13.9 C
Kotor

Slušaj online radio

Prim. dr Ivan Ilić: Kotor bi mogao dobiti novu bolnicu

Za kraj godine donosimo lijepu priču iz Opšte bolnice Kotor, intervju sa direktorom, prim. dr Ivanom Ilićem koji nam je saopštio kako se u Ministarstvu zdravlja počelo razmišljati i razgovarati o gradnji nove bolnice u Kotoru. Informisao nas je o novim uspjesima u radu, kao i laparoskopskim operacijama trbušne kile, tankog i debelog crijeva koje izvode jedini u Crnoj Gori …

Razgovarali smo i o tome da li ima odliva kadrova,  o zajedničkoj aplikaciji sa Dubrovnikom i Mostarom za IPA projekat, stvaranju uslova za otvaranje odjeljenja traumatologije i neurologije. Zanimalo nas je kako spaja menadžment i hirurgiju i na koji način se opušta nakon teških i zahtjevnih operacija…

Zajedničkim projektom sa bolnicama iz Dubrovnika i Mostara aplicirali ste za sredstva iz IPA projekta?

Prim. dr Ivan Ilić: Naša bolnica je prvi put ove godine aplicirala za sredstva iz predpristupnih fondova EU u okviru IPA projekta o unapređenju zdravstvene zaštite u regiji između bolnica Dubrovnik i kantonalne bolnice u Mostaru, a osnovna ideja je da se nabavi oprema kojom bi se unapredio rad na područiju traumatologije. Naša bolnica do sada nije imala djelatnost zbrinjavanja polutraumatizovanih pacijenata, kojima je pored zbrinjavanja povreda trbuha i grudnog koša bilo neophodno i zbrinjavanje povreda ekstremiteta, odnosno preloma kostiju. Naš cilj je da unaprijedimo djelatnost bolnice, da otvorimo odjeljenje traumatologije pri Opštoj hirurgiji. Dakle, preko ovog projekta bismo pokušali da obezbejdimo sredstva za opremanje traumatološke ambulante i operacione sale. Aplicirali smo za sredstva u visini od 300.000 eura i u tu cifru smo uvrstili nužnu opremu. Konkurs je zatvoren ovog mjeseca, a tokom 2019. će se donositi rješenja. Na jesen ćemo tačno znati koliko smo dobili sredstava koja će biti realizovana tokom 2020. godine.

U sklopu adaptacije hitnog prijema pacijenata u bolnicu, napravli smo operacionu salu koju bismo opremili od dobijenog novca. Od naših sredstava već smo kupili opracioni stol, operacionu lampu, ali nedostaju hiruški instrumentarij, anesteziološka mašina, kao i druga oprema za funkcionisanje jedne savremene operacione sale.

Bolnica Kotor

Ono što će u perspektivi biti obezbijeđeno, a vezano je za Statut bolnice koji je odobren poslije više godina čekanja, je da smo dobili mogućnost da zaposlimo u stalni radni odnos i ljekara traumatologa i ortopeda. Stvorila se mogućnost i da otvorimo odsjek neurologije, što do sada naša bolnica nije imala. Ovom novom sistematizacijom kotorska Bolnica postaje prava Opšta bolnica koja ima zaokružene sve djelatnosti koje jedna takva institucija treba da posjeduje. Time se povećava obim usluga koje pružamo, kao i kvalitet zdravstvene zaštite. Posebno bih se osvrnuo na ljetnju sezonu koja je sve duža, kada imamo prijem velikog broja pacijenata sa traumatološkim i neurološkim povredama. Do sada smo morali takve pacijente transportovati u druge bolnice koje posjeduju takve sadržaje.

Danas su se značajno promijenile taktike liječenja takvih pacijenata. Važno je brzo zbrinuti teško povrijeđenog pacijenta koji je imao moždani infarkt, kao i srčani. Bitno je sve odraditi u tzv. „zlatnom satu“, a to je prvi sat, jer je dokazano da ako se adekvatno pacijent zbrine unutar prvog sata, rezultati liječenja su znatno bolji. Na tome moramo insistirati. Nažalost, danas u regionu Boke Kotorske i Budve takvi pacijenti gube „zlatno vrijeme“ jer se moraju transportovati iz jedne ustanove u drugu.

Prema popisu iz 2011. godine, Boka Kotorska ima preko 80.000 stanovnika. Tu su i pacijenti iz Budve, a prošlog ljeta je bilo više od 1200 inostranih pacijenata. Imate li kapacitet da zbrinete sve te pacijente?

Prim. dr Ivan Ilić: To treba različito posmatrati. Jedno je smještaj u bolnici, a drugo je savremeno liječenje, tretman koji ne traži dugotrajne bolničke smještajne kapacitete, ali zato traži odlično organizovanu hitnu pomoć, takozvanu dnevnu operaciju. To podrazumijeva brzu obradu, kvalitetnu dijagnostiku, brzi tretman i oporavak. Što se tiče naših kapaciteta, imamo oko 165 kreveta što zadovoljava potrebe regiona, ali nismo zadovoljni prostorom koji posjedujemo i to stalno ponavljam svima nadležnima.

Glavna bolnička zgrada uništena je u zemljotresu 1979. godine i nikada više nije napravljen novi prostor. Dio kapaciteta je bio smješten u montažnim objektima koji su se potpuno raspali. Uložili smo značajna sopstvena sredstva i kroz donacije u protekle tri godine, 850 kvadratnih metara takvog prostora smo adaptirali kako bismo ga mogli koristiti. U njima su poliklinika, laboratorija, tehnička služba. Ostaje nam da tako pokušamo srediti dijalizu, transfuziju, apoteku. Imamo sjajno opremljen operacioni blok koji se, nažalost, nalazi u improvizovanom prostoru. On nije građen da bude operacioni blok i ne može da zadovolji standarde. Isto je i sa hitnom službom. Da bi ova bolnica radila kvalitetno, neophodno je uložiti sredstva za njenu dogradnju.

Hitan prijem

Što kažu u Ministrastvu zdravlja?

Prim. dr Ivan Ilić: Ako je negdje potrebno izgraditi novu bolnicu onda je to na ovom prostoru. Imamo snažan demografski rast, pogotovo u Budvi, Tivtu i Kotoru koji se šire izvan tunela. Prostor između Jaza i aerodroma Tivat će se pretvoriti za koju godinu u veliko naselje. Idealno bi bilo sagraditi novu bolnicu u tzv. industrijskoj zoni, kako bi se objedinile sve tri bolnice: Opšta bolnica Kotor, Psihijatriska bolnica u Dobroti i risanska Bolnica.

Trebalo bi opremu i kadar dovesti na jedno mjesto, u modernu novu bolnicu, ne prevelikog kapaciteta kreveta, računamo između 300–350. Ona bi pružala modernu zdravstvenu zaštitu i skrb bilo za stavnovništvo ili turiste.

Za tri ipo godine koliko sam direktor, a i ranije, stalno sam isticao potrebu da se ovde nešto investira. To može država da riješi. Mislim da se o tome počelo ozbiljno razmišljati. Ministru zdravlja sam uputio pismo u kome sam obrazložio zašto nam je potrebna nova bolnica. Imam saznanja da se u Ministarstvu traže načini kako bi se finasirala izgradnja takve bolnice. Treba računati i na to da je zemljište bolnica u Kotoru i Dobroti kvalitetno i vrijedi sigurno 15-ak milona eura, što bi poslužilo kao kompenzacija. Ja predviđam da bi izgradnja nove bolnice koštala 40-tak miliona eura i da je sasvim ostvarivo za našu državu.

Stalno ponavljam da razvijanjem turizma, ekskluzivnih kapaciteta, rizorta, dobijamo goste koji razmišljaju o tome gdje idu i kakva je zdravstvena zaštita na toj destinaciji. Moramo o tome voditi računa jer smo turizam proglasili za stratešku privrednu granu.

Prim. dr Ivan ilić

Od kada ste na čelu Bolnice Kotor mnogo toga se promijenilo na bolje. Ostvarili ste saradnju i sa internacionalnom poliklinikom Marin-Med?

Prim. dr Ivan Ilić: U razne adaptacije, u posljednje vrijeme, uloženo je preko 600.000 eura. Sredili smo nekoliko soba na raznim odjeljenjima, kao i dva apartmana gdje smještamo strance koji tu uslugu dodatno plaćaju. Kompanija Marin-Med nam je donijela jedno novo saznanje i logistiku kako da liječimo strane osiguranike kojih je sve više u našoj regiji i liječe se preko njih.

Postigli smo značajno bolji kvalitet pružanja usluga, a sa druge strane dobili značajne investicije kojima smo ostvarili bolje uslove za liječenje ne samo stranaca, već i pacijenata iz naše regije. Kada se u tim prostorima ne liječe stranci, onda se liječe naši ljudi bez ikakve nadoknade.

Imate li problema sa odlaskom kadrova sa kojim se susreću svi u regionu?

Prim. dr Ivan Ilić: Taj problem trenutno nije toliko aktuelan, ali pomalo postaje. Za pretpostaviti je da će doći do odliva, prije svega srednjeg medicinskog kadra. Našu bolnicu ove godine su napustile četiri medicinske sestre koje su otišle na rad u Njemačku i na kruzerima.

U našoj ustanovi radi dvadeset devet specijalista, od toga šest subspecijalista. Šesnaest ljekara je na specijalizacijama iz svih oblasti, a imamo oko sto deset medicinskih sestara. U ovom trenutku možemo zadovoljiti kadrovske potrebe naše ustanove. Pedijatrija je trenutno decificitarna, imamo svega dva pedijatra koji rade opsežan posao.

Vi pratite savremene trendove, tako da ste prvi u Crnoj Gori izveli laparaskopsku operaciju debelog crijeva?

Prim. dr Ivan Ilić: Što se tiče hirurgije, moram kazati da smo cijenjena hirurgija u zemlji, što je priznato i od stručne javnosti kao i od pacijenata. Nastojao sam i stalno nastojim da u svom radu primijenim najmoderniju i najbolju hirurgiju. Skoro sto postotno, operaciju žučne kese radimo laparoskopskim pristupom, ali smo uspjeli da tu tehniku primijenimo i za rješavanje nekih drugih bolesti. Prvi smo i jedini za sada u Crnoj Gori izveli operaciju maligne bolesti debelog crijeva i to u više slučajeva. Ipak, nije svaki pacijent za tu opraciju. Radimo i druge laparoskopske procedure, pa smo trenutno jedini u zemlji koji laparoskopski operišemo trbušne kile, radimo ginekološke operacije i još neke druge. Nedavno smo uspješno izveli, prvi put u Crnoj Gori, laparaskopsku operaciju tankog crijeva. Imamo veliko iskustvo u laparaskopskoj hirurgiji koju nastojimo primjeniti za dobrobit pacijenata. To je vrlo značajno jer pacijentu skraćujete vrijeme liječenja i boravak u bolnici. Oporavak je brži kao i povratak kući, nema značajnijih bolova, ušteda je u ljekovima …

Kako uspijevate voditi menadžment bolnice i biti uspješan hirurg?        

Prim. dr Ivan Ilić: Vrlo teško. Moj radni dan često traje i 12 sati, a pored toga imam i dežurstva. Nastojim da svoj posao hirurga odrađujem  najbolje što znam, to je moja izvorna profesija. Posla menadžera Bolnice sam se prihvatio upravo iz želje da poboljšam i unaprijedim rad u bolnici. Mislim da sam u proteklom dijelu mandata u tome uspio. Nastaviću tako dogod budem na ovoj funkciji.

Prim. dr Ivan ilić

Kada smo dogovarali ovaj interviju, kazali ste mi da ste zauzeti naredna dva naredna dana zbog zakazanih operacija. Kako se opuštate nakon tog napornog rada? 

Prim. dr Ivan Ilić: Opuštam se radom. Najviše mi odgovara da pođem na svoje imanje u Lepetane i da tamo radim oko maslina ako je lijep dan, ili da prošetam kroz maslinjak. Ta fizička aktivnost mi je savršena terapija, skrenem misli, opustim se. Fizički se umorim, ali psihički se odmorim. To je jedan važan dio mog života…

Hvala na ovom intervjuu! Vama i cijeloj ekipi Opšte bolnice Kotor želim mnogo uspjeha u Novoj 2019. godini!

Prim. dr Ivan Ilić: Hvala i Vama. U svakom slučaju, pohvalio bih vaš portal, koji svakodnevno posjećujem, a ponekad i više puta dnevno. Afirmativno je da se piše o ovakvim temama i zdravstvu u našoj regiji. Nismo toliko prisutni u javnim servisima, ali evo makar u nekim drugim medijima jesmo. Ja sam uvijek spreman da ispričam nešto novo i pozitivno o našoj bolnici.

Baner Luštica bay 330x250

Najčitanije