23.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Uspješno sprovedena akcija pošumljavanja na lokaciji Grabovac

Pošumljavanje Grabovac – foto Opština Tivat

Uspješno je završena akcija pošumljavanja na lokaciji Grabovac, koju je organizovala Opština Tivat u saradnji sa internacionalnom školom „Arcadia Academy“, NVU „Momentum“ i DOO “Komunalno“ Tivat.


U srijedu7. decembra je posađeno je ukupno 120 sadnica, po modelu agrošumarstva, i to vrste maslina, divlji šipak i čičimak, na površini od oko 3000 m2.

Učešće u obezbjeđivanju sredstava za nabavku sadnica uzeli su „Arcadia Academy“ i NVO „Momentum“, a DOO “Komunalno“ Tivat je, kao i svake godine, učestvovalo u pripremi terena, čuvanju i njegovanju biljaka od nabavke do sadnje, te u njihovoj sadnji.

Pošumljavanje Grabovac – foto Opština Tivat

Pored zaposlenih u komunalnom preduzeću i Opštini Tivat, u sadnji je učestvovalo i 20 učenika škole „Arcadia Academy“ sa svojim roditeljima i profesorima, a pridužili su se i najmlađi iz tivatskog vrtića „Bambi“.

Ovakvim akcijama doprinosimo revitalizaciji vegetacije lokacije Grabovac, s obzirom na osjetljivost ekosistema tog područja, kao i smanjenju erozije i negativnog uticaja drugih faktora, te ukazujemo na važnost životne sredine u cjelini.

Najčitanije