15.5 C
Kotor

Slušaj online radio

Vlada dala saglasnost: Opština Tivat se zadužuje tri miliona eura

Tivat – mikophotography montenegro

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost za kreditno zaduženje Opštine Tivat kod Crnogorske komercijalne banke u iznosu od 3.000.000 eura.

Opšina Tivat je na sjednici Skupštine opštine u decembru prošle godine donijela odluku o dugoročnom zaduživanju od 3.000.000eura u cilju obezbjeđivanja sredstava za realizaciju kapitalnih izdataka.

– Ugovor o dugoročnom kreditu kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica, zaključio bi se na iznos od 3.000.000,00 eura, sa kamatnom stopom od 2,75% + 6M EURIBOR, sa rokom otplate od 72 mjeseca uključujući grejs period od 12 mjeseci, sa naknadom za odobrenje kredita od 0,10% od iznosa kredita – stoji u predlogu saglasnosti koji je Vlada danas usvojila.

Opština Tivat se sa ovim zahtjevom obratila Ministarstvu finansija i socijalnog staranja u kom je navedeno je da su ostvareni prihodi ove opštine u 2020. godini, iznosili 9.109.036,13 eura, dok ukupne obaveze koje imaju karakter duga, iznose 8.509.711,59 eura.

Zakon o finansiranju lokalne samouprave definiše da se opština može zadužiti tako da ukupna otplata glavnice i kamate na godišnjem nivou, plaćanja po osnovu ugovora o lizingu i drugih obaveza koje imaju karakter duga, ne smije preći 10 odsto ostvarenih tekućih prihoda u godini koja prethodi godini zaduživanja, uz prethodnu saglasnost Vlade.

– Kako Opština Tivat ne ispunjava finansijski uslov definisan članom 49 stav 1 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, dostavila je zahtjev za zaduženje u skladu sa odredbom stava 2 predmetnog člana, kojim je definisano da se opština može zadužiti iznad zakonom definisanog nivoa samo za finansiranje kapitalnih izdataka od strateškog značaja za opštinu, odnosno državu uz prethodnu saglasnost Vlade – stoji u dokumentu.

Mišljenja Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Ministarstva ekonomskog razvoja su da je realizacija svih kapitalnih izdataka za koje se traži saglasnost za dugoročno kreditno zaduženje, strateški važno za razvoj Opštine Tivat.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je u svom mišljenju navelo da je projekat „Izgradnja zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor – Tivat“, prepoznat kao strateški i da je kao takav realizovan kreditnim sredstvima koja su obezbijeđena Ugovorom o kreditu za Projekat vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu – faza IV, koji je potpisala Vlada Crne Gore sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW) i da je isto pušteno u rad septembra 2016. godine.

Kako je u pitanju kreditno zaduženje za eksproprijaciju zemljišta na kojem je izgrađen uređaj za prečišćavanje otpadnih voda, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je dalo saglasnost.

Takođe, Ministarstvo ekonomskog razvoja, imajući u vidu samostalnost lokalnih samouprava u planiranju, potvrilo je da su navedeni projekti, za čiju realizaciju je planirano zaduženje, sastavni dio Strateškog plana razvoja Opštine Tivat za period 2019-2022. godina, na koji je u toku 2019. godine, u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Ministarstvo ekonomskog razvoja dalo saglasnost.

Najčitanije