14.7 C
Kotor

Slušaj online radio

Udruženi zakupci morskog dobra Herceg Novi: Profit na račun zdravog turizma?

Herceg Novi – foto shutterstock

Udruženi zakupci morskog dobra iz Herceg Novog su saglasni sa zaključcima sastanka u Privrednoj komori Crne Gore, kao i ranijim sveobuhvatnim saopštenjem zakupaca plaža.

“Čvrsto podržavamo argumentovane stavove koji su iznešeni nedovoljno obaviještenoj, pa i dezinformisanoj crnogorskoj javnosti”, navode zakupci.

Naime, čelnici JP Morsko dobro predlažu radikalne promjene cjenovne i tenderske politike davanja u zakup lokacija na crnogorskoj obali.

“Stava smo da će takvom politikom Crna Gora olako odreći zdravog i kvalitetnog turističkog kadra – na račun rasta profita Javnog preduzeća Morsko dobro, što je višestruko kontraproduktivno”, ističu zakupci.

Kako su dodali, prioritet na tenderima za zakup kupališta će biti visoke finansijske ponude, na račun drastičnog smanjenje vrijednosti referenci za bodovanje znanja i iskustva dosadašnjih zakupaca (sa ranijih 40 na sada predloženih 12,5, odnosno 20 bodova).

“Na ovaj način vrlo netransparentno i bez prethodnih konsultacija struke i iskustva, uredni zakupci se politikom bodovanja tendera praktično „protjeruju“ sa lokacija u koje godinama ulažu i razvijaju ih u skladu sa propisanim razvojnim ciljevima. Sa novim zakupcima, koji ne poznaju posao, čitava sezona stavlja se na kocku”, navode u saopštenju.

Kada govore o Herceg Novom javnosti je poznato da je njegov razvoj na državnom nivou bio dugo zapostavljen zbog čega su bili prinuđeni da prilagode cjenovnu politiku i godinama drže  najniže cijene plažnog mobilijara u regiji, daleko ispod nivoa koji se pominje u medijima.

“Takođe, zbog specifičnog reljefa hercegnovske rivijere, prilagođavali smo neadekvatnu konfiguraciju terena potrebama turističke privrede, izgradili mnoga kupališta na samim stijenama – što nas je onemogućavalo da apliciramo za Plavu zastavicu. Time smo dodatno diskriminisani i dovedeni u nepovoljan položaj zbog čega, pored ostalog, smatramo neprihvatljivim predložene tenderske promjene”, dodaju u saopštenju.

Podsjećaju da je u primorskom turizmu najteže razvijati i održati lokaciju.

“Prije svega znanjem ljudi koji na njoj rade, zbog čega insistiramo da se ne diraju bodovi za reference, jer su u njima sadržana sva naša godinama uložena sredstva (mimo cijene zakupa koji smo plaćali), naša ljubav i posvećenost poslu, kao i svi drugi oblici dobre prakse koji turistički proizvod čine prepoznatljivim i na međunarodnom planu.  Uostalom, znanje je najskuplji resurs u turizmu”, ističu u saopštenju.

Međutim na osnovu stavova ministra nadležnog za pitanja državne imovine i direktora JP Morsko dobro, koji su iznešeni u javnosti, očigledno je, kažu, da se ne prepoznaju temelji i osnovni postulati turističke privrede.

“Njihov stav da „državna imovina mora biti dostupna svima“ je poslovno neodrživ! Državna dobra naravno da trebaju biti dostupna svima sa aspekta korišćenja, ali sa aspekta poslovanja i upravljanja njome – samo stručnim licima”, navodi se u saopštenju

Ubijeđeni su da će predloženi uslovi tendera privući nestručan kadar koji će ugroziti sezonu.

“Takođe i sumnjivi kapital. Da li nama to treba? U krajnjem, šta znači i rast profita JP Morsko dobro ako izgubimo stotine familija zakupaca i bez posla ostavimo hiljade njihovih zaposlenih koji su održavali zdravom turističku privredu. Ne kažemo da nije bilo privilegovanih zakupaca, moguće, ali je to propust JP Morsko dobro i inspekcijskih organa što se takvi na vrijeme nisu odstranili od zdravog tkiva kojem pripadamo. Kažnjavati sve nas, i to ovako drastično, zbog pojedinačnih anomalija prethodnog perioda – vjerujte da budi sumnju kako ovdje ima nečeg drugog osim proklamovane „pravde za sve“!?”, dodaju.

Prema njihovim riječimma, decenijama punimo kasu JP Morsko dobro, kao mnogoljudna jeftina radna snaga, koja nije prihvaćena kao kredibilan i pouzdan partner.

“Naša riječ se ignoriše i negira na neprihvatljiv način, o čemu dodatno svjedoči i činjenica da u Upravnom odboru nema predstavnika zakupaca”, dodaje se.

Smatraju da je opšti interes da se ovaj problem sa šireg konteksta razmotri.

“Tražimo promišljeno zajedničko rješenje i u tom pravcu očekujemo od resornog ministra i Vlade Crne Gore da razgovaraju sa predstavnicima zakupaca plaža i da saslušaju naše argumente. U konačnom tražimo od Vlade Crne Gore da sagleda i odmjeri koliki je društveni značaj rast profita JP Morsko dobro – a šta se za račun toga gubi?  Kao i da li nam trebaju nove podjele na „mi i oni“ koje se povodom ove teme promovišu u javnosti. Zakupci svakako nisu iz te priče, mi smo samo specifičnog znanja u svome poslu”, zaključuje se u saopštenju.

Izvor:CdM

Najčitanije