13.4 C
Kotor

Slušaj online radio

Zakupci plaža traže ostavke Mikijelja i Rađenovića

Mediteran – Velika plaža Ulcinj – foto Boka News

Udruženje zakupaca plaža Crne Gore pozvalo je direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Mladena Mikijelja i Blaža Rađenovića da podnesu ostavke na funkcije nakon što na Upravnom odboru nisu dobili podršku za cjenovnu politiku i način vrednovanja referenci na tenderskom postupku za zakup plaža koji bi trebalo uskoro da uslijedi.

“Takvim postupanjem ovaj dvojac je pokazao da očigledno ne poznaje prilike u Crnoj Gori, a mjerama koje su predložili, nanose i direktnu i indirektnu štetu turizmu u državi, što su potvrdili i ljudi iz Upravnog odbora MD koji nisu podržali ovako neracionalne predloge”, navode iz Udruženja zakupaca plaža Crne Gore.

Ovo Udruženje reagovalo je na tvrdnje iz saopštenja JP Morsko dobro.

„U vezi konstatacija da se radi o “zaniteresovanim licima“ a ne zakupcima smatramo da je ova konstatacija neprihvatljiva, jer je evidentno da se radi o dugogodišnjim zakupcima koji imaju svoj interes prije svega na osnovu svih dosadašnjih ulaganja, ogromnih troškova koji su imali u prethodnom periodu zakupa, ulaganja u ljudske resurse i svih ostalih ulaganja ( objekata i ostalog pokretnog i nepokretnog ineventara koji nije lako i jednostavnio ukloniti niti premjestiti)“, kažu u Udruženju zakupaca plaže.

Prema njihovim riječima radi se o pravnim i fizičkim licima koja su svojim poštenim radom i odnosu prema JP Morsko dobro i samoj obali ( kupalištima i ostalim sadržajima) izgradili prepoznatljiv imidž Crne Gore kao destinacije.

„To su lica iza kojih su brojni rezultati koji se žele omalovažiti. Nismo obični zakupci ili samo zainteresovana lica, već pioniri razvoja plažnog turizma u Crnoj Gori i dugogodisnji i decenijski partneri JP, države i cijele turističke privrede”, napominju oni.

Napominju da su se kao Udruženje, više puta obraćali Morskom dobru i Mikelju i Rađenoviću sa dopisima i konkretnim predlozima, ali od njih nikad nijesu dobili odgovor.

“Međutim njihov odnos posljednje tri godine ukazao je i na njihove namjere koje se ovih dana ispoljavaju a koje su dugo planirane sa njima znanim ciljevima. Bilo je i ranije direktora i predsjednika sa ličnim interesima i lošim namjerama i svi dođu i prođu a mi zakupci ostajemo da pošteno i predano radimo, pružamo usluge gostima i sa osmjehom ih ispraćamo”, navode u saopštenju.

Tvrde i da su neprihvatljivi svi navodi vezani za transparentnost postupka jer su svi dosadašnji postupci bili apsolutno transparentni i omogućavali su tržišnu utakmicu i zadovoljavanje principa konkurentnosti.

„Ovdje se ne radi o pogrešnom tumačenju “prava prečeg zakupa“, već se radi o činjenici da je neophodno pravilno vrednovati ranije iskustvo i ogroman doprinos turizmu koji je svaki pojedinačni zakupac dao. Postavlja se pitanje kako bi izgledala turistička ponuda našeg primorja da je u narednom periodu vode ljudi bez dugogodišnjeg iskustva, bez referenci, koji dodju iz neke inostrane zemlje sa jedinim ciljem da ostvare što veći profit“, stoji u saopštenju.

Ističu da nisu protiv povećanja minimalnih cijena zakupa, već su protiv ukidanja ili smanjenja referenci starim zakupicima plaža što će dovesti do “divljanja” krajnjih cijena zakupa, a samim tim kasnije i divljanja cijena korištenja usluga na samim kupalištima.

“Sve donosioce odluka, ćemo smatrati direktno odgovornim za mogući propast turističke sezone do kojeg može doći zbog rasta cijena na tederima koji se može očekivati ukoliko se ne napravi detaljna analiza, objektivno rezonovanje” i ne sagledaju svi aspekti na koje negativno može uticati povećanje cijena na kupalištima”, poručuju oni.

Smatraju da profit jednog državnog preduzeća ili nečiji sitni lični interes ne treba da bude primarni cilj koji moze ugroziti cijelu predstojeću ali i buduće turističke sezone.

Tivat – plaža – foto Boka News

“Predlažemo da Morsko dobro podigne cijene do optimuma za njegovo poslovanje – a to je lako sračunati koliko je, a ne da dozvoli da dođe do neravnomjerne trke između crnog novca i stranaca sa jedne strane i legalnih zakupaca sa druge što će dovesti do nerealnog dizanja cijena zakupa koje će se dalje odraziti na sve u lancu koji zavise od njih a na kraju će to biti crnogorski turizam tj- turistička sezona koja će se dovesti u pitanje zbog negativnog imidža kojeg moze imati ukoliko dođe do povećanja cijena na plažama”, poručuju oni.

Zakupci plaža, kažu da u cilju zaštite opšteg društvenog dobra i svoje zaštite traže:

“I – ZADRŽAVANJE PRINCIPA BODOVANJA (STARTNI BODOVI) I postovaljanje istog prema sledecoj formuli:
100 bodova = 50/50

50 bodova da nose reference , plava zastavica 20 bodova, zemlja u zaleđu pet bodova, zadnjih pet godina upravljanje kupalistem po pet bodova godina .

50 – bodova da nosi najveća ponuđena cijena.

Svaki drugi način bodovanja ne bi pružio nikakvu vrijednost zakupcima i obesmislio bi njihovu zaštitu i vrednovanje njihovih referenci i ulaganja koja se daju npr. za Plavu zastavicu kao i ulaganja u infrastrukturu koja su kod nekih zakupaca premašila i 200.000 eura. Plava zastavica sinonim za zaštitu životne sredine i postizanje najvećih svjetskih ekoloških standarda nosi 7.5 bodova pa smatramo da se unizava na ovaj nacin jer u vrijednosnom smislu to je 1 ili 2,3 hiljade eura vrijednosti na tenderu a zakupce ispunjenje standarda za Plavu zastavicu košta od 5.000 do 20.000 hiljada eura po godini, znači u totalu i do 100.000 eura za 5 godina . Iz ovog razloga ne mislimo da će iko više ulagati u Plavu zastavicu to jeste zaštitiu životne sredine i postizanje najvećih ekoloških standarda u zaštiti ako se ta ulaganja obesmisle.

Takođe sa drugačijim načinom vrednovanja referenci obesmisliće se bilo kakva ulaganja budućih zakupaca jer neće moći ništa dugoročno da planiraju.

Ako stari zakupci nemaju reference ili su one male, biće obeshrabreni da ulažu jer svi znamo da se invsticije ne mogu vratiti ni za par godina i kada dodje godina kada oni nešto treba da zarade i naplate mukotrpni rad, neko može da im uzme plažu i ubira plodove njihovog rada.

Takođe smatramo da lokalci, vlasnici zemlje u zaledju moraju imati neku prednost ,jer ipak su oni tu rođeni i sigurno će drugačije gledati na kupališta i drugačije se prema njemu odnositi u odnosu na vlasnike koji tu ne žive nego samo ljeti ubiraju plodove destinacije. Oni će na najbolji mogući način prezentovati i mediteransku kulturu i tradiciju prepoznatljivu .

Imajući u vidu sve pomenuto i da su zakupci koji već godinama upravljaju plažama i privremenim objektima u zoni Morskog dobra uložili vrijeme i značajna sredstva u infrastrukturu svojih kupališta, zaštitu zivotne sredine, a takođe su već u planovima za ulaganja za predstojeću sezonu (sistemske pripreme traju duži niz mjeseci kako bi se kvalitetno uredilo kupalište i obogatili sadržaji) smatramo da im se reference moraju priznati i adekvatno vrednovati i da trebaju imati veće strartne bodove na tenderu.

Na taj način poštuje se i dobra praksa svjetskih destinacija koje vode računa o interesu društva, širi se pozitivan uticaj na lokano stanovništvo, dolazi do izražaja društveni interes i samim tim se štiti da cijene zakupa inventara i ostalih usluga na kupalištima ne budu drastično veće.

Samim povećanjem zakupa kupališta podrazumjeva se doći će i do povećanja cijena usluga čime će se imidž kompletne destinacije ugroziti, a sama destinacija neće više biti konkurentna sa regionom i zemaljama iz okruženja.

Povećanjem cijena zakupa i ukidanjem ili smanjenem referenci i startnih bodova nanijeće se nemjerljiva šteta koju neće biti moguće sanirati narednih godina.

U tom slučaju cijena kompleta ležajki će otići značajno na gore pa će kompleti ležajki i suncobrana npr. na Slovenskoj plaži, Bečićkoj plaži i Ulcinjskim plažama koštati 50-100 eura, što apsolutno nije interes šire društvene zajednice, a što će svakako imati negativne efekte i implikacije na narednu turističku sezonu koju će direktno ove mjere i aktivnosti Morskog dobra ugroziti. Biće pogođen veliki broj gradjana kojima bi plaže praktično postale nedostupne ali i veliki broj malih privrednika koji izdaju apartmane jer bi brzo ostali bez gostiju.

Interes Morskog dobra ne treba da bude mijenjanje zakupaca i nerealno podizanje cijena zakupa, već optimalno povećanje cijena koje oni mogu postići kroz povećanje minimalnih cijena i zaštita interesa cjelokupnog crnogorskog drustva kroz sprečavanje divljanja cijena zakupa što bi se dalje odrazilo na divljanje cijena usluga a samim tim bi i ugrozilo turističku sezonu 2024 ali i sve naredne.

II – PROMJENU POSTUPKA DOBIJANJA GARANCIJA BANKE U SKLADU SA NAMJEROM JP MORSKO DOBRO

Posljednja praksa je bila da se Javnim pozivom zahtjeva da se dostavlja Garancija banke u visini ponuđene cijene ( a ne minimalne – početne cijene) što ostavlja prostor za brojne zloupotrebe. Svaki službenik banke koji ima uvid u izdate garancije ( neke prolaze i kreditne odbore) može zloupotrijebiti ove informacije, javiti potencijalnoj konkurenciji čime se može ugroziti načelo pouzdanosti postupka. Nesporno proizilazi da se na ovaj način mogu desiti brojne zloupotrebe, špekulacije, najmještanja i slično, jer najmanje je 20 ljudi – službenika u svakoj banci uključeno u postupak izdavanja garancije. Poznata je praksa da su u ranijim godinama ,,curile” informacije iz banaka što je ugrožavalo cijeli tenderski postupak i dovodilo do neprijatnih situacija.

Na ovaj način su ugrožena sva načela postupka sprovođenja Javnog poziva. Ponude apsolutno ne mogu biti TAJNE. Apsolutna tajnost postupka je onemogućena jer banke i bankarski službenici na ovaj način znaju cijenu svake ponude i mogu istu u svakom momentu da zloupotrijebe. Opšte poznato je da je to bila praksa u prethodnom periodu. TO MOŽE DA DOVEDE CIJELI TENDERSKI POSTUPAK U PROBLEM I DA ISTI BUDE PONIŠTEN OD STRANE SUDOVA.

Dakle, potrebno je u cilju suzbijanja svih mogućih zloupotreba propisati da se garancije ponude vade na visinu minimalne početne zakupnine propisane Javnim pozivom.

III – ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE DUŽINE I VELIČINE KUPALIŠTA

U prilogu ovom Zahtjevu ide i činjenica da su kupališta i ovako mala i teško profitabilna. U slučaju da se ista smanje došlo bi do potpunog obezvrijeđivanja, zakupci bi bili prinuđeni podići cijene koje će kako smo naprijed naveli negativno uticati na turističku sezonu i imidž cijele destinacije.

Ovo je posebno opasno za crnogorske građane jer bi im zbog visine cijena usluga plaže bile extremno skupe i praktično nedostupne. Pored toga jednom dijelu stanovništva bili bi ugroženi poslovi naročito vlasnicima privatnih smještaja jer gosti kada bi čuli da su kompleti ležaljki 50 ili 100 eura izbjegavli bi destinaciju. Znamo kako su mediji iz regiona do sada komentarisali cijene na par hotelskih plaža gdje je takva cijena bila a možemo samo zamisliti što bi nas čekalo da i javna kupališta se približe tim cijenama.

Plaža Jaz – foto Posidon – ilustracija

Takođe došlo bi do totalnog kolapsa u planiranju privremenih objekata jer bi to praktično zančilo da bi svi privremeni objekti sada morali da se izmještaju. Ovo bi prouzrokovalo drastična kašnjenja za ovu sezonu i drastčna poskupljenja usluga. Takođe ovo podrazumjeva određene veće korekcije pa čak i građevinske radove koje realno neće ni sadašnji ni budući zakupci moći završiti u predviđenom roku. Doći će do ogromnog kašnjenja i nakon toga efekti će biti izrazitio loši.

Da ne spominjemo činjenicu da će određeni zakupci u cilju zaštite svojih prava i na pravu zasnovanih interesa pokrenuti upravne sporove odbiti da izadju iz posjeda i zatražiti status stranke u postupcima što može perouzrokovati dodatna kašnjenja jer se neki postupci neće moći završiti ni do kraja sezone.

IV – Zahtjevamo da na tenderu mogu da učestuvuju samo domaća fizička i pravna lica

Napominjemo da na tenderu mogu učestvovati domaća ali pod istim uslovima i strana fizička i pravna lica, koja bi svoj moguće i sporan kapital steknut na sumnjiv način ulagala u Crnu Goru, a ostvarene prihode iznosila iz Crne Gore, što je sve u suprotnosti sa interesima naše Države i narušilo reputaciju Crne Gore, kod već poznatog statusa o ugroženosti od stavljanja na “Sivu listu”.

Trenutno najveći broj zakupaca su investitori – privrednici lokalnog karaktera, koji ovoj Državi plaćaju porez, posluju sa domaćim bankama prema kojima imaju dugoročne obaveze, te zaradu od djelatnosti troše u Državi Crnoj Gori.

Ukoliko se ne prihvate naši zahtjevi za ugrožavanje naše egzistencije i propast turističke sezone smatraćemo odgovorne sve donosioce odluka u lancu”, zaključuju u Udruženju zakupaca plaža.

Izvor:CdM
Baner Luštica bay 330x250

Najčitanije