18 C
Kotor

Slušaj online radio

Uvode novu zonu za privremene objekte na kotorskoj raskrsnici

Kružni tok – kotorska raskrsnica

Opština Tivat pripremila je nacrt Programa privremenih objekata za period 2019 – 2023. i stavila ga na javnu rapsravu koja traje do 21.maja.

Pored ostaloga, Program definiše da se na Trgu magnolija i na Trgu od kulture mogu postavljati privremeni objekti (štandovi i slično tokom posebnih manifestacija) u trajanju od najduže sedam dana. Na Trgu od kulture dozvoljeno je slikarima, umjetnicima i performerima obavljanje djelatnosti, u smislu trgovine i prezentacije pod posebnim uslovima, dok je na Trgu magnolija dozvoljeno u pojedinim danima ili vremenskim intervalima organizovanje prigodnih prezentacija i prodaja roba na privremenim objektima tipa – štand ili prodajni pult.

Na svim ostalim lokacijama na teritoriji Opštine Tivat moguće je postavljati privremene objekte na duži rok – do četiri godine, uz dobijenu saglasnost glavnog gradskog arhitekte u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta.

Postavljanje bilo kakvih privremenih objekata u velikom Gradskom parku i na javnim zelenim površinama je zabranjeno.

nova zona za privremene objekte kod kruznog toka

Programom koji je na javnoj raspravi, uvodi se i čitava jedna nova velika zona predviđena za postavljanje privremenih objekata namijenjenih za sport, rekreaciju i za parkiralište, uz trasu lokalnog puta Tivat-Radoviči, jugoistočno od kružnog toka- kotorske raskrsnice na Jadranskoj magistrali.

Izvor:S.L

Najčitanije