11.9 C
Kotor

Slušaj online radio

Bokeljska noć 20. avgusta

Bokeljska noć 2018. foto Boka News

Tradicionalna kotorska fešta Bokeljska noć 2022.  biće održana u subotu 20. avgusta u organizaciji Kulturnog centra “Nikola Đurković“ i Turističke organizacije Kotor, a pod pokroviteljstvom Opštine Kotor.

Ona predstavlja kulturnu manifestaciju sa korijenima starim tri vijeka koja ilustruje duh i kreativnost žitelja kroz uvijek inovativan defile maštovito dekorisanih barki u akvatorijumu ispred Starog grada uz atraktivne svjetlosne, iluminatorne efekte i veliki vatromet. Manifestacija okuplja više hiljada posjetilaca i nastavlja se uz muzički program u Starom gradu do ranih jutarnjih sati.

Bokeljska noć je fešta takmičarskog karaktera, sa statusom nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja i ima za cilj povezivanje kulturne baštine i turističke privrede grada, ukazujući  na bogato kulturno nasljeđe i stvaralaštvo i promociju Kotora i Crne Gore.

Ova svojevrsna fešta nad feštama je jedna vrsta karnevala, u kojem glavnu ulogu imaju maštovito dekorisane barke i brodice, iluminirajući efekti i zabava građana i turista, koji toga dana, a osobito noći, preplave Kotor.

Pozivaju se zainteresovane organizacije i pojedinci da dostave svoje ponude (vizuelno rješenje sa nazivon kreacije i podacima o autoru) sa kojima namjeravaju učestvovati u smotri ukrašenih plovila na tradicionalnoj i jedinstvenoj manifestaciji na vodi “ Bokeljska noć “, koja će se održati 20. avgusta, obavještavaju iz Kulturnog centra “Nikola Đurković.

Bokeljska noć 2015. foto Boka News

Kandidati su u obavezi:

  • Da uplate naknadu za učešće na konkursu u iznosu od 5€ na žiro račun Kulturnog centra 510-8571-32 kod CKB
  • Da prilože dva primjerka skice kreacije ( A 4 format ) uz propratni tekst (opis kreacije).
  • Da usmeno obrazlože značenje kreacije pred stručnom Komisijom Kreacija mora da sadrži neki od sljedećih elemenata-tematskih cijena:
  • da predstavlja kulturno naslijeđe, da se odnosi na aktuelnu temu
  • da se odnosi na određeni geografski pojam
  • da se tiče neke istorijske ličnosti, vrijednosti ili događaja
  • Da kreacija zadovoljava osnovne estetske kriterijume.

Dekorisano plovilo mora biti minimum 4 metara dužine.

Broj plovila koi učestvuju u konvaju je ograničen do 40.

Prihvaćene ponude od strane stručne Komisije, organizator finansira u iznosu od 300€ po jednom plovilu.

Dinamika isplate : 40% iznosa (120€) dobija se odmah nakon završetka konkursa, a preostalih 60% (180€) nakon održavanja manifestacije, ukoliko plovilo zadovolji sve kriterijume stručne Komisije.

Ukupan fond za najbolje kreacije iznosi 4.000,00€

Prijave sa imenom i prezimenom, adresom, telefonom, dokazom o uplati naknade (učešće na konkursu), nazivom i vizuelnim rjšenjem kreacije, te tačnim lokalitetom uređenja plovila, zainteresovani podnose do 31.07.2022.godine u zatvorenoj koverti, sa naznakom – prijava na konkurs za Bokeljsku noć, navodi se u saopštenju Kulturnog centra.

Najčitanije