3 C
Kotor

Slušaj online radio

CZK Tivat namjerava da obnovi preostale objekte ljetnjikovca Buća-Luković

Buće - Luković
Buće – Luković foto Boka News

Jedan od projekata koje je Centar za kulturu Tivat (CZK) kandidovao na ovogodišnjem konkursu Ministarstva kulture za podršku iz državne kase, je projekat izrade konzervatorskih mjera za sanaciju dijela objekata kompleksa srednjevjekovnog ljetnjikovca Buća-Luković u Tivtu.

„Namjera nam je da izradimo konzervatosrke uslove za sanaciju kule ljetnjikovca, kao i kapelice Svetog Mihovila koja se nalazi u atrijumu kompleksa.Ukoliko to završimo ove godine, sami radovi če biti obavljeni tokom 2017.“- kazao nam je direktor CZK Tivat, Vojislav Kaluđerović.

Ljetnjikovac „Buća-Luković“ zaštičćeni je spomenik kulture i jedan je od najprepoznatljivijih obilježja Tivta. Nalazi se u centru grada, a podigla ga je poznata kotorska srednjevjekovna vlastelinska pordica Buća. Ovaj kompleks predstavlja skladnu renesansnu cjelinu sa ponekim detaljom kasne gotike. Sastoji se iz pet objekata: kuće za stanovanje, ekonomske kuće, crkvice – kapele posvećenu Sv. Mihovilu, te kule sa monumentalnom ulaznom kapijom. Nekada je do njega kroz veliki vrt, vodila kamena pristupna staza od mora sa 130 ukrasnih kamenih stubova, ali ona više ne postoji jer je na tom dijelu kompleksa prije 40-tak godina izgradjena tivatska ljetnja pozornica.

Crkva Svetog Mihovila u kompleksu Buće - Luković
Crkva Svetog Mihovila u kompleksu Buće – Luković

Poznati ljetnikovac krajem 19.vijeka otkupio je konte Marko Luković, pomorski kapetan i brodovlasnik iz Prčanja. On je onda dio tog imanja ustupio Opštini Tivat, odnosno Carskoj i Kraljevskoj Ratnoj mornarici Austro-Ugarske (K.u.K. Kriegsmarine) za izgradnju pomorskog Arsenala u Tivtu, čime je počela i postepena degradacija nekada velelepnog kompleksa.

Danas ovaj revitalizovani spomenik ima ovovremenu namjenu: stambena zgrada pretvorena je u galerijski prostor, a nekadašnji vrt u ljetnu pozornicu. U atrijumu ljetnjikovca uredjena je mala tzv. kamera otvorena scena. U kompleksu “Buća-Luković” kojim gazduje Centar za kulturu Tivat tako se organizuju izložbe, književne večeri, koncerti i slične aktivnosti.

Kaluđerović je istakao da su u toku aktivnosti na obnovi zavičajne muzejske zbirke, odnosno izradi nove etnografske postavke koja je situirana u ekonomskoj zgradi kompleksa Buća-Luković.

Buće - Luković
Buće – Luković nekada

“Formiran je stručni tim koga čine Dragana Lalošević, etnolog iz Muzeja grada Perasta i Dušica Kovačević, konzervator-savjetnik u CZK Tivat. Tim će izvršiti literaturna i terenska istraživanja za postavku nove etnografske zbirke nazvane “Tragovi prošlih vremena”. Cilj nam je da na ovaj način valorizujemo i prezentujemo najširoj javnosti predmete materijalne kulture koji se odnose na život u nekadašnjem Tivtu, sa posebnim naglaskom na maslinarstvo, vinogradarstvo i ribarstvo kao ekonomske osnove starog Tivta, prije nego što je ovaj grad krajem 19.vijeka postao vojjno-pomorski i brodograđevni centar. U sklopu postavke biće rekonstruisani i enterijeri stare tivatske seoske kuće, odnosno gradske kuće sa kraja 19. i početka 20.stoljeća.”- istakao je Kaluđerović dodajući da će na ovaj način svim posjetiovcima, a posebno turistima, biti prezentirana lokalna etnografska baština i pružena mogučnost da saznaju nešto više o kulturi života u tivatskoj regiji.

CZK Tivat
CZK Tivat

Od predstava do novog filma

CZK je inače, na konkurs za sufinasiranje Ministarstva kulture, ove godine kandidovao i svoj ljetnji festival kulture “Purgatorije”, novu pozorišnu predstavu “Koštana” koju će producirati, gostovanje svoje dječije pozorišne predstave “Pazi, zebru gazi” u 13 gradova na sjeveru Crne Gore, produkciju novog dokumnetarnog filma “Ognjilo” u režiji Vladimira Perovića, te novu manifestaciju nazvanu Susreti dramskih akademija regiona, a koja bi se u Tivtu održala u septembru. Kandidovan je i projekat izrade konzervatorskih mjera za sanaciju spomenika narodnim herojima Milanu Spasiću i Sergeju Mašeri, a koji se nalazi u tivatskom velikom Gradskom parku.

Najčitanije