25.8 C
Kotor

Slušaj online radio

Opština Tivat uputila urgenciju Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma povodom peticije građana Lepetana

Lepetane

Opština Tivat uputila je urganiciju Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, povodom peticije stanovnika Mjesne zakjednice Lepetani koji traže da se za područje tog naselja pod hitno izradi i usvoji novi Detaljni urbanistički plan.

Na nedavno održanom zboru građana u Mjesnoj zajednici Lepetane, predstavnici Opštine  i građani usaglasili su dalje aktivnosti u rješavanju višegodišnjeg problema izrade planske dokumentacije za ovo područje.

„Opština Tivat, Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, proslijedila je peticiju za izradu Detaljnog urbanističkog plana “Lepetane”, dostavljenu od strane MZ Lepetane. U dopisu Opštine Tivat ukazuje se na potrebu izrade ovog planskog dokumenta, te podsjeća na prethodno upućene inicijative od strane lokalne samouprave, od kojih je poslednja nadležnom ministarstvu dostavljena početkom avgusta mjeseca.“- saopšteno je danas tim povodom iz lokalne uprave Tivta.

Područje ove MZ, odnono naselja Lepetane sa okolino, jedino je na području Tivta koje nema važeći DUP a što je problem koji traje već godinama. DUP Lepetane bi trebalo da pokriva površinu od 20,24 hektara i obuhvata teritoriju najsjevernijeg dijela Opštine Tivat. Ovaj planski dokument obuhvata prostor od krajnje sjeverne granice naselja Lepetane prema tjesnacu Verige do rta Opatovo na jugu, sa isključenim područjem dosadašnje kasarne u Lepetanima površine 4,69 hektara, a za koju je već prije nekoliko godina napravljen i u Skupštini Opštine Tivat usvojen posebni Urbanistički projekat.

Vlada Crne Gore je od usvajanja aktuelnog katastrofalno lošeg Zakona o planiranju i izgradnji prostora koji je planiranje centralizovao a državnom nivou i izuzeo ga iz nadležnosti lokalnih uprava, u dva navrata je počev od 2019. do danas, donosila odluku o pokretanju  postupka izrade novog DUP-a Lepetane, birala obrađivača i davala mu programski zadatak. Međutim, Vlada je nakon toga, takođe dva puta bez ikakvog obrazloženja, donosila i odluke o prestanku važenje svojih ranijih odluka o izradu novog DUP-a za Lepetane. Posljednji put je to Vlada bivšeg premijera Zdravka Krivokapića uradila 29.decembra prošle godine.

Ovo u praksi znači da stanovnici Lepetana, ali i lokalna uprava Tivta imaju potpuno „vezane ruke“ kada je u pitanju legalna izgradnja bilo kakvog novog objekta na području te mjesne zajedince. Mještani ne mogu graditi nove kuće i druge objekte, a lokalna uprava Tivta ne može započeti izgradnju bilo kojeg novog javnog ili objekta infratsrukture, iako su oni prijeko potrebni u tom naselju gdje se već decenijama gotovo ništa značajnije nije uložilo. Istovremeno, nedonošenjem DUP-a država svjesno stimuliše bespravnu gradnju i devastaciju prostora protv kojih se, zvanično, bori.

„Uvažavajući činjenicu da nije praksa raditi planske dokumente različitog ranga istovremeno, smatra se opravdanim pokretanje izrade DUP-a “Lepetane”, naročito imajući u vidu da izrada Izmjena PUP-a ne prati predviđenu dinamiku, te da je u odnosu na površinu koju tretira PUP, za mnogo manju površinu koju obuhvata DUP, moguća znatno brža izrada planskog dokumenta.“- saopšteno je iz Opštine Tivat uz napomenu da će lokalna uprava „nastaviti da ukazuje na važnost pokretanja postupka izrade DUP-a “Lepetane”.

Budući da građani u svojoj peticiji najavljuju blokadu Jadranske magistrale iukoliko se ne izađe u susret njihovim zahtevima vezanim za hitno donošenje DUPa, iz Opštine su poručili da se „očekuje odgovor nadležnog ministarstva na dostavljenu im inicijativu i peticiju.“

Izvor:S.L.

Najčitanije