11.3 C
Kotor

Slušaj online radio

Arsenal za Tivat: Poboljšanje uslova odvijanja saobraćaja

Arsenal za Tivat

Naš program kapitalnih investicija je zasnovan na realnim projekcijama prihoda budžeta Opštine u naredne 4 godine, poručuju iz Građanskog pokreta Arsenal za Tivat – Budimir Cupara.

Realno je očekivati da godišnje raspolažemo budžetom od oko 5 miliona eura za ulaganja u ove svrhe. Do sada su ta ulaganja bila haotična, bez jasne vizije razvoja, odnosa visine ulaganja i realnih benefita. Ogroman novac se takođe rasipao na naknadne i nepredviđene radove ponajviše zbog loše pripremljenih projekata.

Mi ćemo ravnomjerno ulagati u projekte koji pripadaju različitim slojevima urbanog tkiva, i sa naglaskom na djelove opštine koji su izuzetno bitni, a do sada su bili zapostavljeni.

Jedan od prioriteta u realizaciji kapitalnih investicija je rekonstrukcija i izgradnja saobraćajnica.

Već duži period se nedovoljno i bez ozbiljnog planiranja ulagalo u unapređenje mreže saobraćajnica u gusto naseljenim zonama šireg centra grada iznad magistrale. U narednom periodu je potrebno rekonstruisati ulice koje su u najgorem stanju, a koristi ih veliki broj građana, i izgraditi one koje bi najviše doprinijele boljem odvijanju saobraćaja, te otvorile alternativne prilaze magistrali.

Ključni problem građana Tivta i gostiju tokom turističke sezone su saobraćajne gužve na magistralnom putu od kružnog toka u Gradiošnici do Seljanova. Dio rješenja ovog problema vidimo u rekonstrukciji i izgradnji rasteretnih saobraćajnica koja bi bile alternativni pravac za odvijanje saobraćaja na potezu od Kave, preko Marića do Gornjeg Kalimanja. S obzirom da je tehnička dokumentacija za saobraćajnicu od Kave do Marića završena, treba odmah pristupiti eksproprijaciji zemljišta, a izgradnju planirati sljedeće godine. Sljedeću dionicu u Gornjem Kalimanju pripremiti i izgraditi 2024. godine.

Budimir Cupara – Arsenal za Tivat

Drugi veliki problem s kojim se suočavamo je bezbjedan prihvat i odvoženje djece u školu. Rješenje ovog problema je izgradnja jednosmjerne saobraćajnice sa pomoćnom trakom između Osnovne škole “Drago Milović” i kapele čime bi se značajno rasteretio saobraćaj na magistralnom putu uzrokovan zadržavanjem vozila u zoni škole.

Nastavićemo izgradnju saobraćajnice od bivšeg Nikšićkog naselja do Petkovića, čime će stanovnici Petkovića, Tripovića i Peana dobiti alternativni pristup magistrali.

Radi ravnomjernog razvoja opštine planiramo rekonstrukciju (s proširenjem) puta od Radovića (skretanje kod kuće Starčevića) do Đuraševića (Dom kulture) i sanaciju ulice Gošići II od Doma kulture Radovići do Doma kulture Gošići. Izgradnjom saobraćajnice u Radovićima, od raskrsnice za školu, u pravcu Gošića, do kuće Sretena Kostića doprinijećemo boljoj povezanosti ova dva naselja.

I naravno, završićemo saobraćajnicu MR 2 i povezati se sa saobraćajnicom u okviru kompleksa Luštica bay. Njih dvije zajedno biće sastavni dio buduće obilaznice preko poluostrva Luštica čime ćemo poboljšati turističku ponudu za pristup atraktivnim plažama na ovom prostoru.

Važno mjesto u našem programu posvetili smo izgradnji višespratne garaže na pogodnoj lokaciji blizu centra grada.

Za sanaciju i proširenje kolovoznog završnog sloja u svim dijelovima opštine izdvojićemo svake godine po 350.000,00 eura.

Imamo u planu da uradimo i mnogo više – naročito u rekonstrukciji i izgradnji saobraćajnica koje su paralelne Jadranskoj magistrali, i koje se iz gornjih djelova grada priključuju na istu, ali s obzirom na visoke troškove eksproprijacije zemljišta, i očekivane prihode budžeta u naredne 4 godine, to ne možemo garantovati.

Posebnu pažnju posvetićemo postavljanju moderne horizontalne signalizacije poštujući zahtjeve građana sa posebnim osvrtom na pješačke prelaze kod osnovne škole i u Donjoj Lastvi.

Razvijajmo naš grad posvećeno, stručno i razumno! KAO NEKAD! Dajte podršku izbornoj listi sa najjačim inženjerskim kadrom “ARSENAL ZA TIVAT” broj 9!

Najčitanije