32.4 C
Kotor

Slušaj online radio

Podrška projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Poziv

Centar za zaštitu i proučavanje ptica u okviru projekta: „Osnaživanje učešća civilnog društva u oblasti životne sredine u procesu pristupanja EU (4E)“ raspisuje konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Prijedloge projekata, koji treba da doprinesu uspješnom mobilisanju OCD i lokalnih zajednica za rješavanje ekoloških problema i izazova u skladu sa EU standardima, možete dostaviti do 26. septembra do 16 sati.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju OCD koje ispunjavaju sljedeće kumulativne uslove:

  • da imaju status pravnog lica;
  • da su neprofitnog tipa;
  • da su organizacije civilnog društva;
  • da su registrovane u Crnoj Gori najmanje 12 mjeseci prije roka za dostavljanje prijedloga projekta i da imaju sjedište u Crnoj Gori;
  • da su direktno odgovorne za pripremu i upravljanje projektom
  • da godišnji budžet organizacije ne prelazi 80 000 EUR.

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti Prijavni formular i Budžet. Prije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte detaljan Vodič.

Prijedlozi projekata i ostala konkursom tražena dokumentacija šalje se u štampanoj verziji isključivo poštom, u zatvorenoj koverti, na adresu: Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Velje brdo 35, 81412 Spuž i sa naznakom – “Osnaživanje učešća civilnog društva u oblasti životne sredine u procesu pristupanja EU (4E)”, najkasnije do 26.septembra do 16h. Elektronsku verziju potrebno je poslati na email smallgrant.4e@czip.me.

Ukupan iznos sredstava za raspodjelu po ovom konkursu iznosi 51.000 EUR.

Iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za pojedinačni projekat u okviru ovog konkursa kretaće se u rasponu od minimum 5,000 EUR do maksimalnih 7,000 EUR. Traženi   iznos   sredstava   u   okviru   ovog   konkursa   može   biti   između minimalnih  70%  do maksimalnih 100% prihvatljivih troškova. Razlika između ukupnog budžeta projekta i odobrenog iznosa podrške kroz ovaj konkurs, ukoliko nije podržan 100%, mora doći iz sredstava koja nijesu iz budžeta Evropske unije.

Projetni partneri će u cilju informisanja zainteresovanih podnosioca projektnih ideja organizovati info sesije koje će se održati po sljedećem rasporedu:

  • 29. avgust sa početkom u 11h  – zgrada Opštine Tivat, multimedijalna sala, Tivat
  • 30. avgust  sa početkom u 11h -Regionalni biznis centar,Rudeš b.b, Berane
  • 31. avgust sa početkom u 12h – Evropska kuća, Trg Argentine br. 4, Podgorica

Na info sesijama biće detaljno predstavljeni ciljevi, teme i uslovi konkursa, a projektni tim odgovaraće na pitanja zainteresovanih OCD.

Projekat „Osnaživanje učešća civilnog društva u oblasti životne sredine u procesu pristupanja EU (4E)“ realizuje se u okviru Koalicije 27 koja je vodeća nacionalna OCD mreža u oblasti životne sredine i pod čijim se budnim okom već godinama unazad prate aktivnosti u okviru Poglavlja 27 – životna sredina i klimatske promjene. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske Unije, kroz program „Civil Society Facility 2021 and Thematic Programme on Human Rights and Democracy 2021” i Ministarstva javne uprave. Realizuju ga nevladnine organizacije Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Green Home, Društvo mladih ekologa i Sjeverna Zemlja.

Najčitanije