26.6 C
Kotor

Slušaj online radio

Odbor povjerenika Opštine Tivat usvojio godišnji izvještaj gradonačelnika o radu lokalne uprave

Sa sjednice Odbora povjerenika

Nakon višeačasovne rasprave, Odbor povjerebnika Optine Tivat je većinom glasova, usvojio „Godišnji izvještaj radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave i službi Opštine Tivat za 2021” koji mu je podnio gradonačelnik Željko Komnenović. Za usvajanje izvještaja glasali su povjerenici iz Tivta Spasoje Ljesar, Goran Sindik i Milena Kovačević, dok su uzdržani bili predstavnici Vlade u tom tijelu, Marko Vukašinović (Ministarstvo ekonomskog razvoja ) i Novica Vuković (Ministarstvo finansija).

Komnenović je kazao da od kada je preuzala vlast u oktobru 2020. aktuelna gradska NP-BF-GB uprava je većinu vremena funkcionisala u režimu kriznmog menadžmenta, suočavajući se sa posljedicama pandemije korionavirusa, ogromnim dugovima koje joj je ostavila prethodna DPS-SD-HGI vlast i potrebom raciuonalizacije i smanjenja preglomazne lokalne administracije.

“U godinu ipo dana uspjeli smo da potouno konsolidujemo gradske finansije i iz minuusa od 4 miliona eura dođemo do plusa od preko 5,7 miliona eura koliko sada imamo na računu, da vratimo sve dugove, na bolje resetujemo odnose sa strateškjim stranim investitorima prisutnim u Tivtu, racionalizujemo lokalnu upravu, pokrenemo investicije u lokalnu infrastrukturu i krenemo u borbu protiv visoke korupcije na lokalnom nivou koja je karakterisala rad bivše vlasti i zbog čega smo podnijeli brojne krivične prijave protiv bivših visokih lokalnih funkcionera po kojima tušilaštvo trenutno vodi sedam izviđajnih postupaka. Nadamo se da će sa kadrovskim promjenama u Tužilačkom savjetu, SDT i VDT postupci po tim prijavama konačno se pokrenuti sa mrtve tačke”- kazao je Komnenović koji je odgovarao na brojna pitanja članova Odbora povjerenika o pojedinim aspektima rada lokalne uprave. Gradonačelnik i njegovi saradnici najavili su za vikend preseljenje Službe zaštite Tivta na novu privremneu lokaciju u prostoru bivšeg vojnog objekta Opatovo, te namjerun da se novi Vatrogasni dom umjesto u Gradiošniciu gdje ga je zamislila bivša lokalna vlast, gradi na mnogo logičnijem mjestu – na lokaciji aktuelne barake Odjeljenja bezbjednosti Tivat i to u partnerstvu sa MUP-om kako bi Tivat na tom mjestu konačno uz Vatrogasi dom, dobio i primjereni objekat Policijske stanice. Uskoro kreće i obnova Šoping centra na Seljanovu gdje će se napraviti i opremiti Omladinski centar i prostorije za NVO sektor, na jesen treba da krene gradnja objekta nove osnovne škole u Krtolima vrijednog 3,8 miuliona eura, a Opština je spremna da obezbnjedi lokaciju i oslobodi obaveze plaćanja komunalija partnera sa kojim bi gradila stanove za rješavanje pitanja krova nad glavom ukupno 37 romsko-egipćanskih porodica koje sada žive u lošim uslovima u neformalnom naselju “7.jul”. Povjerenici su pitali za odnos i saradnju Optšine sa džavnim organima i službama na što je Komnenović odgovorio da je saradnja sa bivšom Vladom premijera Zdravka Krivokapića bila dobra “ali je mogla biti i mnogio bolja u nekim oblastima, potovo u zaštiti priostora” te da je bilo i da još uvijek ima problema u radu nekih državnih službi u Tivtu poput Katastra i Odjeljenja za javnu upravu MUP-a koji ne mogu kvalitetno odgovoriti naraslim potrebama grada i privrede.

“Nema realnog opravdanja za ovako loš rad i rezultate Katastra u Tivtu i tu treba tražiti i personalnu odgovornostr rukovodilaca tog Odjeljenja ali i u cijeloj Upravi za katastar i državnu imovinu. Za ono što su problemi u radu i loši rezultati mora postojati i jasno atribuirana personmalna odgovornost. Nikada kod nas u Crnoj Gori odgovornost nije personalizovana kao što je to slučaj svugdje u svijetu, nego se uvijek ide u nekakva opravdanja ovim ili onim razlozima”- kazao je povjerenik Goran Sidnik koji je za rad lokalne uprave u protekloj godini istakao da je “ova adminsitracija pokazala kvalitativno jako veliki pomak  u odnosu na onio što je bilo ranije”.

Dvojica povjerenika iz Podgorice – predstavnici Vlade Marko Vukašević i Novica Vuković su kritikovali izvještaj gradonačelnika ocjenjujući da je “metodologija izrade izvještaja  problematična i on je strukturalno mogao da bude bolji”. Vukašević je zamjerio na obimnosti izvještaja koji na skoro 160 strana detaljno prikazuje rad svih opštinskih organa i službi. Predstavnici Vlade u Odboru povjerenika pokazali su pritiom potpuno nepoznavanje načina rada i izvještavanja o radu lokalne uprave, jer su ovakvi detaljni Godišnji izvještaji koji dolaze na dnevni red lokalnihn parlamenata uobičajena i poželjna pojava. Iako je zamjerio na obimnosti izvještaja i konstatovao da on ”pokazuje i stvari koje nisu bitne”, Vukašević je predbacio Komnenoviću što u tom dokumentu ovaj nije pomenuo svoje lanjske sastanke sa bivšim ministrima finansija i ekononmskog razvoja Milojkom Spajićem i Jakoviom Milatovićem kao i što se u izvještaju “koriste nazivi državnih institucija koje već duže pod tim imenima ne postoje”. Njega i kolegu iz Ministarstva inansija Novicu Vukovića posebno je privukao dio izvještaja o radu Službe interne revizije Opštine Tivat, pa su predstavnici Vlade u Odboru povjerenika tražili  niz objašnjenja na što im je odgovorila rukovoditeljka te službe Jela Mrdak, ali i gradonačenik Komnenović koji je poručio da su krivične prijeve koje je protiv bivših lokalnih funkcionera zbog sumje za visoku korupciju i zloupotrebe javnih resursa aktuelna lokalna vlast podnijela, u velikoj mjeri rezultat rada Službe interne revizije.

“Međutim, zaludu mi podnosimo te prijave kada tužilaštvo i pravosuđe po njima ne postupaju. Možemo uraditi hiljadu revizija i ja podnijeti na desetine prijava, ali ako na to nemamo rekacije nadležnih državnih organa, onda nećemo imati ni konačan rezultat”- poručio je on, na što je Vukašević odgovorio da traži da u izvještaju bude konkretno navedeno što se postiglo po svakoj od tridesetak preporuka koje je interna revizija donijela u prošle godine sprovedenim postupcima revizije.

“Nama je to mnogo bitnije nego ovo da li se postupalo po krivičnim prijavama ili nije. To je prateće…..”- poručio je Vukašević u čemu ga je podržao i Vuković koji je tražio detaljan izvještaj o svim preporukama revizije, njihovoj ispunjenosti i procjeni finansijskih efekata od tih preporuka. Komnenović im je na to odgovorio da je Služba revizije lani radila kvalitetno i da je to što je “forma izvještaja možda manjkava ne znači da nešto nije urađeno kako treba”.

“Ja više vodim računa o konačlnom rezultatu kojeg ovdje imamo, nego o formi.”- zaključio je gradonačelnik koji je sa predstavnicima Vlade u Odboru povjerenika bio i na “različitim talasnim dužinama” oko predloga odluke o davanju na korišćenje sportskih terena u Velikom gradskom  parkufudbalskom lubu “Arsenal”. Vuković i Vukašević insistirali su da odluka navodnodno nije adekvatno pripremljena jer po njima, mora postojati formalno mišljenje Ministarstva finasija može li Opština Tivat sopstvenu imovinu davati na korišćenje klubu čiji je ona isključivi vlasnik, a po njima, o tome treba da se izjasni i Agencija za zaštitu konkurencije “jer su i drugi klubovi mošda zaintetresovani da koriste te terene”.

“To je nenovčana pomniočl FK “Arsenal” koji je već korisnik značajnih javnih sredstavaiz budžeta Opštine. To je nepookretnost u vlasništvu države Crne Gore a Opština Tivat ima pravo raspolaganja. To što neko sada možda bespravno koristi jedan od tih terena, ne može biti opravdanje za ovakvu odluku”- poručio je on na što mu je Komnenović uzvratio da “ovo nije komercijalna, več priča o javnom interesu jer 230 djece iz Arsenala nema gdje da trenira” i da je u ovoj odluci “sve fomalno-pravno i jasno i čisto”. Odluka ipak nije prošla jer je svih pet povjerenika bilo uzdržano pri glasanju.

Izvor:S.L.

Najčitanije