14 C
Kotor

Slušaj online radio

Institut za biologiju mora iz Kotora analizirati će kvalitet morske vode tokom turističke sezone

Boka Kotorska – foto Boka News

Programom je obuhvaćeno praćenje dva obavezna mikrobiološka parametara (bakterije Escherichia coli i Intestinalne enterokoke)


Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanje na crnogorskom primorju u sezoni 2023. godine, koji realizuje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u potpunosti je usklađen sa Pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje kao i sa odredbama EU Direktive o kvalitetu vode za kupanje.

Za realizaciju ovogodišnjeg Programa, putem javnog tendera, izabran je Institut za biologiju mora iz Kotora, čija laboratorija posjeduje akreditaciju za metodologiju analize obaveznih mikrobioloških parametara po ISO standardima koji su propisani i nacionalnim propisima i Direktivom EU.

Predviđeno je da se tokom sezone odradi ukupno 10 analiza, svakih 15 dana u periodu od maja do oktobra mjeseca.

U skladu sa crnogorskim propisima, kao i Direktivom EU o kvalitetu voda za kupanje, Programom je obuhvaćeno praćenje dva obavezna mikrobiološka parametara (bakterije Escherichia coli i Intestinalne enterokoke).

Shodno članu 8 Pravilnika vode za kupanje se klasifikuju kao: “odlične”, “dobre”, “zadovoljavajuće” i “loše”. O rezultatima analiza, Javno preduzeće redovno obavještava nadležne opštinske komunalne i republičku vodoprivrednu inspekciju, kao i nadležne institucije i javnost. Ukoliko rezultat uzorka prelazi dozvoljene granice (loše vode za kupanje), vrši se ponovno uzorkovanje radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj promjeni ili zagađenju. Prezentacija podataka putem interneta, aplikacija na Internet stranici http://www.monitoring.morskodobro.me/kupalista/ Ažurne informacije o kvalitetu morske vode na crnogorskim plažama su dostupne zainteresovanoj javnosti, posebno turističkim organizacijama, hotelima, turističkim agencijama, i svim ljubiteljima rekreacije u moru.

Radi kvalitetnije prezentacije i dostupnosti podataka o kvalitetu morske vode, temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište, Javno preduzeće je izradilo i već duži niz godina koristi softverski aplikativni sistem za obradu i prezentaciju podataka, kojem se može pristupiti putem Interneta.

Aplikacija se nalazi na web stranici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom www.morskodobro.me i dostupna je na crnogorskom i engleskom jeziku. Takođe, aplikacija je rađena prema najnovijim stanardima, te je prilagođena za prikazivanje podataka na svim modelima računara, laptopova, tableta i mobilnih telefona.

Najčitanije