17.6 C
Kotor

Slušaj online radio

Dom zdravlja Tivat partner u IPA projektu Društvene inovacije za integrisanu zdravstvenu zaštitu starije populacije u regiji

Dom zdravlja Tivat

Poboljšanje fizičkog i mentalnog zdravlja i zdravstvene njege starije populacije, cilj je projekta “SI4CARE – Društvene inovacije za integrisanu zdravstvenu zaštitu starije populacije u regiji ADRION”, u kojem je predstavnik  Crne Gore Dom zdravlja Tivat, sa još devet partnera iz Italije, Slovenije, Grčke, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije.

Projekat je podržan od strane Interreg ADRION programa, koji se finansira u okviru Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA II fonda. Sa budžetom od 2,3 miliona eura, projekat ima za cilj da doprinese stvaranju transnacionalnog efiksanog ekosistema za primjenu društvenih inovacija u integrisanim zdravstvenim uslugama za stariju populaciju širom ADRION zemalja. Planirano je stvaranje zajedničke mreže saradnje i jedinstvene strategije pretočene u regionalne i nacionalne akcione planove, koja će biti implementirana i praćena u okviru pilot aktivnosti.

Tokom realizacije aktvinosti predviđenih projektom, u svim zemljama, a tako i u Crnoj Gori, sprovedeno je istraživanje putem anketnog upitnika i polustrukturiranih intervjua, a koje je bilo fokusirano na trenutno stanje zdravstvenog sistema i pruženih usluga, kako bi se prikupili podaci od opšte grupe starijih ljudi i zainteresovanih strana u zdravstvenoj zaštiti (medicinskih sestara, njegovatelja, klinika, direktora bolnica). Upitnik je podijeljen u nekoliko tematskih cjelina, uključujući ukupno 52 pitanja, koja su obuhvatila opšte aspekte pristupa zdravstvenoj zaštiti, dostupnost zdravstvene zaštite, specifične aspekte pristupa zdravstvenoj zaštiti, zdravstvene potrebe starijih tokom pandemije COVID-19, socijalnu zaštitu…

U okviru projektnih aktivnosti, Dom zdravlja Tivat, u petak, 7. 10. 2022. godine, biće domaćin skupa pod nazivom ”Analiza kvaliteta zdravstvene zaštite starijeg stanovništva u Crnoj Gori”. Pored partnera na događaju će govoriti dr Danica Stevović, direktorica Doma zdravlja, dr Vjera Lipovac Usanović, specijalista pneumofiziolog i Nevena Božović, predstavnica opštinske organizacije Crvenog krsta.

Najčitanije