32.4 C
Kotor

Slušaj online radio

Luka Kotor i Sea Pioneer Montenegro izgubili kocesiju za pilotažu brodova u Boki

Kruzer u Boki – Foto S.L.

Državno preduzeće Luka Kotor AD izgubilo je licencu za obavljanje poslova pilotaže brodova u zalivu Boke Kotorske, a isti je slučaj i sa privatnom kompanijom Sea Pioneer Montenegro iz Herceg Novog.

Vlada Crne Gore na svojoj posljednjoj sjednici pred novogodišnje praznike naime, usvojila je informaciju o poništenju odluke bivše Vlade premijera Duška Markovića (DPS) donešene 18.juna 2020.godine, a kojom je koncesia za obavljanje poslova pomorske pilotaže u Boki, dodijeljana kompanijama Luka Kotor AD iz Kotora i Sea Pioneer Montenegro iz Herceg Novog. Na osnovu te odluke, Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Giore (UPSUL) je  sa ovim kompanijama krajem avgusta ž2020. zaključlila ugovore o koncesiji za pilotažu na period od pet godina. Predmet koncesije predstavlja pravo na obavljanje lučke usluge–lučke pilotaže na području luke Kotor i pilotaže plovnog objekta u Bokokotorskom zalivu od spoljne ili unutrašnje pilotske stanice na ulazu u Bokokotorski zaliv do luke ili akvatorijuma koje luka koristi za potrebe sidrišta.

Međutim, treći učesnik u nadmetanju za dobijanje koncesije, firma Boka Pilot &Tug Service iz Bijele koja nije prošla na tom tenderu, pokrenula je spor pred Upravnim sudom koji je, po sprovrednom postupku, usvojio navode Boka Pilota i 15.aprila prošle godine dobio presudu kojom je poništi odluku Markovićeve Vlade o dodjeli konceisje Luci Kotor AD i Sea Pioneer Montenegru. Po presudi Upravnog suda, Vlada je sada dužna da ponovn o sporvede čitav postupak za dodjelu koncesije za obavljanje pilotaže u Boki, a u međuvremenu su pravno nitavna postala oba ugovora o dodijeli koncesije Luci Kotr AD i Sea Pioneer Montenegru.

Stoga je kabinet premijera Dritana Abazovića (URA) na svojoj posljednjoj sjedncu morao i formalno poništiti odluku Markovićeve Vlade iz juna 2020. te je aktuelna Vlada obavezala UPSUL da “bez odlaganja, pripremi Predloge koncesionog akta i ugovora o koncesiji za pružanje lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu, te da preduzme dalje aktivnosti na obezbjeđivanju vršenja lučke usluge – lučke pilotaže, u skladu sa Zakonom.”

Kruzer u Boki – foto S. Luković

Ovakav epilog o kojem Pravna služba Luke Kotor AD kako nezvanično saznajemo, još od proljetos kada je doznala za presudu Upravnmog suda, nije obavijestila menadžment te kompanije, niti njenog većinskog vlansika- Opštinu Kotor, predstavlja veliku udarac za Luku Kotor AD jer su prihodi od pilotaže, bili jedan od glavnih izvora zarade te kompanije. Do završetka novog tendera za dodjelu nove koncesije naime, sve tri kompanije koje posjeduju adekvatnu i zakonom traženu opremu i imaju zaposleno osposobljeno osoblje sa odgovarajućim licencama, a to su u zalivu Boke Luka Kotor AD, Sea Pioneer Montenegro i Boka Pilot&Tug Service, moći će da u vrše usluge pilotaže u zalivu. Kome će od njih konkretno, pripasti koji posao, odlučivaće sami vlasici ili agenti brodova koji budu uplovljavali u Boku i ovdašnje luke, marine i brodogradilišta, na osnovu komercijalnih uslova. U tome je Boka Pilot & Tug Serviuce do sada bio u velikoj prednosti u odnosu na druge dvije kompanije kojima je bivša Vlada 2020. dodijelila koncveisju jer su pilotske usluge te firme čiji je vlasnikk kapetan duge plovidbe Željko Malović iz Bijele, uvijek bile znalajno jefinije. Prema nezvaničnim informacijama koje smo dobili od agenata stranih kruzing kompanija čiji brodovi uplovljavaju u Luku Kotor, usluge pilotaže najskuple su bile kod Sea Pioneera, a potom kod Luke kotor AD, dok je Boka Pilot uvijek bio najpovoljniji za brodare.

Korišćenje usluge pilota (stručnog lica koje daje savjete za sigurno vođenje broda kroz obalno i navigacijski teško područje) u Boki Kotorskoj obavezno za sve brodove veće od 500 bruto-tona, izuzev putničkih brodova i trajekata na redovnim linijama. Prema Zakonu o igurnosti pomorske plovidbe, da bi se pravno lice bavilo pružanjem usluga pilotaže, mora posjedovati najmanje jedan specijalni pilotski brod-čamac, najmanje jednu fiksnu i četiri mobilne VHF radio stanice i imati najmanje četiri stalno zaposlena licencirana pilota, te imati zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti pilota za vrijeme pilotaže plovnim objektom. Te uslove ispunjavaju sve tri kompanije koje se bore na tržištu pomorske pilotaže u Boki, pa će nakon najnovije odluke Vlade, do završetka nove tenderske procedure za aventualnu dodjelu koncesije, Luka Kotor AD sigurno pod pritiskom jeftinije konkurencije, izgubiti značajnn dio svojih poslovnih prihoda koje je do sada ostvarivala od pilotiranja kruzera i velikih jahti što dolaze u najprometniju crnogorsku putničku morsku luku.

Najčitanije