24.5 C
Kotor

Slušaj online radio

Zbog izgradnje bulevara Aerodrom Tivat – Jaz, izmješta se cjevovod Regionalnog vodovoda

Tivat – Budva – Jadranska magistrala

Vlada Crne Gore je na sjednici od 30. novembra 2022. godine usvojila Informaciju o dopuni Zaključka Vlade Crne Gore od 29. septembra 2022. godine, koja se tiče izmještanja postojećeg cjevovoda regionalnog vodovodnog sistema u sklopu izgradnje bulevara na dionici Aerodrom Tivat – Jaz, uključujući i izgradnju drugog cjevovoda na dionici Lastva Grbaljska – Tivat.

Odlukom Vlade su obezbijeđena bespovratna sredstva Regionalnom vodovodu za izmještanje postojećeg cjevovoda u inicijalnom iznosu iz ponude najpovoljnijeg ponuđača od 358.487,78 EUR bez PDV-a.

Kao sastavni dio Projekta predviđeno je izmještanje postojećeg cjevovoda regionalnog vodovodnog sistema na dionicama na kojima trasa ovog cjevovoda koincidira sa trasom budućeg bulevara.

Naime, praktično čitavom trasom buduće saobraćajnice postavljen je čelični cjevovod prečnika 550 mm sa pratećom infrastrukturom, koji predstavlja dio sistema regionalnog vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja sa niveletom cjevovoda koja je na nekim mjestima preko 5 m ispod nivelete, a na nekim u nivou, ili čak iznad nivelete postojeće saobraćajnice. Dodatno, na predmetnom cjevovodu je locirano više pripadajućih objekata sistema – šahti muljnih ispusta, vazdušnih ventila, sektorskih ventila, kao i odvojaka ka lokalnim vodovodnim mrežama. Imajući u vidu značaj i namjenu ovog cjevovoda, predmetna infrastruktura predstavlja infrastrukturu prvog reda, tj. od nacionalnog značaja, za koju je, još 80-tih godina prošlog vijeka, pribavljena i Upotrebna dozvola.

Cjevovod je tokom cijele godine u funkciji i služi za vodosnabdijevanje opština Kotor, Tivat i Herceg Novi.

Najčitanije