15 C
Kotor

Slušaj online radio

Vlada: Nova Uredba o lukama za podršku najavljenoj liniji Budva-Dubrovnik

Luka Kotor – foto Boka News

Vlada Crne Gore je na danas održanoj 26. sjednici kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić donijela Uredbu o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke razvrstane prema vrsti pomorskog saobraćaja i namjeni.

Donošenje nove uredbe obezbjediće potpunu usklađenost ovog podzakonskog akta sa važećim zakonskim rješenjima, imajući u vidu da je trenutno važeća Uredba donesena još 2011.

-Takođe, potreba za donošenjem nove Uredbe dodatno je iskazana, imajući u vidu inicijativu za uspostavljanje međunarodne pomorske linije Budva – Dubrovnik.

Pozitivni efekti se ogledaju u tome što će biti dozvoljena mogućnost da ukoliko dio luke koja je već određena prema namjeni, ispunjava uslove propisane ovom Uredbom za neku drugu namjenu, takvom dijelu luke može bit određena druga namjena od namjene koja se odnosi na preostali dio luke, a bez promjene namjene preostalog dijela luke.

Navedena činjenica svakako predstavlja dodatnu mogućnost koja se pruža eventualnim investitorima u lučka područja i znatno doprinosi atraktivnosti ulaganja u luke-navodi se u Vladinom saopštenju.

Najčitanije