24.2 C
Kotor

Slušaj online radio

H. Novi – Odobreno idejno rješenje za rekonstrukciju škole, zadužbine Bošković, Đurović, Laketić

Odobreno idejno rješenje za rekonstrukciju škole, zadužbine Bošković, Đurović, Laketić

Služba Glavnog gradskog arhitekte Opštine Herceg Novi izdala je saglasnost na idejno rješenje za rekonstrukciju škole u Srbini.

Slijedi izrada glavnog projekta, a potom i tenderska procedura za izbor izvođača radova koje finansira Uprava za kapitalne projekte kroz budžet Crne Gore.

Prema ocjeni službe Glavnog gradskog arhitekte, idejno rješenje za rekonstrukciju zadužbine Bošković, Đurović, Laketić, koje je radila kompanija „Ing invest“ doo iz Danilovgrada, u skladu je sa urbanističko tehničkim uslovima koje je izdao Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi i konzervatorskim uslovima Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, ne prelazi postojeće gabarite, predviđa očuvanje spoljašnjeg izgleda zadužbinske zgrade i donosi nova, funkcionalnija rješenja za iskorišćenost enterijera koja odgovaraju savremenim principima školstva. Uz prostor predviđen za nastavni proces, idejnim rješenjem je planirana i prostorija legata i arhivskog materijala.

Zadužbina moreplovna škola

Prema tenderu, ista kompanija će raditi i glavni projekat, a za izradu tehničke dokumentacije je izdvojeno 60 000 eura bez PDV-a, dok su sredstva za finansiranje cjelokupnog projekta predviđena kapitalnim državnim Budžetom za 2023. godinu i biće prenijeta u 2024. godinu.

Opština Herceg Novi već duži niz godina uporno ulaže napor da zadužbinsko zdanje Bošković, Đurović, Laketić, kao vrijedno kulturno dobro i legat namijenjen Herceg Novom zaštiti i vrati namjeni, a to je vaspitno-obrazovni karakter. Zbog toga je lokalna samouprava u više navrata slala urgencije nadležnim državnim institucijama, inicirala sastanke pa i procjenu bezbjednosti i stabilnosti objekta.

Najčitanije