33 C
Kotor

Slušaj online radio

Bivši gradonačelnici Tivta pred izbore riješili probleme sa legalnošću nekretnina

Legalizacija foto Boka News

Bivši gradonačelnik Tivta i donedavni konzul Crne Gore u Srbijii visoki funkcioner Ministarstva vanjskih poslova Miodrag –Dragan Kankaraš (DPS) uspio je da legalizuje svoj nelegalno sagrađeni stan u tivatskom naselju Pod Kuk, i to petnaestak dana pred prošlogodišnje lokalne izbore u Tivtu koje je DPS izgubio.

Pokazuju to podaci iz evidencije aktivnih zahtjeva za legalizaciju bespravno podignutih objekata na terotoriji Opštine Tivat a koji su objavljeni na sajtu lokalne uprave. Tivtom nakon izbora 30.avgusta prošle godine upravlja koalicija građanskih listi Narod Pobjeđuje, Bokeški Forum i „Goran Božović-časno i odgovorno za bolji Tivat“, a DPS je po pvi put u zadnjih četvrt vijeka, izgubio vlast nad tim gradom. Ipak, neposredno pred prošlogodipnje izbore, tadašnja administracija DPS gradonačenikia dr Siniše Kusovca, prihvatila je Kankarašev zahtjev i legalizovala  njegov stan površinje 89 kvadrata u suterenu stambene trospratnice koja je prije 17 godina podignuta u naselju Pod Kuk.

Kankaraš je Opštini Tivat 19.jula 2018. podnio zajtev za legalizacij „dijela bespravno sagrađenog objekta“ izgrađenog na katastarskoj parceli 669/4 KO Tivat, uz napomenu da je mimo građevinske dozvole, ovdje napravljen suteren objekta spratnosti Su+P+1+Pk. U zahtjevu se precizira da je riječ o posebnom dijelu objekta (PD) 1, površine skoro 90 kvadrata koji je po namjeni, stambeni prostor. Bivši tivatski gradonačelnik naveo je da je nelegalni dio objekta koji je u njegovoj svojini, odnosno susvojini, zvanično “objekat osnovnog stanovanja” što mu daje pravo na određene finansijske povoljnosti u postupku legalizacije. Kankaraš je naveo da je suteren objekta  napravljen mimo građevinske dozvole koja je za izgradnju te zgrade izdata 2004. godine, kada je stambena zgrada na adresi Pod Kuk 37 i sagrađena. Miodrag Kankaraš inače, sa mjesta predsjednika Ošptine Tivat na kojem je bio u dva mandata, otišao je 2014. kada je postao diplomata u generalnom konzuulatu Crne Gore u Sremskim Karlovcima.

U Rješenju o legalizaciji ove nekretnine koju je 13.avgusta prošle godine,- više od dvije godine nakon što je zahtjev predat, uradio tadašnji Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj Optine Tivat na čijem je čelu bio Marko Petričević (DPS), stoji da se prihvata Kankarašev zahtjev i da mu se legalizuje objekat i konstatuje da je sporna stambena zgrada “izgrađena u skladu sa DUP-a “Mažina” koji za tu urbanistilku parcel predviđa zgradu spratnosti P+2+Pk maksimalno dozvoljene bruto-građevinske površine od 631.92 kvadrata. Zgrada koja je na ovaj način legalizovana, međutim, ima etažu više i ukupne je bruto-građevinske površine 748 kvadrata što nadiuzalzi maksimalne DUP-om dozvoljene parametre. Petričević koji je potpisao rješenje o legalizaciji bespravnog stana bivšeg tivatskog gradonačenika međutim, našao je uporište za takav svoj postupak u tome što je sporna zgrada bila sagrađena prije stupanja na snagu DUP-a “Mažina” iz 2015. i da se po tom planskom doklumentu “zadržavaju izgrađeni objekti koji su prekoračili zadate planske parametre.” Istog dana kada je donio rješenje o legalizaciji Kankaraševog na divlje sagrađenog stana, Petičević je kao v.d. sekretar za invsticije, uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat , donio i rješenje “kojim se utvrđuje da nema osnova za zaduženje za plaćanje naknade za komunalno opremanje” građevinskg zemljišta, čime je bivšeg gradonačelnika i stranačkog kolegu oslobodio finasijkie obaveze porema budžetu grada Tivta od oko skoro 10 hiljada eura koliko bi inače, iznosile komunalije za takvu nekretninu.

Zanimljivo je da je ova legalizacija sprivedena u vrijeme dok je na čelu Opštine Tivat bio Siniša Kusovac, a  i on sam je takođe bio akter jednog od skandala vezanih za spornu zgradu u anselju Pod Kuk. Naime, zahtjev za legalizaciju dijela tog objekta koji je u ljeto 2018. podnio Kankaraš, jasno je otkrio malverzacije koje je par mjeseci ranije učinio Kusovac kako bi, sa tadašnje pozicije potpredsjendika Opštine Tivat, on krajem 2017., uzeo ultrapovoljni stambeni kredit “za riješavanje stambenog pitanja” od Opštine, u uznosu od 52.000 eura. Kusovac će od te sume u narednih 20 godina, u budžet grada vratiti samo 20%, odnosno 14.560 eura, plaćajući mjesečnu ratu u iznosu od 60,66 eura.

Kusovac je kredit dobio za kupovinu stana jer je Komisiji Opštine Tivat priložio izjavu i uvjerenje da ni on, ni supruga Ljiljana, na svoje ime nemaju upisanu stambenu nekretninu u svojini ili susvojini, a da je 29.decembra 2017. navodno sklopio predugovor sa tivatskom firmom „Samcommerc“ o kupovini stana koji je u gradnji, na parceli 669/4 KO Tivat – a zapravo se taj stan nalazio u bespravno sagrađenoj zgradi napravljenoj još 2004. Kusovčev „stan u izgradnji“ je po dokumentaciji koju je predao za opštinski kredit, površine 80 kvadrata, a njegova cijena je 52 hiljade eura sa PDV-om. Zanimljivo je međutim da je Kusovac u dokumentaciji koju je priložio Komisiji 29.decembra 2017., predao i dva ugovora koja su tog dana sa razmakom od pola sata, na istom mjestu i pred istim notarom Danilom Jovanovićem iz Tivta, sklopljeni za dva različita pravna posla. Prvi ugovor odnosi se na navodnu zajedničku izgradnju stambene zgrade na parceli 669/4 KO Tivat između vlasnika parcele, Tivćanina Branka Zarubice i investitora, kompanije „Samcommerc“, a po građevinskoj dozvoli za zgradu spratnosti P+1+Pk koju je za tu Zarubica dobio još 2004.

Drugi predugovor sklopljen je pola sata kasnije, između „Samcommerca“ kao prodavca i i Siniše Kusovca kao kupca, o kupovini stana „koji se gradi na parceli 669/4 KO Tivat“,  površine 80 kvadrata, po cijeni od 52 hiljade eura.

U momentu sklapanja ova dva očito fiktivna ugovora, na parceli 669/4 nije se gradila nikakva zgrada, jer je na njoj „Samcommerc“ još 2004. podigao novu četvoroetažnu stambenu zgradu, mimo izdate građevinske dozvole. To potvrđuje i u međuvremenu usvojeni zahtjev Kankaraša za legalizaciju suterena sporne zgrade u kome se potvrđuje da je nešto što je po Kusovčevoj dokumnetaciji navodno još u gradnji, nelegalno napravljeno prije čak 17 godina. Kusovac je u toj nelegalnoj stambenoj zgradi, prema svojim imovinskim kartonima, sa suprugom Ljiljanom, proteklih godina bio vlasnik dva stana – jednog od 80 kvadrata kojeg navodno 2017. opštinskim kreditom „kupuje u izgradnji“, i drugog od 25 kvadrata. Supružnici Kusovac su ova dva stana, uz treći površine površine 74 kvadrata u lamelama u centru Tivta, prijavljivali u imovinskim kartonima javnog funkcionera Siniše Kusovca za period od 2007. do zaključno sa 2014. godinom. Stanovi u nelegalnog zgradi u Pod Kuku  kao i onaj u lamelama, međutim „nestali“ su iz Kusovčevih imovinskih kartona za 2015 -2017., a u međuvremenu on nije prijavljivao nikakve promjene u imovini veće od 5.000 eura što bi morao učiniti za slučaj da je prodao te nekretnine i konvertovao ih u novac.

KANKARAŠ I KUSOVAC SUZVLASNICI SPORNE ZGRADE

Prema podacima sa sajta Uprave za nekretnine i državnu imovinu, katastarska parcela 669/4 KO Tivat na kojoj se nalazi sporna zgrada, sastoji se od površine pod objektom od 187 kvadrata i dvorišta od 154 kvadrata.

U objektu prema katastru, postoji ukupno sedam stambenih prostora površine od 24 do 106 kvadrata. Kao najveći suvlasnik ovih nekretnina upisanih u list nepokretnosti 2395 sa oko četvrtinom ukupnog udjela vodi se Miodrag Kankaraš, dok se ostatak vlasništva u međusobno jednakim udjelima,  vodi na još šest fizičkih lica od kojih je jedno i Siniša Kusovac.

Najčitanije