35 C
Kotor

Slušaj online radio

Azmont akademija obučila 500 kandidata, a niko ne radi

Portonovi - Azmont Investments
Portonovi – Azmont Investments

Tržište radne snage u Crnoj Gori je previše otvoreno i domaći radnici teško dolaze do posla. Kao primjer treba da posluži Azmont akademija koja je obučila 500 kandidata, a niko od njih ne radi, ocijenjeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva rada i socijalnog staranja.

“Zapošljavanje domaćih radnika ima nesporan pozitivan uticaj na budžetske prihode i rast BDP. Međutim, ukoliko tržište bude potpuno otvoreno za zapošljavanje stranih radnika ovi napori neće dati rezultat. U prilog, naprijed navedenog, je i primjer Azmont akademije, koja je za svoje potrebe, po standardima kvaliteta tog poslodavca, obučila 500 kandidata. Uprkos obukama, ova lica nijesu i zaposlena iako su domaći podizvođači, angažovani od strane ovog investitora, imali potrebu za angažovanjem istog broja radnika”, navodi se u zajedničkoj Informaciju dva ministarstva koju je Vlada usvojila na prošloj sjednici.

 Prevelika otvorenost tržišta, kao s enavodi u informaciji, obesmišljava napore koje ulaže država u obrazovanje i različite programe edukacije i osposobljavanja i mjere APZ , a takođe i demotiviše domaće radnike da rade na sebi i da uvećavaju svoja znanja i vještine jer ne mogu da ih upotrijebe na tržištu rada.

“Nemogućnost zapošljavanja, domaće radnike usmjerava prema socijalnim fondovima, znanja i vještine im zastarijevaju i tako gube konkurentnost”, upozorava se u informaciji.

Azmont Investments nastavlja sa radom na Portonovi rizortu
Azmont Investments nastavlja sa radom na Portonovi rizortu

Primjenom Zakona o zapošljavanju i radu stranaca (od 1. januara do 31. marta 2015. godine) i novog Zakona o strancima (od 1. aprila do 13. oktobra 2015. godine) u periodu od 1. januara do 13. oktobra 2015. godine izdato ukupno 14.602 radnih dozvola i dozvola za privremeni boravak i rad stranaca. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, u istom periodu prošle godine bilo je izdato 19.728 radnih dozvola, što znači da je u 2015. godini, za izvještajni period izdato 26% manje radnih dozvola i dozvola za privremeni boravak i rad stranaca.

“U periodu od 1. januara do 30. septembra 2015. godine, prema podacima Poreske uprave, 9.522 stranaca je prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje. Po tom osnovu naplaćeno je 5.483.050,18  eura, zaključuje se u Informaciji.

Najčitanije