30 C
Kotor

Slušaj online radio

Opština Tivat – HGI-ju rok do kraja mjeseca da plati 65 hiljada eura zakupnine opštinskih prostorija

Opština Tivat

Opština Tivat uputila je Hrvatskoj građanskoj inicijativi opomenu pred utuženje sa zahtjevom da joj ta politička stranka do kraja mjeseca uplati oko 65 hiljada eura koliko joj HGI već godinama duguje za zakup poslovnog prostora.

Stranka na čijem je čelu Adrijan Vuksanović već godinama kao svoju partijsku centralu koristi opštinske poslovne porostorije u Ulici Luke Tomanovića u centru Tivta i ne plaća zakup lokalnoj samoupravi koja je vlasnik tih prostorija. HGI se pravdala  time da je parlamentarna stranka kako na lokalnom, tako i na državnom nivou zbog čega joj Opština i državna Uprava za imovinu, moraju obezbijediti prostorije za rad. Ipak, opštinske prostorije u centru Tivta koje ta stranka koristi značajno su veće nego što je obaveza lokane uprave da joj obezbijedi zbog dva odbornika koliko ih HGI ima u SO Tivat. Sa druge strane, Uprava za državnu imovinu Crne Gore toj stranci, dok je ona imala parlamentarni status na državniom nivou, nudila besplatne prostorije na korišćenje u Podgorici, a ne Tivtu. To je HGI odbila da prihvati, insistirajući da joj Uprava za imovinu plaća korišćenje prostorja u Tivtu jer je centrala te partije u tom gradu, a ne u Podgorici, Država to međutim, nije radila, pa se dug HGI-ja za korišćeje opštinskog poslovnog prostora u Tivtu u međuvremenu popeo na oko 65 hikljada eura.

HGI i dalje korist te prostorije iako već skoro svije godine nema važeći ugovor o njihovom zakupu sa Oštinom Tivat. Zbog toga, ali i činjenica da je HGI na izborima 30. avgusta prošle godine izgubila i parlementarni status na državnom nivou pa ni džava više nema obavezu da stranci Adrijana Vuksanovića obezbjeđuje prostorije, administracija gradonačelnika Tivta Željka Komnenovića (NP) je ovih dana HGI-ju uputula opomenu pred utuženje dajući HGI- ju rok do kraja mjeseca da ova u potpunosti izmiri svoj dug za korišćenje opštinske nekretnine, kao i da sklopi sa Opštinom novi ugovor o zakupu tih prostorija. Ukoliko to ne uradi do kraja oktobra, HGI će se suočiti sa prinudnom deložacijom iz opštinskih prostorija u Ulici Luke Tomanovića, kao i sa blokadom stranačkog računa i skidanjem novca sa njega u visini duga koji ta stranak ima prema Opštini Tivat.

Inače, kako nezvanično saznajemo u lokalnoj upravi Tivta, Opština razmišlja da i prije njegovog isteka na proljeće naredne godine, prekine aktuelni ugovor o petogodišnjem davanju na upravljanje i korišćenje optinske imovine- objekta Doma kulture u Dnjoj Lastvi, HGI-ju biskoj NVO Hrvatska krovna udruga „Dux Croatorum“ iz Tivta. Ovaj objekat HGI, njoj blisko Hrvatsko nacionalno vijećee Crne Gore i „Dux Croatorum“ besplatno koriste već skoro deset godina jer im je to omogućila bivša gradska uprava Tivta predvođena DPS-om. To je urađeno iako su se „Dux Croatorum“ i Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore na čijem je čelu potpredsjendik HGI Zvonimir Deković, više puta do sada oglušili o eksplicitne odredbe ugovora sa Opštinom da niti jedan dio Doma kulture u Donkjoj Lastvu ne smiju davati u podzakup trećim  licima.

Čak je i je Agencija za spriječavanje korupcije Crne Gore i to za vrijeme direktorskog mandata DPS-u i njegovim satelitima poslovično sklonog Sretena Radonjića, zvanično konstatovala da su Opština Tivat i NVO Dux Croatorum ugrozile javni interes u postupku raspolaganja državnom imovinom – objektom Doma kulture u Donjoj Lastvi, a koji je nezakonito dat u dugogodišnji besplatni zakup toj NVO.

ASK  je Opštini Tivat tim povodom poručila da „poštuje zakonske obaveze i proceduru prilikom davanja na korišćenje državne imovine kako bi se time spriječio nastanak potencijalnih rizika od radnji koje izazovaju sumnju u narušavanje integriteta, transparentnosti i zakonitosti rada institucije“, ali bivše gradsko DPS-SD-HGI rukovodstvo tim povodom nije ništa preduzelo. Aktelna gradska uprava Tivta koalicije građanskih listi NP-BF-GB, sada namjerava da „Dux Croatorum“ ili natjera da poštuje ugovor sa Opštinom i ne izdaje Dom kulture trećim licima a što ta NVO stalno radi, ili da jednostavno, nakon isteka aktuelnog uovora na proljeće naredne godine, taj aranžman Opština jednostavno više ne produži, te da Dom kulture u Donjoj Lastvi na upravljanje  i korišćenje da Mjesnoj zajednici.

Izvor:S.L.

Najčitanije