26.1 C
Kotor

Slušaj online radio

Uprava javnih radova potpisala ugovor sa kompanijom “Eurozox“ o izgradnji vodovodne mreže na Luštici

Luštica

Uprava javnih radova potpisala je ugovor sa kompanijom „Eurozox“ d.o.o iz Danilovgrada o gradnji vodovodne mreže na posluostrvu Luštica. Vrijednost ugovora  je 8.074.373 eura bez PDV-a, odnosno 9.769.991 eura sa uračunatim PDV-om.

Kompanija „Eurozox“ d.o.o iz Danilovgrada na tenderu za postupak javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže na poluostrvu Luštica dostavila je najbolju ponudu.

Rok izvršenja ugovora je 900 dana od uvođenja izvođača u posao.

Prema ugovoru smatra se da je naručilac, Uprava javnih radova, izvršila obavezu uvođenja izvođača u posao ako mu je predala tehničku dokumentaciju po kojoj ée izvoditi radovi, obavještenje o datumu uvođenja u posao, najkasnije 7 dana prije uvođenja u posao, Rješenje o imenovanju Stručnog nadzora i dokaz da je nadležnom organu prijavio radove u skladu sa zakonom.

U ugovoru je naznačeno da izvođač garantuje za kvalitet opreme u roku od 60 mjeseci. Garantni rok počinje da teče od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.

Skori početak realizacije ovog veoma važnog projekta za Lušticu i Herceg Novi najavljen je još 2021. godine. Kako je tada saopšteno, Opština Herceg Novi završila je projektnu dokumentaciju za izgradnju vodovodne mreže na ovom poluostrvu, za šta je izdvojeno oko 100.000 EUR.

Izvor:Boka News

Najčitanije