mjesto već su nagrade dobili svi učesnici,  Majda Mehmedović i Todor Tušup, Filip Petričević iz kluba ,,Lahor” i Darko Vujošević skiper iz ,,Kalafatske  radionice Bokovac”.

Podsjetimo, projekat CattaroSail je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD).

ReLOaD program finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Kotor, Tivat, Nikšić, Pljevlja i Podgorica”.

Najčitanije