23.4 C
Kotor

Slušaj online radio

Online kupovina u Crnoj Gori – Klikom do trgovine, ali i prevare

Online shopping

Od početka godine 11 kupovina preko interneta završilo se prijavom Tržišnoj inspekciji. Nepravilnosti su se odnosile na reklamacije sata, parfema, šminke, garderobe, česme, mašinice za brijanje i drugog, a kupci su tvrdili da dobijeni proizvod nije isti kao sa fotografije. Prijavljivalo se i kašnjenje isporuke, kao i da je cijena koju kurir traži pri dostavi veća od naznačene pri naručivanju. Glavna tržišna inspektorka, Marina Radulović, za Portal RTCG kaže da je, za tri mjeseca 2023. godine, od kurirskih službi oduzeta krivotvorena roba, vrijedna 19.437 EUR.

Zbog utvrđenih nepravilnosti, nakon kontakta inspektora sa administratorima web stranica registrovanih online prodavnica, kupcima je u dva slučaja vraćen novac. U ostalim slučajevima, po prijavama potrošača se nije moglo postupiti.

– Da bi se od strane tržišnog inspektora pokrenuo postupak inspekcijskog nadzora, neophodno je, shodno članu 12 Zakona o tržišnoj inspekciji, utvditi identitet lica koje obavlja djelatnost, odnosno vrši prodaju robe. Ako se radi o trgovcu koji je registrovan za vršenje ove vrste djelatnosti, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, potrošač ima sva prava kao i prilikom kupovine u klasičnoj prodavnici, s tim što za razliku od klasične trgovine, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora, između ostalog na povraćaj robe u roku od 14 dana od dana predaje robe, bez navođenja razloga – kaže Radulović.

Kupovinom preko društvenih mreža potrošač ne uživa ta prava.

– Ako se radi o prodaji preko interneta, putem društvenih mreža, onda to obično nije trgovac i potrošač nema upravno pravnu zaštitu. Kada se identifikuju lica koji obavljaju trgovinu putem društvenih mreža, kao što je preko Facebooka i dr., preduzimaju se mjere zbog nelegalne trgovine u skladu sa odredbama Zakona o unutrašnjoj trgovini – navodi glavna tržišna inspektorka.

Za tri mjeseca od kurira oduzeli 19.437 EUR vrijednu robu

Kontrolom prometa robe preko kurirskih službi, tržišni inspektori širom Crne Gore, a u saradnji sa Upravom policije, suzbijaju sivu ekonomiju i prodaju krivotvorene robe, koja se sve više odvija putem društvenih mreža. Prošle godine, u 13 vozila kurirskih službi zatekli su krivotvorenu i robu bez dokaza o nabavci.

– Tokom 2022. godine oduzeta je roba u vrijednosti većoj od 20.000 EUR. U 2023. godini, u periodu od 1. januara do 20. marta, u akciji kontrole prometa robe preko kurirskih službi, oduzeta je robe bez dokaza o nabavci i krivotvorena roba u vrijednosti od 19.437,62 EUR (odjeća, posteljina, pokloni za 8. mart) – saopštila je Radulović za Portal RTCG.

Tržišna inspekcija je, takođe, metodom slučajnog izbora izvršila kontrole zvaničnih internet stranica i ukazali na nepravilnosti, odnosno propuste koje trgovci nijesu jasno definisali na svojim stranicama, a koje su propisane Zakonom o zaštiti potrošača.

Najčešće nedoumice sa kojima su se trgovci susrijetali odnosile su se na: uslove, rokove i postupke ostvarivanja prava na jednostrani raskid ugovora, vrstu proizvoda za koje je moguće izvršiti povrat, formu Obrasca za jednostrani raskid ugovora kao i obavještenje o mogućnostima i postupcima vansudskog rješavanja sporova, odnosno o instrumentima za obeštećenje i način na koji potrošač može iste koristiti.

– Nakon sprovedenih kontrola, edukacijom od strane postupajućih inspektora, predstavnici privrednih subjekata u potpunosti su upoznati sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača iz oblasti trgovine na daljinu, svim informacijama koje su isti dužni da istaknu na svojim zvaničnim internet stranicama, kako bi omogućili svakom potrošaču da prilikom kupovine može ostvariti svoja potrošačka prava propisana navedenim Zakonom. Privredni subjekti su u potpunosti postupili po instrukcijama postupajućih inspektora, odnosno ispoštovali propisane obaveze Zakonom o zaštiti potrošača, a u vezi obavještavanja potrošača prije zaključivanja ugovora van poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, što je i konstatovano uvidom u zvanične internet stranice – kazala je sagovornica Javnog servisa.

Kupci da budu svjesni rizika

Radulović naglašava da Tržišna inspekcija, svim svojim kapacitetom, odnosno radom 48 inspektora prati, između ostalog, i oblast online trgovine.

Glavna tržišna inspektorka apeluje na sve potrošače da vode računa preko kakvih internet platformi trguju i da budu svjesni da kupovinom preko nelegalnih internet stranica neće moći da zaštite svoja potrošačka prava.

– Prije kupovine proizvoda, odnosno zaključivanja ugovora na daljinu, potrošač ima pravo da bude informisan o osnovnim svojstvima robe, nazivu i adresi trgovca, prodajnoj cijeni, uslovima plaćanja, uslovima isporuke, uslovima i rokovima o jednostranom raskidu ugovora, odgovornosti za saobraznost robe, garanciji, obavezi potrošača da snosi troškove vraćanja robe, itd. Dakle, prije kupovine robe, potrošač bi trebalo da dobije od trgovca sve potrebne informacije i to na trajnom mediju. Ukoliko se odluči za kupovinu preko nelegalnog sajta, potrošač rizikuje, te u tom slučaju ne može imati pravnu zaštitu od strane inspekcije – ističe Radulović.

Podsjeća da je u sjedištu Tržišne inspekcije u Podgorici svakog dana organizovan rad dežurnog inspektora, koji putem telefona na brojeve 020/230-921, 020/230-481 i 020/230-529 odgovara na pitanja građana u vezi sa potrošačkim pravima, uključujući i online trgovinu.

Takođe, moguće je podnijeti telefonsku prijavu putem besplatnog call centra na broj 080/555-555 ili slanjem elektronske pošte na mejl prijave@uip.gov.me.

Izvor:RTCG

Najčitanije