30.8 C
Kotor

Slušaj online radio

Za prvih 11 mjeseci 493 predmeta nasilja u porodici

Sud

Sud za prekršaje u Budvi je za prvih 11 mjeseci imao u radu ukupno 493 predmeta iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilje u porodici.

Za isti period, ukupno je riješeno 364 predmeta ili 74%. U preko 80% predmeta donijete su osuđujuće odluke, a u 17% predmeta postupak je rezultirao oslobađajućom odlukom. U ovim predmetima, pored sankcija, ukupno su izrečene 192 zaštitne mjere, od kojih dominiraju: zabrana uznemiravanja i uhođenja žrtve nasilja, zabrana približavanja žrtvi nasilja, kao i udaljenje iz stana nasilnika.

Najveći broj postupaka je rješavan u hitnoj proceduri na jednom ročištu, kazao je predsjednik suda Marko Đukanović.

Najčitanije