15 C
Kotor

Slušaj online radio

U ljeto sa što punijim akumulacijama

Foto EPCG – HE Piva

Energetski bilans za 2024.Kada u svom portfoliju imate 55% hidroproizvodnje, kao što to EPCG ima, onda umnogome zavisite od hidroloških prilika, na koje ne možemo da utičemo, pa samim tim može da se postavi pitanje: da li su nam i planovi realni, kaže Darko Krivokapić, izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom. Iako su padavine, posljednja tri mjeseca, bile na oko 65% od prosječnih, postojao je “višak” u akumulacijama, pa je plan iz bilansa ostvaren, precizira direktor FC Proizvodnja Bojan Đordan

Energetskim bilansom za 2024. godinu, planirana je proizvodnja od 2.995 GWh električne energije, od čega je 56% udio hidroenergetskih objekata. Proizvodnja HE Perućica projektovana je na 920 GWh, a HE Piva na 750 GWh. Očekuje se da TE Pljevlja ostvari proizvodnju od 1.317 GWh, dok bi male elektrane trebalo da doprinesu sa oko 8 GWh električne energije.

Struktura proizvodnje u 2024.

Prema Krivokapićevim riječima, Elektroprivreda takođe računa na 458 GWh električne energije iz obnovljivih izvora, koje je u obavezi da otkupi od Crnogorskog operatora tržišta električne energije – COTTE. S druge strane, energetskim bilansom je predviđena potrošnja od ukupno 2581 GWh električne energije.

– Što se tiče strukture kupaca kod FC Snabdijevanje, domaćinstva čine 55%. Upoređenjem raspoložive električne energije u pojedinim periodima, sa potrebnim količinama koje EPCG ima obavezu da isporuči kupcima, iskazuje se bilans, odnosno višak ili manjak električne energije po mjesecima. Mi, na nivou godine, imamo višak od 986 GWh i manjak od 114 GWh, jer se plan maksimalnih potrebnih snaga za potrebe kupaca EPCG, kreće se od 373 MW u maju, do 553 MW u avgustu, kaže Krivokapić.

plan

Iako su padavine, posljednja tri mjeseca, bile na oko 65% od prosječnih, postojao je “višak” u akumulacijama, pa je plan iz bilansa ostvaren.

Direktor FC Proizvodnja Bojan Đordan je saopštio da je postignuto da proizvodnja naših elektrana bude na niovu od 97% u odnosu na bilans, jer je proizvedeno 329 GWh, od predviđenih 340 GWh.

– Proizvodnja u TE Pljevlja bila je najveća, tj. 110% u odnosu na plan, u HE Piva na nivou od 108% u odnosu na plan, tako da se, uprkos lošijoj hidrologiji, proizvodnja „izvukla“ akumulacijama, koje su, početkom godine, bile 40% veće od planirane, objasnio je Đordan. Dodao je da su akumulacije u jezerima Slano i Krupac, veće 47%, u odnosu na plan za februar, dok je akumulacija u Pivskom jezeru 60% veća, od bilansno predviđene količine za februar ove godine.

– Strateški cilj je da akumulacije na početku ljeta, budu na maksimalno mogućoj koti, pa će sve biti podređeno tome, jer kao što je poznato, maksimalna potrošnja nas i očekuje tokom ljetnje sezone, kaže Darko Krivokapić.

bilans 2024.

Kao svojevrsni “benefit” dodaje činjenicu da su cijene električne energije u padu, pa je Direkcija za upravljanje energijom kupila dio količina koje nam nedostaju tokom trećeg kvartala. Jedno je sigurno – naši potrošači ne moraju da brinu, snabdijevnje električnom energijom biće uredno i stabilno kao i do sada, poručuje Krivokapić.

Inače, ukupno instalisana aktivna snaga u elektranama EPCG iznosi 874 MW (bez malih elektrana), od čega u hidroelektranama 649 MW, a u Termoelektrani 225 MW. Raspon raspoložive aktivne snage na pragu elektrana, zavisno od redovnih godišnjih remonata ili potrebnih zastoja zbog modernizacije opreme, u 2024. godini, kreće se od 314 MW (prva polovina oktobra) do 845 MW (prva polovina decembra).

Koliko hidrologija utiče na ostvarenje Energetskog bilansa, govore podaci za proteklu godinu kada je, zbog obilnih padavina, koje su bile čak 105% više od prosjeka, proizvodnja električne energije, premašila planove iz Energetskog bilansa za 2023.godinu, a pozitivni efekti iz trgovine električnom energijom-razlici između prodaje i kupovine-dostigla rekorde! Naime, tokom 2023. godine, u proizvodnim pogonima EPCG proizvedeno je 3.481,5 GWh električne energije, od čega je TE Pljevlja predala na mrežu 1.505,4 GWh (9% više od plana), dok su naše hidroelektrane proizvele 1.976,1 GWh električne energije. Tako je HE Perućica proizvela 13 % više od plana, a HE Piva čak 24 % !

Foto EPCG

Direkcija za upravljanje energijom kupila je, zbog niskih cijena, dio količina koje nam nedostaju tokom trećeg kvartala

Najčitanije