33 C
Kotor

Slušaj online radio

Naplata boravišne takse znatno bolja od prošlogodišnje

Boka Kotorska – foto Boka News

Po osnovu boravišne takse za ovih prvih pola godine na glavni državni račun trezora ostvareno je blizu 400.000 eura po osnovu ili oko 110 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine. Shodno informacijama kojim raspolažemo očekujemo dobre rezultate i tokom narednih mjeseci, kao i na nivou cijele godine – kazala je Pobjedi direktorica Nacionalne turističke organizacije Ana Tripković-Marković.

Naglašava da ostvareni prihodi po ovom osnovu, rast broja dolazaka turista prati i rast naplaćene boravišne takse.

Boravišna taksa

Evidencija privatnog smještaja i suzbijanje sive ekonomije ostaje, kako je kazala, izazov i nada se da će novom Strategijom razvoja turizma uspjeti da se izbore sa ovim dugogodišnjim problemom. Sagovornici Pobjede su saglasni da se ovaj problem može riješiti dobro organizovanim elektronskim sistemom po ugledu na Hrvatsku.

Što se tiče ove godine, imajući u vidu ostvareni rast ne samo u odnosu na uporedni period prethodne godine, već i 2019, Tripković-Marković ističe da su zadovoljni ostvarenim rezultatima.

Međutim, ona pojašnjava da se sredstva od naplaćene boravišne takse uplaćuju na račun otvoren za te namjene kod Ministarstva finansija sa kojeg se zakonom utvrđeni dio, odnosno 80 odsto, prenosi lokalnim turističkim organizacijama, a dio koji je po zakonu namijenjen za aktivnosti NTO, odnosno 20 odsto, prenosi se na glavni državni račun trezora.

– NTO niz godina skreće pažnju na to da joj se ne opredjeljuju sredstva u cjelini koja joj zakonski pripadaju i vjerujemo da postoji spremnost da se u narednom periodu to izmijeni, odnosno da sredstva koja trebaju biti utrošena za finansiranje programa Nacionalne turističke organizacije i opredijele se u cjelini za tu namjenu, kako je to definisano zakonom – poručuje Tripković-Marković.

Što se tiče evidencije privatnog smještaja i velikog udjela sive ekonomije, naglašava da je to kompleksan problem u turizmu i ugostiteljstvu i prisutan je u svim segmentima, pa i u dijelu neprijavljivanja gostiju i po tom osnovu izbjegavanja plaćanja boravišne takse.

– Negativni efekti po državu značajno prevazilaze problem naplate boravišne takse, koji je, takođe, veoma važno pitanje. To je izazov na čijem rješavanju sve institucije na koje utiče turistički promet moraju ujediniti snage kako bi se ostvario progres. Mišljenja sam da treba raditi u nekoliko pravaca, na povećanju informisanosti kako pružaoca usluga tako i turista, unapređenju pravnog okvira, izgradnji informacionog sistema koji bi objedinio sisteme institucija koje su relevantne za ovo pitanje, ali i na stvaranju uslova za efikasniji inspekcijski nadzor – kazala je Tripković-Marković.

U tom dijelu, prema njenim riječima, već postoje planovi.

– Nova strategija razvoja turizma prepoznaje značaj ovog pitanja i vjerujem da će njena implementacija biti doprinos u pravcu smanjenja sive ekonomije. NTO će sa svoje strane dati doprinos i biti aktivan partner u realizaciji planiranih aktivnosti – poručila je Tripković- Marković.

Direktorica NTO Ana Tripković Marković

Regulisanje privatnog smještaja

Doc.dr na Fakultetu za biznis i turizam u Budvi Olivera Blagojević iz svog ugla komentariše problem regulisanja privatnog smještaja.

– Regulisanje privatnog smještaja je kompleksan problem koji traje praktično dvije decenije. Postoji nekoliko povezanih pitanja koje treba razmotriti. Prije svega, mislim na infrastrukturu i urbanizaciju primorskih gradova, neadekvatno prostorno planiranje, nesrazmjerno povećanje smještajnih jedinica u odnosu na kapacitete saobraćajne infrastrukture, plaža i sl. Zatim, pitanje neprijavljivanja smještajnih kapaciteta, dakle poslovanje u „sivoj zoni“, pa država odnosno opštine ne prihoduju uošte po tom osnovu – kazala je ona.

Blagojević tvrdi da nemamo mogućnost kontrole i uvida u stvarne raspoložive kapacitete koji se izdaju, niti kontrole cijena za izdavanje, što može imati vrlo negativan uticaj na percepciju turista o našoj zemlji kao turističkoj destinaciji.

– Na jednoj strani, imamo devastiran prostor, porast broja smještajnih jedinica koji nije ,,pod kontrolom“, tj. u evidenciji, a na drugoj strani imamo i dalje nedovoljno razvijeno zaleđe i unutrašnjost – kazala je Blagojević.

Pitanje privatnog smještaja, kako ona objašnjava, recimo u susjednoj Hrvatskoj, je vrlo korektno regulisano.

– Podaci o raspoloživim stanovima za izdavanje, apartmanima i vikend kućama su u sistemu i preko E visitora mogu se lako dobiti sve tražene informacije, uvid u stvarnu sliku i statistiku. Stanodavci sarađuju sa agencijama i preko njih vrše izdavanja. Odnos agencija i stanodavaca je regulisan ugovorom, gdje se preciziraju uslovi saradnje poput zarade, agencijske provizije i sl. Mislim da bi trebali da usvojimo upravo takvu dobru praksu i riješimo problem po sličnom principu – kazala je Blagojević.

Ona podsjeća da do 90-ih godina prošlog vijeka, problem privatnog smještaja kod nas praktično nije ni postojao.

– Stanodavci su sarađivali sa agencijama, hotelima, a postojali su OUR-i i turist biroi, gdje su gosti prijavljivani i sa kojima su stanodavci sarađivali – objasnila je Blagojević.

Što se tiče bukinga i ostalih kanala se, tvrdi, može imati uvid samo u prijavljene kapacitete, što nam opet ne daje stanje stvarnih raspoloživih kapaciteta.

Direktorica TO Tivat Danica Banjević – foto Boka News

– Problematika je kompleksna, ali ne i nerješiva. Potrebno je pitanje sagledati iz više uglova, sa aspekta i države i stanodavca i riješiti sličnim modelom, kako su to već turističke destinacije riješile. Naravno, uzimajući u obzir unutrašnje i spoljašnje faktore, te rješenje prilagoditi našim uslovima poslovanja i funkcionisanja – poručila je Blagojević.

Direktorica Turističke organizacije Tivat Danica Banjević rekla je Pobjedi da su zadovoljni dosadašnjim tokom turističke sezone i kada govore o fizičkim i finansijskim pokazateljima.

– Tokom prvih pet mjeseci ove godine ostvareno je oko 70 odsto više namjenskih prihoda (boravišna, turistička taksa i članski doprinos) u odnosu na prvih pet mjeseci prethodne godine, a oko 13 odsto više u odnosu na isti period 2019. godine. Što se tiče boravišne takse prihodovano je duplo više u odnosu na pet mjeseci prethodne godine, ali je činjenica da prethodne godine nijesmo ni imali neku značajnu posjetu tokom prvih pet mjeseci zbog epidemiološke situacije, a u odnosu na 2019. prihodovano je 27 odsto više boravišne takse – kazala je Banjević.

Unapređenje sistema

Kada govori o načinima unapređenja naplate boravišne takse smatra da je neophodno pojednostaviti proces prijave gostiju i naplate boravišne takse kroz uspostavljanje jedinstvenog elektronskog sistema po uzoru na zemlje regiona.

– Na primjer, Hrvatska se može pohvaliti izuzetno dobro organizovanim elektronskim sistemom u tom smislu. Takođe bi bilo poželjno uprostiti procedure i omogućiti elektronsku registraciju izdavalaca privatnog smještaja, jer bi to zasigurno pozitivno uticalo i na uvećanje prihoda – kazala je Banjević.

Prema njenim riječima, upostavljanjem elektronske fiskalizacije izdavaocima privatnog smještaja je olakšan proces evidencije gostiju, kroz prijavu boravka i naplatu boravišne takse putem elektronskog tokena.

– Međutim, imajući u vidu da sistem nije uvezan, turističke organizacije nemaju podatke o izdavaocima privatnog smještaja koji koriste pomenuti token, kao ni podacima o broju registrovanih turista i naplaćenoj boravišnoj taksi za iste, te gosti prijavljeni na ovaj način se ne nalaze u našim statističkim podacima – poručila je na kraju Banjević.

/N.Kovačević/

Izvor:Pobjeda

Najčitanije