24.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Udruženje pomorskih kapetana: Postavljanjem samostalnog pilona i bova za privez kruzera utiče se na sigurnost plovidbe u Kotorskom zalivu

Kotor
Luka Kotor

Povodom plana Luke Kotor, u vezi sa ispunjavanjem uslova koncesionog ugovora, da proširi svoju infrastrukturu postavljanjem samostalnog pilona i bova za privez u akvatorijumu Kotorskog zaliva, nedavno smo se obratili Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI), saopšteno je iz Udruženja pomorskih kapetana Crne Gore.

“U tom obraćanju smo naveli da se tim planiranim proširenjem omogućava boravak mega kruzera uz obalu i na sidrištu te da to značajno utiče na sigurnost pomorske plovidbe odnosno znatno povećava rizik od pomorskih nezgoda i zagađivanja morske okoline. Takođe smo ponovili da se mi, iz navedenih razloga kao i zbog tehničkog stanja Luže, protivimo tom eventualnom proširenju.

Tražili smo i da nam saopšte da li su, u skladu sa Zakonom o sigurnosti pomorske plovidbe čl. 23, izdali odobrenje Luci Kotor za ove eventualne radove.

Takođe, tražili smo da se, u cilju izdavanja odobrenja kao uslov, uradi simulacija manovri odlaska i dolaska mega kruzera i njihovog boravka uz rivu i na bovama. Takođe da se uradi i procjena rizika. Za te poslove smo predložili da budu urađeni od strane stručnjaka sa Pomorskog fakulteta.

U vezi sa navedenim a na incijativu MKI nedavno smo imali sastanak u Luci Kotor kojoj su prisustvovali pored pomenutih i predstavnici Uprave pomorske sigurnosti i lučke uprave iz Bara.

Na tom sastanku je zaključeno da Luka Kotor traži odobrenje za planirano proširenje svoje infrastrukture od MKI a da će im MKI u najkraćem roku, nakon sagledavanja svih relevantnih aspekata, uključujući i sigurnost pomorske plovidbe, dati odgovor. Takođe je dogovoreno da Luka Kotor zatraži od Pomorskog fakulteta pomenute simulacije kao i procjenu rizika sigirnosti plovidbe u Kotorskom zalivu sa postavljenim pilonom i bovama za privez.

Na pomenutom sastanku smo pokrenuli pitanje plovnog puta, sidrišta, morskih struja i ruže vjetrova u akvatorijumu Kotorskog zaliva i podvukli da su to, pored ostalih, osnovni ulazni parametri na osnovu kojih se procijenjuje sigurnost plovidbe odnosno manovra dolaska i odlaska iz Luke Kotor i boravka kruzera na sidrištu. Sa žaljenjem smo konstatovali da svi ti parametri nedostaju odnosno da nijesu dostupni.

Kapetani

U vezi sa plovnim putom i sidrištima, obratili smo se Upravi pomorske sigurnosti i lučke uprave, čija je ovo nadležnost, da urgentno označi plovni put i šeme odvojene plovidbe, i da odredi sidrišta i zone zabranjenog sidrenja u Boki Kotorskoj odnosno Kotorskom zalivu.

Takođe, obratili smo se i Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju za utvrđivanje smjerova i intenziteta lokalnih morskih struja, vremena i visine nastupa visokih i niskih voda i praćenja promjena nivoa mora uzrokovanih morskim mijenama i utvrđivanja lokalne ruže vjetrova u Boki Kotorskoj odnosno Kotorskom zalivu.

Sve navedene radnje i svi ovi podaci bi morali biti uzeti u obzir prije donošenja odluke MKI o tome da li izdati odobrenje za proširenje lučke infrastructure ili ne.

Traženi podaci bi, i pored pitanja Luke Kotor, morali biti dostupni našim pomorskim organima, navigatorima, zainteresovanim pomorskim privrednim subjektima u cilju kreiranja njihovih održivih politika razvoja kao i široj javnosti.

Upravni odbor Udruženja pomorskih kapetana Crne Gore

Najčitanije