14 C
Kotor

Slušaj online radio

20. Skupštna HGD CG, uprkos brojnim problemima opstali, izabran novi Upravni odbor

Izborna redovna 20. Skupština Hrvatskog građanskog društva Crne Gore (HGD CG) održana je u petak  u maloj Sali Centra za kulturu u Kotoru.

„Uslijed brojnih objektivnih problema uzrokovanih prije svega pandemijom, naše brojne aktivnosti i planirani projekti u proteklom periodu pretrpjeli su stagnaciju, ali smo ipak uspjeli opstati, a dvadesetogodišnji rad Društva u kontinuitetu je nastavljen“ – kazala je u uvodnoj riječi aktuelna predsjednica HGD-a Rafaela Pina Lazarević.

Ona je istakla da je HGD CG uspjelo održati glavne projekte uprkos izrazito teškoj financijskoj situaciji.

„Uspjeli smo održati časopis Hrvatski glasnik, koji je izlazio u smanjenom tiražu i ne redovno, kao i tradicionalnu feštu Tripundanski bal. Rad dječijeg tamburaškog orkestra je u stagnaciji najviše zbog toga što je veliki broj članova stasao te su postali studenti, ali se nadamo da će se ta situacija u narednom periodu promjeniti. Generalno financijska situacija u Društvu je teška, uglavnom se finasiramo kroz projekte, iz Hrvatske i Crne Gore, kao i kroz povremene donacije…“- kazala je Lazarević.

Osim brojnih aktivnosti u teškim uslovima u HGD-u su posebno ponosni što su uspjeli povodom obilježavanja 20 godina rada štampati Monografiju društva u luksuznom formatu sa preko hiljadu fotografija.

Predsjednica HGD-a  posebno se zahvalila dosadašnjoj urednici Hrvatskog glasnika, Tijani Petrović, koja je punih 12 godina uređivala časopis, koja zbog drugih profesionalnih i privatnih obaveza više neće obavljati taj posao.

„Ne odlazim iz Društva, budućem uredniku sam spremna pomoći, i raspoložena sam za saradnju, ali nakon punih 12 godina više nisam u mogućnosti odgovoriti tom zadatku. Hvala svim saradnicima, UO i čelnicima društva što ste imala razumijevanja za mene…“ – kazala je Tijana Petrović.

Skupština HGD-a – foto R. Stjepčević Boka News

Podsjećamo, prvi broj Hrvatskog glasnika izišao iz štampe 7. februara 2003. godine. Do danas štampano je 187 brojeva.

Na Skupštini su tajnim glasanjem izabrani članovi Upravnog i Nadzornog odbora.

Za članove Upravnog odobra izabrani su Mirko Vičević, Danijela Petrović Jablan, Rafaela Pina Lazarević, Miroslav Marušić, Marin Čaveliš.

Prema Statutu svake četvrte godine predsjednik HGD CG se bira iz reda članova Upravnog odbora, na prvoj konstitutivnoj sjednici ovog organa.

Za članove nadzornog odbora izabrani su: Slavko Marović, Slavko Dabinović i Ivica Biskupović.

Na Skupštini su usvojeni Izvještaj o radu o radu između dvije skupštine i finasijski izvještaj.

Skupština HGD-a – foto R. Stjepčević Boka News

Hrvatsko građansko društvo Crne Gore osnovano je 2001. godine, nevladina je i neprofitabilna udruga koja okuplja Hrvate, sa svrhom očuvanja i promoviranja kulturne baštine Hrvata u Crnoj Gori kao autohtonog naroda.

Izvor:Boka News

Najčitanije