32.4 C
Kotor

Slušaj online radio

Luka Kotor: Ako je naš potpisani Ugovor o pilotaži ništavan, neka nas MKI o tome službeno i obavjesti!

Luka Kotor i kapetanija – foto Boka News

Na predlog  Ministarstva kapitalnih investicija (MKI) juče (27.03.) je u Podgorici održan sastanak sa predstavnicim Luke Kotor, radi sagledavanja riješenja problema vezanog za poslove pilotaže.

Luka Kotor nije stvorila problem, nego je bila fer učesnik u jednom tenderskom postupku, pa ne vidi ni kako bi ona mogla da ga riješi, zbog čega je njihov jedini zahtjev bio da ih MKI službeno i pismeno obavjesti da je Ugovor o pilotaži, RASKINUT( koji je Luka Kotor nakon tri godine trajanja procesa okončanja „tendera,2020 godine potpisala sa nadležnim organima MKI), saopšteno je danas iz ove kompanije.

Službenom potvrdom da je postojeći Ugovor „ništavan“, Luka Kotor stiče pravnu sigurnost po kojoj prestaje pravni osnov za dobijenje Riješenja za naplatu koncesione naknade za pilotažu od 250.000 eura godišnje.Ne žele, da se ponovi situacija, po kojoj MKI putem medija ističe da je Ugovor postao  „ništavan“ presudom Upravnog suda (april mjesec 2022 godine), a onda dostavlja Riješenje za naplatu koncesije i naplaćuje je u oktobru mjesecu 2022 godine po tom istom „ništavnom“ Ugovoru.

Iz tih razloga, i „širokog“ tumačenja pravnih osnova, Luka Kotor insistira na dobijanje zvaničnog stava Ministarstva Kapitalnih investicija (MKI), i ne vidi zašto se to ne uradi.

Medjutim, možda  razlog takvog postupanja MKI  leži u činjenici da bi pri zvaničnom raskidanju Ugovora, doveli u ozbiljan problem uslugu„pilotaže“, jer Zakon o lukama ne dozvoljava da se iko može baviti poslovima pilotaže u luci osim onog ko ima potpisani koncesioni Ugovor za tu vrstu usluge.

Luka Kotor foto Boka News
Luka Kotor foto Boka News

Pored niza lučkih usluga koja se u luci pružaju i usluga „pilotaže „ spada u te usluge a Zakon o lukama eksplicitno navodi:“Pružanje lučkih usluga u luci mogu vršiti domaća i strana pravna i fizička lica koja su registrovana u Crnoj Gori na osnovu zaključenog Ugovora o koncesiji“ i dalje: Riješenja /odobrenja koje resorno ministarstvo izdaje pravnim licima u skladu sa čl.36 Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe ne može se smatrati aktom kojim je dodijeljeno pravo na obavljanje djelatnosti u luci“

Onog trenutka kada dobijemo zvaničan stav da je postojeći koncesioni Ugovor raskinut, ni Luka Kotor ali ni svi ostali subjekti neće moći da vrše poslove pilotaže u luci Kotor. U protivnom svi učesnici će kršiti Zakon.

Međutim, ako se želi izbjeći prethodni epilog i obzirom da je Državna komisije za koncesije, u ponovljenom postupku (nakon presude Upravnog suda), donijela istu Odluku odnosno Riješenja br.01/714 od 19.07.2022 godine (na koju se opet Boka Pilot uložila žalbu i proces je u toku), MKI ne preostaje ništa drugo nego da predloži Vladi Crne Gore, donošenje  Odluke o potpisivanju  Anex-a Ugovora sa izabranim ponudjačima iz pomenutog Riješenja.

Najčitanije