13.2 C
Kotor

Slušaj online radio

“Grupa građana BU2” pozdravlja najavu otvaranja brodske linije Budva – Dubrovnik

Foto – Dukley marina Budva

Razvoj turističke destinacije je nemoguće ostvariti bez razvoja saobraćajne infrastrukture i zato nas ohrabruju riječi ministra Filipa Radulovića, povodom najave otvaranja brodske linije tokom ljeta Budva – Dubrovnik, poručuju iz budvanske NVO “Grupa građana BU2”.

Saobraćajna infrastruktura je sastavni dio turističke destinacije i uslov odvijanja svih aktivnosti i procesa u destinaciji. Atraktivni faktori same turističke destinacije ne mogu biti uspješno valorizovani ukoliko ne postoji dobra saobraćajna infrastruktura i saobraćajna povezanost. Turisti očekuju da destinacija bude dostupna kako bi doputovali iz mjesta stalnog prebivališta. U skladu sa tim, turisti najčešće koriste usluge aerodroma, odnosno avio saobraćaj, ali isto tako i pomorski, železnički saobraćaj, drumski saobraćaj i sl.

Razvoj turističke destinacije nije moguć bez razvijenog saobraćajnog sistema (drumskog, pomorskog, vazdušnog, železničkog, rečnog).  Upravo, razvoj saobraćaja doprineo je kretanju ljudi i razvoju turizma, posebno izgradnja saobraćajne infrastrukture, železničkih pruga, drumskih saobraćajnica i aerodroma, koji su doveli do savremenog masovnog turizma.

Poboljšanje kvaliteta saobraćaja u pogledu brzine i udobnosti putovanja je izuzetno važan faktor u turističkoj ponudi danas. Destinacije koje poseduju kvalitetnu saobraćajnu infrastrukturu i dobru saobraćajnu povezanost, imaju veću atraktivnost kao destinacije za turiste – zaključuje se u saopštenju predsjednice NVO “Grupa građana BU2” Milice Mitrović.

Najčitanije