11.3 C
Kotor

Slušaj online radio

Vlada odlučila – novi Odbor povjerenika u Tivtu

Opština Tivat – foto Boka News

Vlada Crne Gore juče je usvojila predlog Odluke o izmjeni Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Tivat. U Odluci o raspuštanju SO Tivat mijenja se tačka kojom je definisan sastav Odbora povjerenika.

Navodi se da će funkciju Skupštine opštine Tivat, do njenog konstituisanja, vršiti Odbor povjerenika u sastavu: Igor Jovović, politikolog, građanin Tivta, Goran Sindik, građanin Tivta, Enesa Hasanagić Katana, predstavnica Ministartsva javne uprave, Šućo Orahovac, predstavnik Ministartsva fiunansija, Aleksandra Gardašević Slavujica, predstavnica Ministartsva ekonomskog razvoja i turizma i Jelena Krivokapić, predstvanica Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

Kako je istaknuto na sjednici, pojedina ministarstva su se složila da broj članova povjerenika treba povećati, “jer Zakon nije definisao broj, samo da ne bude paran”. O ovoj tački nije bilo rasprave.

“Kako u odborima povjerenika u ovim opštinama nije bilo predstavnika Ministarstva javne uprave, kao organa državne uprave nadležnog ža sistem lokalne samouprave, u cilju efikasnijeg rada i pravilnog tumačenja propisa imenovani su novi odbori u sastavu: po dva predstavnika Ministarstva javne uprave, po jedan predstavnik Ministarstva finansija, Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Generalnog sekretarijata Vlade, te po dva građanina”-stoji u obrazloženju Vlade za donesene odluke o izmjenama Odluka o raspuštanju skupština opština Tivat i Budva.

Najčitanije