19.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Objavljen Predlog politika za poboljšanje javnog gradskog prevoza na području opštine Kotor

Gradski prevoz u Kotoru

Tim Centra za održivi prostorni razvoj Expeditio je pripremio dokument (“policy paper”) pod nazivom “GRAĐANI/KE O UNAPREĐENJU JAVNOG PREVOZA NA TERITORIJI KOTORA – Predlog politika za poboljšanje javnog gradskog prevoza na području opštine Kotor”.

Dokument vraća u centar pažnje pitanje unapređenja javnog saobraćaja, istučući njegovu važnost u infrastrukturi svakog grada koji teži promociji održivih urbanih rješenja. Dokument obuhvata analizu postojećeg stanja i predloge politika za poboljšanje javnog gradskog prevoza u Kotoru.

Proces izrade dokumenta se zasnivao na online anketi koju je popunilo 640 aktivnih i potencijalnih korisnika/ca javnog prevoza, kao i na „desk“ istraživanju dostupnih studija i publikacija među kojima je najznačajnija „Studija javnog gradskog i prigradskog transporta putnika na teritorija grada Kotora“ (2016).

Rezultati istraživanja su ukazali na veliki stepen nezadovoljstva građana/ki postojećim uslovima javnog prevoza na teritoriji Kotora i hitnu potrebu za njegovim unapređenjem. Kao glavni problemi izdvajaju se: kašnjenje, gužve, nedovoljna frekventnost i loša pokrivenost linijama.

Među ključnim preporukama za poboljšanje postojećeg stanja su: povećanje frekvencije postojećih linija i uvođenje novih na osnovu procjene potreba građana/ki, razdvajanje školskog od gradskog prevoza, uključivanje noćnih linija, poboljšanje stanja postojećih autobuskih stajališta i uvođenje novih, informisanje putnika u „realnom vremenu“…

Poseban naglasak stavljen je na potrebu za inkluzivnošću voznog parka koji bi trebalo da bude prilagođen različitim kategorijama korisnika/ca (OSI, roditelji sa djecom, trudnice…), te rodni aspekt korišćenja javnog transporta, uzimajući u obzir da ga žene u većem stepenu koriste od muškaraca.

Otvoreno je i pitanje percepcije građana/ki o mogućoj korupciji u sektoru javnog prevoza što propituje nivo povjerenja javnosti u gradske vlasti i način njihovog upravljanja sistemom transporta.

Dokument se bavi i temom uvođenja morskog javnog prevoza, te unapređenjem povezanosti gradova i mjesta u Boki Kotorskoj.

Javni gradski prevoz je tema za koju interes šire zajednice sasvim sigurno neće opadati. Ona može samo dobijati na važnosti uzimajući u obzir izazove prekomjerne urbanizacije i rastuće saobraćajne probleme na teritoriji Kotora. U tom svjetlu,ovaj dokument apostrofira neophodnost uvođenja održivih oblika javnog transporta, koji svode na minimum negativan uticaj saobraćaja na životnu sredinu, promovišući ekonomsku i ekološku održivost, kao i socijalnu inkluziju.

Dokument se može preuzeti na sajtu NVO Expeditio.

Najčitanije