16 C
Kotor

Slušaj online radio

Završena obuka iz digitalne dokumentacije podvodne kulturne baštine

Digitalizacija dokumentacije podvodne kulturne baštine – foto UCG

U okviru projekta “Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude” – WRECKS4ALL, u hotelu Avala u Budvi (26. do 30. novembra) uz dva dana online podrške, odžan kurs za 10 polaznika i 4 trenera pod nazivom: „Digitalna dokumentacija podvodne kulturne baštine“. Osnovni cilj kursa je bio razvoj znanja i vještina digitalne dokumentacije metodom 3D fotogrametrije. Polaznike su činili predstavnici turističkog sektora, odnosno pružaoci usluge rekreativnog ronjenja i predstavnici institucija u lancu zaštite podvodne kulturne baštine i kontrole plovidbe.

Kurs je takođe obrađivao temu podvodne arheologije i njenog uticaja na razvoj svijesti o neophodnosti zaštite podvodne kulturne baštine, legislativom zaštite, očuvanja i valorizacije podvodne kulturne baštine kroz ronilački turizam standardizacijom usluga ronilačkog turizma, kao i menadžmentom samog sistema valorizacije. Glavni dio kursa je bio razvoj praktičnih viještina 3D fotogrametrijske dokumentacije. Polaznici su savladali različite metode produkcije i obrade 3D modela u nekoliko različitih kompjuterskih programa, njihovu komparaciju, produkciju ortofotografija, digitalnih elevacionih modela i korišćenja istih u GIS-u, kao i korišćenje 3D modela u svrhu promocije u kontekstu virtuelnih muzeja. Jedan dan je bio posvećen uvježbavanju fotoskeniranja pod vodom podvodnim fotoaparatima i ROV-om.

Digitalizacija dokumentacije podvodne kulturne baštine – foto UCG

Učesnici kursa su pažljivo birani iz turističkog sektora i institucija povezanih sa podvodnom kulturnom baštinom sa ciljem umrežavanja za razmjenu, prikupljanje, obradu, studiranje i promociju usluga uz pomoć 3D modela podvodne kulturne baštine, a samim tim i njenog digitalnog očuvanja i podizanja svijesti o neophodnosti zaštite. Ovakvim odabirom polaznika značajno su podignuti kapaciteti i unapređeni ljudski resursi kako bi se što bolje institucionalno implementiralo korišćenje 3D fotogrametrije kao naprednog metoda digitalne dokumentacije. Model sistema je zamišljen tako da ronioci prikupljaju podatke fotogrametrijskom metodom prateći lokalitete tokom svojih aktivnosti, da iste obrade u programu za fotogrametriju, iskomuniciraju, podijele podatke i rezultate sa institucijama koje se bave zaštitom i istraživanjem podvodne kulturne baštine i kontrolom plovidbe. Na ovaj način je formirana mreža različitih aktera koja podiže kvalitet praćenja i zaštite lokaliteta, ubrzava komunikaciju između turističkog sektora i institucija. Pružaoci usluga ronilačkog turizma su posebno obučeni kako da rezultate dobijene fotogrametrijskom skeniranjem upotrijebe za promociju svojih usluga i lokaliteta koje koriste kao terene za ronjenje.

Svi polaznici su uspješno savladali obuku i međusobnom interakcijom formirali poznanstva i održivu mrežu koja će međusektorskom i međuinstitucionalnom saradnjom dovesti do podizanja kvaliteta i modernizacije, kako metoda digitalne dokumentacije, tako i promocije atraktivne podvodne kulturne baštine.

Digitalizacija dokumentacije podvodne kulturne baštine – foto UCG

Kurs je vodio Darko Kovačević, podvodni arheolog i stručni saradnik za podvodnu kulturnu baštinu i ronilački turizam Pomorskog fakulteta Kotor.

Projekat se finansira u sklopu poziva Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Izvor:UCG

Najčitanije