13 C
Kotor

Slušaj online radio

Karike, dan kada su stigle moći zaštitnika Kotora

Karike foto Boka News – arhiv

Kotorska Crkva danas 13. januara slavi 1211. godina od pri­je­nosa relik­vija Sve­tog Tripuna iz Carigrada u Kotor. Svečanu svetu misu, prema više­vje­kov­nom obi­čaju, slu­žit će opat Svetog Jurja, pera­ški žup­nik mons. Srećko Majić, u 18 sati u kotor­skoj kate­drali.

Davne 809. godine u Kotor su stigle moći svetog Tripuna, zaštitnika Grada. Brod je u kotorski zaliv dopratio je opat Svetog Jurja. Upravo zbog toga u prvoj knjizi biskupskog arhiva, iz 1431., navodi se stari običaj da svakog 13. januara u godini sv. misu služi opat Svetog Jurja.

U narodu je za ovu misu odomaćen naziv Karike, koji potiče od talijanske riječi “incaricare” što znači zadužiti. Od XV vijeka na Dan karika bira se mali admiral, koji će izreći Lode – pohvale Svetom Tripunu 27. januara. To su jedine pohvale koje su do danas sačuvane na istočnoj obali Jadrana.

Andree Saracenis
Karike. – sarkofag Saracenis

U arheološkim istraživanjima krajem 1840 pronađen je sarkofag s latinskim natpisom Andree Saracenisa, Kotoranina i njegove žene Marije, koji je otkupio moći Svetog Tripuna od mletačkih trgovaca i njemu u čast u Kotoru sagradio prvu crkvu početkom IX. vijeka.

Temelji te crkve otkriveni su u arheološkim istraživanjima poslije katastrofalnog potresa 1979. godine. Osim toga sačuvan je i dio parapetne ploče iz IX. vijeka na kojoj je latinski natpis, koji pominje biskupa Ivana i navodi datum, mjesec i godinu – 13. I. 809. koji i faktički potvrđuje datum prenosa moći zaštinika grada Kotora, Svetog Tripuna.

Najčitanije