29.4 C
Kotor

Slušaj online radio

Inspekcija uklanja objekte “Pomorskog saobraćaja”

Kamenari – uklananje objekata

Služba za inspekcijske poslove Opštine Herceg –Novi, po prijavi JP Morsko dobro, počela je akciju uklanjanja sedam privremenih objekata DOO „Pomorski saobraćaj“ u Kamenarima.

Riječ je o sedam privremenih objekata, i to, tri reklamna panoa, jedna rashladna vitrina za prodaju hrane i pića , jedan kiosk za prodaju karata, jedan vertikalni nosač za video nadzor na kat parceli 47 KO Jošlica, kao i jedan privremeni objekat tipa kiosk postavljen na katastarskoj parceli 275/2 KO Đurići.

Služba za inspekcijske poslove donijela je rješenje o uklanjanju 13. marta, a Pomorskom saobraćaju kojeg zastupa izvršni direktor Dejan Ban dat je rok od tri dana da ukloni privremene objekte, što on nije učinio, te je stoga inspekcija pristupila administrativnom rješenju.

U rješenju je navedeno da je prilikom inspekcijskog nadzora obavljenog 3. 3. 2023. godine po prijavi JP Morsko dobro, u Kamenarima utvrđeno da ovi privremeni objekti ne posjeduju dokumentaciju propisanu članom 117. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Pomorski saobraćaj je u izjašnjenju na zapisnik naveo da su povrijeđena pravila postupka, da je povrijeđeno pravo stranke na učešće u postupku , te da je nepotpuno i nepravilno utvrđeno činjenično stanje i pogrešno primijenjeno materijalno pravo, te da inspekcija sprovodi rješenje koje nije pravosnažno.

Iz ove firme su naveli da im nije omogućeno da učestvuju u postupku, predlažu i podnesu dokaze u cilju utvrđivanja potpunog i pravilnog činjeničnog stanja, ističući da se upravo po ovim pitanjima vode dva postupka, upravni postupak sa Morskim dobrom i sudski pred Privrednim sudom.

Iz Pomorskog saobraćaja su istakli da je riječ o objektima koji su postavljeni odavno na predmetnim lokacijama, te da je godinama unazad izdavano rješenja o dozvoli za postavljanje od strane Morskog dobra.

Rješenjem o uklanjanju data je mogućnost žalbe ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, ali ta žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

/Iv.K/

Izvor:Pobjeda

Najčitanije