32.4 C
Kotor

Slušaj online radio

Pojednostaviti procedure sezonskog zapošljavanja u turizmu

Zapošljavanje

Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore pozvao je da se do sljedeće ljetnje sezone, kroz prilagođeni zakonodavni okvir, stvore uslovi i domaće stanovništvo motiviše za rad u turizmu, te pojednostave procedure za sezonsko zapošljavanje stranaca.

Kako je istaknuto na sjednici Odbora, bez kvalitetnih kadrova nema razvoja turizma, a sadašnja ponuda na tržištu rada nije adekvatna.

Predsjednik Odbora Ranko Jovović podsjeća da je Privredna komora inicirala kod nadležnih uvođenje kategorije “stalni sezonski radnik”, kako bi se motivisalo nezaposleno domaće stanovništvo da se prekvalifikuje i ima sigurno stalno sezonsko zaposlenje i primanja tokom cijele godine u skladu sa pozitivnim iskustvima zemalja EU.

“Potrebno je izmijeniti Zakon o radu u dijelu obavljanja privremenih i provremenih poslova i donijeti Zakon o studentskim poslovima čime bi se omogućilo fleksibilnije angažovanje domaće radne snage i studenata kao posebne kategorije, tokom trajanja ljetnje sezone”, rekao je Jovović, dodajući da je izrada ili dopuna pomenutih propisa, kao i regulative koja se odnosi na zapošljavanje stranaca u toku.

Ističe neophodnost izrade nove Strategije razvoja ljudskih resursa u sektoru turizma u Crnoj Gori, što treba da prate centri za specijalističku edukaciju kadrova svih profila.

“Potrebno je staviti akcenat na pojednostavljenje i digitalizaciju procedura zapošljavanja, kreirati elektronski portal za registraciju sezonskih radnika, kao i implementirati čl. 81 Zakona o strancima, koji propisuje da se prilikom aplikacije za dobijanje dozvole za sezonsko zapošljavanje stranca, biometrijski podaci mogu uzeti u našim ambasadama i konzularnim predstavništvima, prvenstveno iz regiona”, smatra Jovović.

Tako bi, kako dodaje, stranac došao u Crnu Goru tek kad dobije dozvolu za sezonski rad, čime bi se skratila čekanja na šalterima i smanjili troškovi poslodavca.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović ocijenio je izuzetno značajnim doprinos turizma ekonomiji Crne Gore i prezentova najnovije podatke o posjeti turista.

Ugostitelji / turizam Crna Gora /Foto Boka News

Đurović je istakao da se sa nedostatak kadra suočava i Evropa, te da je jedno od rješenja traženje radnika u Indiji, Pakistanu, Filipinima i drugim dalekim destinacijama. Saglasan je da je moguće rješenje uspostavljanje instituta stalnog sezonskog radnika što je u nadležnosti Ministarstva za rad i socijalno staranje.

Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Dašić kazao je da je do danas, za sve djelatnosti, izdato više od 10.000 radnih dozvola, a da se svega dva odsto odnosi na sezonsko zapošljavanje.

Ukoliko se ovaj trend nastavi, dodaje on, očekuje se da će do kraja godine biti izdato blizu 40.000 radnih dozvola, što je rast veći od 10.000 u odnosu na prethodnu.

Prema njegovim riječima, doprinos u ubrazavanju procesa izdavanja radnih dozvola može biti striktno poštovanje roka od 15 dana, povećanje broja izvršilaca i efikasnije dostavljanje prijava/dozvola.

Najavio je otvaranje biometrijske stanice u Petrovcu do 15. maja. On je pozvao poslodavce da iskoriste mogućnost koju daje regulativa da zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad može podnijeti i poslodavac u mjestu namjeravanog boravka stranca.

Predsjednik CTU Žarko Radulović ukazao je da Crna Gora može prihodovati mnogo više sredstava po osnovu doprinosa, ukoliko bi riješila izazove sa izdavanjem radnih dozvola za strance.

On je ponovio potrebu da se uvaži zahtjev turističke privrede i odobri privremena dozvola za rad od trenutka kada se podnese kompletna dokumentacija za sezonskog radnika, te omogući poslodavcu da prijavi sezonskog radnika Upravi za prihode i carine. Time bi, smatra on, država po zaposlenom ostvarivala poreze i doprinose i za 28 dana, tokom kojih se, prema Raduloviću, prosječno čeka za rješavanje zahtjeva po ovom pitanju.

Skeptičan je po pitanju, da sa postojećom regulativom, možemo blagovremeno dovesti radnika sa dalekih destinacija. On predviđa veoma dobru predstojeću sezonu, ali smatra da upravo zbog nedostatka kadra može doći do pada u kvalitetu usluge.

Marko Ćipović, iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, informisao je da je u Zakon o radu potrebno uključiti dvije nove direktive EK, te da se institut stalnog sezonskog radnika treba naći u ovom propisu.

Potpredsjednik Nikola Vujović informisao je Odbor o nastojanju PKCG u pravcu razvoja kongresnog turizma koji značajno može doprinijeti produženju sezone, kao i o izazovima u primjeni zakonske regulative koja se odnosi na obaveze privrede u korišćenju intelektualne svojine zaštićene autorskim pravima.

Ministar Đurović zaključio je da ostaje dosta prostora za definisanje procedura koje bi omogućile da brže evidentiramo radnu snagu.

Najčitanije