23.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Uspostavljen ribarski informacioni sistem, brodovi dobili AIS, inspekcija pojačala aktivnosti

Parangalaš 55TV, jedan od ribarskih brodova koji su lani dobili AIS

U sklopu sprovođenja projekta unapređenja kontrole i upravljanja ribarstvom, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u julu prošle godine okončalo je razvoj Ribarskog informacionog sistema (RIS). Projekat vrijedan 550 hiljada eura, finasiran je iz sredstava predpristupne pomoći Evropske Unije, a realizovao ga je crnogorsko-španski konzorcijum Tragsatec-StudioLasso.

Najznačajniji segment RIS-a bila je instalacija tzv AIS.transpondera (automastki identifikacioni sistem) na ukupno 18 ribarskih plovila dužih od 10 metara u crnogorskoj ribarskoj floti. Osim što se na taj način efikasno može konstantno pratiti kretanje tih plovila i pozicije na kojima ona obavljaju ribolovne aktivnosti, ugradnjom AIS-a značajno se povećala i bezbjednost plovidbe na tim brodovima jer su podaci koje prikuplja RIS umreženi sa podacima koje prikuplja Sistem za monitoring pomorskog saobraćaja Uprave pomorske sigurnosti Crne Gore. Osim što nadlženi na kopnu tako u svakom trenutku znaju gdje je i što radi pojedini ribarski brod, tako oni vrlo efikasno i brzo u slučaju potrebe i bilo kakvih vanrednih okolnosti, tom plovilu mogu priskočiti u pomoć.

U sklopu RIS-a napravljeni su i  registar zainteresovanih subjekata u ribarstvu, registar ribarskih plovila i dozvola, uvedeni elektronski dnevnici ulova, evidencija prodaje, elektronska potvrda o ulovu i registar bioloških i istraživačkih podataka.  Organizovane su obuke za korišćenja RIS-a, sa ciljem poboljšanja efikasnosti rada kako inspector,  tako i predstavnika nauke, administracije, ribara i drugih relevantnih subjekata.

Obuku je tokom prošle godine pohađalo 7 službenika iz Direktorata za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, 3 ribarska inspektora za morsko ribarstvo, 10 naučnika iz Instituta za biologiju mora iz Kotora i ukupno  75 ribara- nosioca dozvole za obavljanje privrednog ribolova, kojima je obuka pružena u njihovim matičnim opštinama (Ulcinj, Bar, Budva, Herceg Novi, Tivat i Kotor).

Svoje aktivnosti pojačala je i Inspekcija za ribarstvo koja je tokom prošle godine izvršila ukupno 841 inspekcijsku kontrolu i tom prilikom izdala 104 prekršajna naloga i naplatila 34.300 eura prekršajnih kazni.

Nadležnim sudovima za prekršaje ribarski inspektori podnijeli su podnijeto 32 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Oduzeto je ukupno 2,832.5 kg bespravno ulovljene ribe, 27 kg prstaca, 208 kg školjki i drugih morskih organizama, 53 ribarske mreže, 26 vrša, 8 ronilačkih odijela, 9 pari peraja, 5 ronilačkih boca, 6 regulatora vazduha za ronjenje, 5 ronilačkih prsluka, 4 ronilačka tega, 2 kompleta opreme za izlov prstaca , 8 pušaka za podvodni ribolov sa harpunom, kao i 1 osti za ribolov.

Izvor:S.L

Najčitanije